Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Grass’owanie

„Grass`owanie” to gra słów odnosząca się do Guntera Grassa i dziecięcego "grasowania" jako formy swobodnego „szwędactwa” i dialektycznego przekształcanie siebie i przestrzeni w oparciu o doświadczenia psychogeografii. Projekt składał się z szeregu spacerów i warsztatów. Przez swoją formułę sprzeciwiał się imperatywowi produktywności oraz zachęcał dzieci i dorosłych do zatrzymania się i spojrzenia na miasto przez pryzmat pamięci. Zmitologizowana przez Grassa przestrzeń Głównego i Starego Miasta wraz z wystawami w Gdańskiej Galerii Miejskiej, stała się alembikiem, czyli naczyniem alchemicznym, w którym nastąpił proces zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń. 

Namuz(yk)owywanie poezji

Projekt miał formę dwudniowych warsztatów, na które złożyły się cztery spotkania – poświęcone poszczególnym twórcom (Herbert, Stachura, Kaczmarski, Nowak) oraz odmianom umuzycznienia poezji – wzbogacone muzyką „na żywo” (pozwalającą na tworzenie melicznych interpretacji), jak i projekcjami multimedialnymi (obraz/film). Całość sfinalizował koncert utworów Jacka Kaczmarskiego, łączący muzykę, poezję i obraz. Każde spotkanie było paralelnym połączeniem wstępu merytorycznego oraz partii warsztatowej z wykorzystaniem śpiewu i muzyki.

Zabookowani w sztuce

Projekt skupiony na odszukaniu opowieści i legend województwa śląskiego i małopolskiego oraz nagraniu ich w formie audiobooka. Dzieci i młodzież przygotowują unikalną wizję słyszanej legendy, Dodatkowym aspektem jest popularyzowanie treści legend w działaniach warsztatowych - artbook.

Pojednanie przez trudną pamięć. Galicja Wschodnia

01.05.2014 - 15.12.2014

Projekt dotyczy szerzenia akcji społecznej tj. dokumentowania świadectw dotyczących relacji polsko-ukraińskich oraz niesienia wzajemnej pomocy. To ostatni moment na odnajdywanie postaw ludzi szlachetnych i sprawiedliwych, ratujących Polaków w okresie czystek etnicznych prowadzonych przez OUN i UPA w latach 1943–1945 (jakie miały miejsce na Wołyniu i w Galicji Wschodniej) oraz ratujących Ukraińców w czasie akcji odwetowych i wysiedleńczych.

Obraz rzeczy przywiezionych

"Obraz rzeczy przywiezionych" to projekt Fundacji Ważka realizowany na terenie Dolnego Ślaska w 2014 roku. Jego celem jest ochrona i upowszechnianie tradycji kulturowych poprzez badanie, dokumentację i popularyzację zjawisk kultury ludowej i artystów ludowych zamieszkujących ten teren. 

Młyn w młynie

01.09.2014 - 05.10.2014

"Młyn w Młynie" to projekt zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014. Głównym założeniem wydarzenia jest próba ocalenia przed zniszczeniem miejsca o ogromnym potencjale, jakim jest Stary Młyn w Korytowie. Projekt podzielony był na dwie części. Pierwsza zakłada zwrócenie uwagi na potencjał tego miejsca, zainteresowanie nim przedstawicieli różnych branż i stworzenie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu. Druga cześć to piknik skierowany do mieszkańców w czasie, którego odbyła się debata społeczna, debata specjalistów oraz występy artystyczne. Pomysłodawcami projektu byli lokalni animatorzy: Robert Siniarski, Daniel Suchocki i Łukasz Kasperczyk. Projekt zrealizowali wspólnie z Fundacją Ochrony Środowiska Żyrardowa i okolic.

Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu

08.06.2012 - 30.04.2013

Projekt „Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) został zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa. Celem projektu było kreowanie i promocja nowych standardów i rozwiązań w pobudzaniu działań animacyjnych wiążących edukację o przedsiębiorczości z działaniami przywracającymi pamięć lokalnych historii i tradycji do współczesnego obiegu kultury. Projekt miał cztery grupy odbiorców: nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (udział w szkoleniach), uczniowie szkół (udział w turniejach międzyszkolnych CSB i zajęciach w szkołach z użyciem gry), przedstawiciele różnych instytucji (zrealizowali inicjatywy oddolne) oraz uczestnicy inicjatyw oddolnych.

Symbole walczące w muzeach społecznych

W ramach projektu Fundacja Ari Ari zaprosiła młodzież i muzealników społecznych z 6 miejscowości, do wspólnej pracy prowadzonej pod opieką ekspertów. Podczas spotkań przygotowane są oryginale wystawy i prezentacje "symboli walczących" ze zbiorów znajdujących się w poszczególnych muzeach. Jednocześnie opracowana jest dokumentacja części kolekcji muzeów społecznych.