Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

HartOFFanie Teatrem – wieczór 74. „Katastrofa"

12.12.2015

Zespół, który zrobił furorę na tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu TEATROMANIA powraca do Bytomia! W grudniu będziemy mieli okazję zobaczyć ich szalone przedstawienie „Katastrofa”.

 

Forum Animatorów Sztuki Najnowszej

Uroczysty finał projektu naukowo-badawczego „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”. Forum odbędzie się 15 grudnia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Finał projektu Future Artist - twórcza kontynuacja 5

14.11.2015 -

Centrum Kultury Katowice zaprasza na finał piątej edycji projektu Future Artist. Z tej okazji 14 listopada artyści otworzą swoje pracownie dla mieszkańców Śląska.

Noc Kulturalna

29.06.2013

Celem projektu jest tworzenie programu edukacji kulturowej - organizowanie specjalnych propozycji skierowanych do dzieci - łączenie w ramach jednego dużego projektu propozycji z kręgu kultury popularnej i wysokiej, przez co wartościowe zjawiska w kulturze stają się bardziej dostępne dla młodego odbiorcy. Również edukacja w zakresie zarządzania kulturą; kształcenie menadżerów kultury - wprowadzanie i udoskonalanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu projektami. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze i niwelowanie barier dostępu.

 

W poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego

01.01.2013 - 30.12.2013

Celami stowarzyszenia są: 1.działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz turystycznych, 2. wspieranie działań podejmowanych na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej, 3. wzmacnianie więzi ludności z małą ojczyzną i pielęgnowanie jej tradycji, 4. promocja zdrowia - rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej oraz sportu, 5. społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców, 6. zapobieganie marginalizacji kulturowej, cywilizacyjnej i społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, 7. promocja i wspieranie demokracji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, 8. promowanie równych szans rozwoju dzieci i młodzieży, kobiet oraz grup wykluczonych, 9. obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej, 10. promocja i działania wspierające ideę wolontariatu.

Międzypokoleniowy Most Tradycji

01.01.2014 - 01.06.2014

Dzielnica Paruszowiec-Piaski - jedna z dzielnic Rybnika, leży na uboczu głównego skupiska aglomeracyjnego. Marginalizację jej mieszkańców wzmaga przesiedlenie osób ze środowisk patologicznych do kwater zastępczych znajdujących się w dzielnicy - dzieci i młodzież nie mają  możliwości na konstruktywne spędzanie czasu niedaleko domu oraz mają ograniczony kontakt z kulturą. Od stycznia do czerwca 2015 r. biblioteka publiczna filia nr 4 realizowała projekt „Międzypokoleniowy most tradycji”, którego celem była integracja pokoleń oraz przybliżenie dzieciom i młodzieży kulinarnej tradycji regionu.

Otwórz szkołę! Wirtualne lekcje o instytucjach publicznych

01.01.2012 - 12.01.2012

Głównym tematem projektu „Otwórz szkołę! Wirtualne lekcje o instytucjach publicznych” prowadzonego przez Świetlicę Krytyki Politycznej „Na Granicy” jest komunikacja i współpraca instytucji publicznych, co zostało zbadane w skali Cieszyna podczas indywidualnej i zbiorowej pracy dzieci w wieku 6–13 lat oraz odniesione do skali makro. W ramach projektu stworzono wirtualną grę (www.wspolgraj.pl), która pokazuje zadania konkretnych instytucji oraz jest równocześnie materiałem z zakresu edukacji obywatelskiej.

Sztuki policzalne

01.01.2012 - 30.12.2012

Głównym celem projektu było wzmocnienie świadomości jedności nauk humanistycznych i ścisłych poprzez uwypuklenie związków matematyki ze sztukami plastycznymi oraz włączenie młodzieży w aktywne działania twórcze. Projekt skierowany był do uczniów gliwickich szkół gimnazjalnych. Złożyły się na niego: warsztaty twórcze (artystyczno konstruktorskie), produkcja serialu edukacyjnego „3,14” i akcja mierzenia miasta „Miarką go!”. Zorganizowany został przez Dom Aktywnej Młodzieży Filia GCOP oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach.