Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

 

UCIEKNIJ Z PUDEŁKA czyli IDEALNA PRZESTRZEŃ DLA ANIMATORA
8 i 9 lipca w godzinach 11:30-13:00
20 osób, z czego część może wziąć udział w obu częściach, a część rotacyjnie

 

Idea
Żyjemy w świecie ciągłej zmiany, w którym otaczająca nas fizyczna przestrzeń nie jest jedynie zbiorem przypadkowo rozrzuconych budowli i elementów środowiska naturalnego o różnym znaczeniu i przeznaczeniu, ale stanowi jeden z podstawowych – jeśli nie najważniejszy czynnik wpływający na interakcje społeczne; element społecznej, lokalnej, kulturowej tożsamości. Postępująca industrializacja i globalizacja sprawia, że w dużym tempie znikają miejsca choć kulturowo znaczące, to z różnych przyczyn- "mało atrakcyjne". Wraz z nimi odchodzą w niepamięć ich znani i mniej znani bohaterowie – ludzie i historie. Coraz trudniej o chwilę refleksji nad przestrzenią, która jest dla nas – pokolenia współczesnych nomadów – tylko przystankiem. Coraz trudniej rozpoznać granicę między światem realnym i wirtualnym. Nowoczesne technologie, które jako narzędzia, mają pomóc w komunikacji ze światem, jednocześnie odrywają nas od działań w fizycznym wymiarze.

Działania animacyjne prowadzone w przestrzeni publicznej to szczególne chwile, które pogłębiają związek między ludźmi i miejscami. Dają uczestnikowi możliwość alternatywnego spojrzenia, zbudowania więzi i poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności, przypominają spuściznę kulturową, historyczną, społeczną miejsc, w których żyjemy. Z drugiej strony: rodzaj miejsca, w którym odbywa się wydarzenie zawsze generuje specyficzne warunki pracy.

Czym jest idealna przestrzeń w pracy animatora? Jakie aspekty z nią związane mają mają wpływ na przebieg i jakość procesu pracy twórczej? Czy poprzez idealne otoczenie w animacji kultury rozumiemy przede wszystkim niefizyczny kontekst społeczny? Czy zawsze niezbędne jest włączenie w tę definicję jego materialnego wymiaru? W jakim stopniu włączenie trwałych zmian w przestrzeni fizycznej do procesu twórczego w pracy animatora może wpłynąć na wartość dodaną kreowanego przez niego wydarzenia na planie niefizycznym? I, czy – w tym ostatnim przypadku - animacja przestrzeni publicznej powinna być rozumiana jedynie jako tworzenie "przestrzeni czasu wolnego" – tła dla rozrywki lub rodzenia się nowych narracji, powielanych na zdjęciach, kalkach stron internetowych, w mediach? W jaki sposób, prowadzona równolegle z działaniami z innych dziedzin, edukacja kulturalna w zakresie architektury i dziedzin jej pokrewnych (takich jak architektura krajobrazu i design), może wzbogacić projekt? W jakim stopniu fizyczna oprawa tychże wydarzeń stanowi o ich jakości?

 

Cel
Dwudniowe warsztaty mają na celu wypracowanie modelu przestrzeni idealnej do pracy animatora.
Przestrzeni, rozumianej wielowymiarowo, którą uczestnik najpierw definiuje w twórczym procesie jej poznania (Dzień I), a następnie – rozpoznając potrzebę i zakres zmian, które może podjąć – kreuje ją na nowo/ zmienia - również w fizycznym wymiarze otoczenia (Dzień II)

Warsztaty odpowiedzą na pytanie: jakie działania powinien podjąć animator w celu stworzenia (zarówno dla siebie, jak i uczestników swoich wydarzeń) przestrzeni idealnej do przedsięwzięć twórczych? Weźmiemy pod uwagę zarówno aspekt społeczny/ kulturowy, jak i fizyczny/materialny miejsca pracy/ otaczającego świata. Czy stworzenie takiej przestrzeni jest możliwe? Jakie czynniki (warunki, okoliczności zewnętrzne) mogą nam w tym przeszkodzić?


Program:

Część I – 8 lipca 2016 roku
godz. 11.30-13.00

Od Ja, tu i teraz do: My, tu i teraz
Przestrzeń animatora

11.30-13.00

 • Wprowadzenie.
 • Kontekst antropologiczny przestrzeni. Próba definicji dla animacji: Przestrzeń osobista, wewnętrzna (wg E Halla) społeczna, publiczna-fizyczna a trójwymiarowa (Yi-Fu Tuan). Proksemika.
 • Współczesne przestrzenie w animacji, social media.
 • Przestrzeń idealna dla działań kreatywnych. Rozpoznawanie sytuacji kryzysowych związanych z otoczeniem fizycznym i ich rozwiązywanie w procesie projektowym.

 

Część II – 9 lipca 2016 roku
godz. 11.30-13.00

Przestrzeń idealna - „mistrzowska” zmiana

11.30-12.15

 • Twórcze myślenie o zmianie w wymiarze fizycznym, poza schematem - out of the box.
 • Dokonywanie zmian w przestrzeni w procesie animacji.
 • Edukacja kulturalna a przestrzeń fizyczna/ materialna.
 • Warunki dobrej komunikacji w projektach interdyscyplinarnych (język animatora a język architekta).

 

12.15-13.00

 • Kształtowanie przestrzeni dla kultury.
 • Włączanie edukacji w zakresie architektury i dziedzin pokrewnych w inne projekty edukacji kulturalnej.
 • Edukacja architektoniczna, jako tło wydarzeń i temat wiodący w pracy animatora.
 • Aranżacja przestrzeni fizycznej w animacji kultury.

  

Prowadzące: 

 1. Anna Wróbel, Fundacja Architektura Plus - Architekt krajobrazu, pedagog, animator. Współautorka pierwszego polskiego programu edukacji architektonicznej zatwierdzonego przez MEN w 2005 r., pt.”Dialog z otoczeniem” i publikacji edukacyjnej „Out of the Box- Ucieknij z pudełka!”. Autorka artykułów w prasie branżowej, sztuk teatralnych dla dzieci o tematyce zrównoważonego rozwoju, organizatorka warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o tematyce architektonicznej, w kraju i za granicą.
 2. Aleksandra Chrzanowska-Purchla, Narodowe Centrum Kultury, program Archi-Przygody