Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Konkurs: Modernizacja portalu Platforma Kultury, dalej zwany „Konkursem”

Regulamin Konkursu

 

1. “Organizatorem” badania i konkursu “Modernizacja portalu Platforma Kultury” jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, właściciel portalu platformakultury.pl:

2.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu .

3. Każda osoba biorąca udział w badaniu, która zaznaczy odpowiedź twierdzącą w pytaniu “Czy chcesz wziąć udział w Konkursie?” oraz poda propozycje hasła promującego portal Platforma Kultury w ankiecie staje się “Uczestnikiem” Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż przesłana praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich, majątkowych i osobistych praw oraz praw pokrewnych osób trzecich.

6.  Celem “Konkursu” jest wyłonienie hasła promującego portal platformakultury.pl

7. Adresatem “Konkursu” są wszyscy użytkownicy portalu platformakultury.pl

8. Udział w “Konkursie” możliwy jest po wypełnieniu ankiety dostępnej na stronie ankieta.platformakultury.pl, zaznaczeniu pola “Tak” przy pytaniu “Czy chcesz wziąć udział w konkursie?” oraz podaniu proponowanego hasła promującego portal platformakultury.pl

9. Badanie i konkurs rozpoczynają się 27 stycznia 2016 r. i trwają do 10 lutego 2016 roku lub do odwołania przez “Organizatora”:

10. “Organizator” może zawieszać i wznawiać badanie i konkurs bez podawania powodu.

11. Każde zawieszenie i wznowienie ww. musi być przez “Organizatora” ogłoszone na stronie internetowej: platformakultury.pl/regulamin-konkursu

12. Udział w badaniu i konkursie jest nieodpłatny; “Organizator” nie przewiduje wynagrodzenia z tytułu udziału w “Konkursie”.

13. “Organizator” przewiduje nagradzanie laureatów Konkursu, tj. “Uczestników” Konkursu , których zgłoszone hasła promujące portal platformakultury.pl zostaną uznane przez Jury Organizatora za najlepsze. 

14. Nagrodami w “Konkursie” są nagrody rzeczowe przygotowane przez “Organizatora” w postaci pakietu zawierającego: notes Platforma Kultury, torbę płócienną Platforma Kultury, kubek ceramiczny Narodowego Centrum Kultury i jednej z publikacji wydanej w ramach serii „Edukacja + Animacja” .

15. Jury Organizatora może przyznać maksymalnie 10 nagród po jednej dla każdego z maksymalnie 10 laureatów.

16. Każdy z 10 laureatów otrzyma jeden pakiet.

17. Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą  po wcześniejszym skontaktowaniu się z nimi przez “Organizatora” za pomocą prawidłowo podanego adresu e-mail, który “Uczestnicy” powinni podać w ankiecie.

18. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Jedna osoba może wygrać jeden pakiet rzeczowy.

19. Jury wyłoni maksymalnie 10 laureatów Konkursu.

20. Jury oceni oryginalność, trafność oraz potencjał zgłoszonych haseł.

21. W skład Jury Organizatora wchodzą: Miriam Kołak, Aleksandra Stańczuk, Irena Madej, Joanna Krupa.

22. „Organizator” nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w postaci zgłoszonych haseł zgodnie z postanowieniem artykułu 921 Kodeksu Cywilnego.

23. „Organizator” przewiduje możliwość użycia zwycięskich haseł w ramach promocji portalu m.in. na portalu www.platformakultury.pl, na profilu Platforma Kultury na portalu Facebook oraz na materiałach promocyjnych w postaci wlepek i ulotek.