Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

TaKeTina czyli rytmy świata

Warsztaty rytmiczne TaKeTiny w ramach projektu Ucho w wodzie. Ucho w Wodzie czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej to multidyscyplinarny projekt o charakterze artystyczno-społecznym, eksplorujący audiosferę Wyspy Sobieszewskiej. W ramach działań przewidzianych w programie projektu odbędą się warsztaty z udziałem artystów, spacery dźwiękowe, tworzenie rzeźb kinetycznych, wystawy i dźwiękowe instalacje site-specific.

Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim

„Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program dla osób, które zajmują się edukacją kulturową. Składa się z czterech, ściśle ze sobą powiązanych, części: badawczej, integracyjnej, warsztatowej i konkursowej. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury. „Sieć kultury” jest częścią ogólnopolskiego „Programu Bardzo Młoda Kultura”, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej. Trzyletni (2016-2018) program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, a jego, wyłonionym w drodze konkursu, operatorem w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej.

Ucho w wodzie, czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej

21.05.2016 - 01.12.2016

Ucho w Wodzie czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej to multidyscyplinarny projekt o charakterze artystyczno-społecznym, eksplorujący audiosferę Wyspy Sobieszewskiej trwający od 2015 roku. W ramach działań przewidzianych w programie projektu odbędą się warsztaty z udziałem artystów, spacery dźwiękowe, tworzenie rzeźb kinetycznych, wystawy i dźwiękowe instalacje site-specific. Efekty kilkumiesięcznych prac zostaną zaprezentowane w listopadzie podczas wystawy, będziemy również obecni podczas „Festiwalu Instalacji Lirycznych - Liryka dla dzieci” organizowanego przez Wyspę Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w formie mapy dźwiękowej dostępnej na stronie internetowej www.uchowwodzie.wordpress.com.

las pełen dźwięków

17.03.2016 - 31.12.2016

"Las pełen dźwięków" to kilkumiesięczny cykl warsztatów kreatywnych dla dzieci w wieku szkolnym. Projekt składa się z serii zajęć z udziałem artystów, muzyków i animatorów, prowadzonych w formie warsztatów i spacerów dźwiękowych, audycji muzycznych i spotkań w pracowanich plastycznych.

Porywacze Snów - spektakl Sceny Lalkowej imienia Jana Wilkowskiego

14.12.2015 - 30.06.2016

Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego jest laureatem pierwszej edycji Konkursu imienia Jana Dormana, na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który jest prezentowany w placówkach oświatowych, organizowanego w 2015 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Spektakl, który powstał to opowieść o snach, koszmarach, marzeniach.

Przegląd Małych Form Teatralnych "Pomyślmy o HIV"

10.12.2015

10 grudnia 2015 r. w Gdańsku odbędzie się finał pomorskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych "Pomyślmy o HIV". Finał jest kluczowym wydarzeniem projektu edukacyjnego mającego na celu promocję profilaktyki HIV/AIDS.

Ucho w wodzie czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej

24.11.2015

Czas na podsumowanie projektu Ucho w wodzie czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu podsumowującym, które odbędzie się24 listopada w "Wyspie Skarbów" Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Sopocianie 1945-1948

01.01.2013 - 30.12.2013

Celem projektu było opracowanie i przedstawienie życiorysów osób mieszkających w Sopocie w pierwszych trzech powojennych latach i znaleźć odpowiedzi na pytanie jakie obrazy, tradycje i wydarzenia miały kluczowe znaczenie w budowaniu indywidualnej i zbiorowej tożsamości powojennej uzdrowiska. Projekt miał służyć zachowaniu przede wszystkim niematerialnego (relacje ustne), ale i materialnego (relacje pisemne, archiwalia prywatne i ze zbiorów instytucji) dziedzictwa kulturowego społeczności kurortu. Z tego względu założeniem projektu było duże zaangażowanie mieszkańców i integracja różnych grup: wiekowych, społecznych. W szerszym ujęciu promowano zainteresowanie dziejami lokalnymi wśród mieszkańców, wspierano patriotyzm lokalny i proces budowania oraz wzmacniania więzi międzypokoleniowych. Celami długoletnim było stworzenie podwalin do archiwum, które gromadziłoby materiały dotyczące losów mieszkańców uzdrowiska na przestrzeni dziejów: relacje ustne i pisemny, dokumenty, fotografie, audycje radiowe i archiwalne materiały filmowe.