Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

DZIEŃ I    26 marca 2014

 10:00-13:30 Rejestracja  
11:00-18:00 Targi Grantodawców

14:00-15:30

Sesja
OTWIERAJĄCA
OTWARCIE NA ANIMACJĘ

Animacja dla kultury
Zina Jarmoszuk, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kultura to ludzie
Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Kim jesteśmy?
Marek Sztark, dyrektor programowy NieKongresu, Forum Kraków

Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturalnej w Polsce
Marek Krajewski, Instytut Socjologii UAM Poznań

15:30-16:30

 Obiad

16:30-18:00

Sesja
MODELE DZIAŁANIA
Sesja tematyczna:

MODELE DZIAŁANIA


Opiekun sesji: Marek Krajewski

e-moderator dyskusji on-line: Aleksandra Szymańska

Uczestnicy dyskusji: Ewa Kokot, Magdalena Dudkiewicz, Ryszard Michalski, Beata Jaszczak, Tomasz Rakowski

Pytania:

1. Czemu powinna służyć animacja kulturowa - zmianie czy też obronie status quo?

2. Jeżeli celem animacji jest zmiana, to w jaki sposób jest ona traktowana/ definiowana?

3. Temporalność animacji , czy jest ona procesem długofalowym czy też można sobie wyobrazić ją sobie jako działanie krótkotrwałe czy wręcz jednorazowe?; kiedy zaczyna się i kiedy kończy proces animacyjny?; co dzieje się po zakończeniu działań animacyjnych?

4. Efekty pracy animatora: czy efekty pracy animatora powinny być widzialne i mierzalne?

5. Co/kto wspiera animację kulturową? jakiego rodzaju środków potrzebuje animator w swojej pracy?; jakimi narzędziami się on posługuje?

6. Hamulcowi animacji kulturowej - co szczególnie przeszkadza w pracy animatora?

7. Odpowiedzialność : za co bierze odpowiedzialność animator?

19:00 Wizyta w Pałacu Prezydenckim

DZIEŃ II    27 marca 2014

09:30-11:00

Sesja
TOŻSAMOŚĆ
Sesja tematyczna:

TOŻSAMOŚĆ: PODMIOT-POTENCJAŁ


Opiekun sesji: Grzegorz Godlewski

e-moderator dyskusji on-line: Zofia Dworakowska

Uczestnicy dyskusji: Janusz Byszewski, Marta Białek-Graczyk, Szymon Pietrasiewicz

Pytania:
1. Jakie są twoim zdaniem cele animacji? I jakie ma konsekwencje odpowiedź na to pytanie?
2. Jakie tradycje i inspiracje są ważne dla ciebie jako animatora? W jaki sposób rzutują na to, co i jak robisz?
3. Jaka jest twoja wizja kultury? I jaka jest, w twojej ocenie, jej relacja do stanu kultury współczesnej?
 

11:00-11:30

Przerwa
11:30-13:30 Sesja otwarta 1 Różne oblicza animacji - wystąpienia praktyków i teoretyków animacji kultury

1. Dr hab. Dariusz Kubinowski. Zakład Pedagogiki Kultury w: Instytut Pedagogiki UMCS. Lublin
Istota animacji kultury

2. Dr Józef Chwedorowicz. Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych. Warszawa.
Kompetencje lokalnego lidera kultury w świetle badań terenowych.

3. Dr Jolanta Skutnik. Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Zakład Edukacji Kulturalnej
Nowe nurty w animacji społeczno-kulturalnej

4. Edyta Ołdak. Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"
Skąd wiemy (oraz czy wiemy), że nasze wybory są udane?

5. Chris Baldwin. Kurator projektów interdyscyplinarnych i performance w programie ESK Wrocław 2016.
Animacja kultury i tożsamość: refleksja na temat Wschodniej i Zachodniej Europy.

6. Łucja Piekarska–Duraj. Małopolski Instytut Kultury.
Działam, więc interpretuję.

7. Aleksandra Koźmińska. Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych SLOT.
Słudzy dwóch panów czyli jak zbudować relację z drzewem. O dialogicznym spotkaniu z dziełem sztuki.

Tradycja a trendy Grupa robocza 1:

TRADYCJA A TRENDY


Moderator: Joanna Kubicka

Zadanie: określenie możliwych kierunków rozwoju animacji kultury w Polsce; rozpoznanie tradycji, doświadczeń, dyscyplin istotnych dla animatorów kultury.

Pytanie: Jakie są ideowe korzenie działań animacyjnych w Polsce? Jakie obszary działań animatorów są dziś ważne i wymagają wsparcia?

Profil uczestnika: animatorzy praktycy z długim stażem, przedstawiciele instytucji angażujących animatorów kultury, teoretycy animacji kultury, publicyści

Sieci Grupa robocza 2:

MODELE WSPÓŁPRACY DLA ANIMACJI KULTURY


Moderator: Ewa Zbroja

Zadanie: do czego potrzebne są sieci współpracy i jakie efekty przynoszą podmiotom działań animacyjnych?
- sieciowanie jako zjawisko
- rola wojewódzkich domów kultury i regionalnych ośrodków kultury
- rola Programu Dom Kultury+

Pytanie: do czego potrzebne są sieci współpracy i jakie efekty przynoszą podmiotom działań animacyjnych? - sieciowanie jako zjawisko - rola wojewódzkich domów kultury i regionalnych ośrodków kultury - rola Programu Dom Kultury+

Profil uczestnika: animatorzy i przedstawiciele podmiotów kultury uczestniczący w sieciach i partnerstwach, beneficjenci programu Dom Kultury+, pracownicy wojewódzkich i regionalnych ośrodków kultury, współpracujący lub zainteresowani współpracą z animatorami kultury
Odpowiedzialność Grupa robocza 3:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ANIMATORA KULTURY


Moderator: Joanna Orlik

Zadanie: określenie obszarów odpowiedzialności oraz wskazanie kierunków prac nad ewentualnym dokumentem (kodeksem, kartą, zbiorem zasad itp.)

Pytanie: czy animatorzy potrzebują dokumentu określającego zakres ich odpowiedzialności i jak taki dokument można by wdrożyć?

Profil uczestnika: animatorzy praktycy, teoretycy animacji kultury, samorządowcy, przedstawiciele podmiotów wspierających animatorów, animatorzy – wolontariusze
Książka Grupa robocza 4:

KSIĄŻKA JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT PRACY ANIMACYJNEJ


Moderator: Elżbieta Kalinowska

Zadanie: wypracowanie propozycji działań animacyjnych kształtujących nawyk czytania książek

Pytanie: czy wzrost poziomu czytelnictwa może być efektem animacji kulturalnej?
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- Biblioteki a domy kultury – współdziałanie czy rywalizacja?
- Biblioteki społeczne
- Książka elektroniczna
- Dyskusyjne Kluby Książki
- Książki on-line

Profil uczestnika: animatorzy pracujący „z książką”, bibliotekarze, przedstawiciele instytucji kultury, wydawcy, projektanci książek, ilustratorzy
Diagnozowanie Warsztat 1:

BADANIA AKTYWIZUJĄCE JAKO DZIAŁANIE DIAGNOSTYCZNE W ANIMACJI KULTURY

Opis: Warsztat poświęcony animacyjnym narzędziom badawczym, które pomogą w pracy animatora kultury.

Prowadząca: Magdalena Dudkiewicz

Profil uczestnika: animatorzy, którzy stosują i chcą ugruntować swoją wiedzę o metodach badawczych.
CrowdfundingWarsztat 2:

CROWDFUNDING - ALTERNATYWNE SPOSOBY FINANSOWANIA PROJEKTÓW

Opis: Warsztat oparty na przykładach skutecznego przygotowania projektu do finansowania społecznościowego.

Prowadzący: Wiktoria Mikowska, Szymon Badura
Portal wspieramkulturę.pl

Profil uczestnika: animatorzy, którzy planują zdobyć finansowanie metodą społecznościową na realizację swojeg projektu.
Warsztaty teatru improwizowanego Opis: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami improwizacji, prezentacja tajników warsztatu oraz pobudzanie kreatywności, wyobraźni i wzmacnianie pewności siebie. Warsztaty składają się z ćwiczeń i gier improwizacyjnych, które są prowadzone w taki sposób, aby na bieżąco wyciągać z nich wnioski i pokazywać uczestnikom cel wykonywanego ćwiczenia lub gry.

Prowadzący: Michał Sufin(Teatr Improwizowany Klancyk)
13:30-14:30  Obiad  
14:30-16:00 Sesja ŚRODOWISKO Sesja tematyczna:

ŚRODOWISKO: KONTEKSTY-POTRZEBY


Opiekun sesji: Maria Rogaczewska

e-moderator dyskusji on-line: Martyna Obarska

Uczestnicy dyskusji: Michał Paluch, Robert Konieczny, Ewa Smuk-Stratenwerth, Marta Wójcicka

Pytania:

1. Jakie nowe, zmieniające się aspekty środowiska lokalnego musi uwzględnić animator w swojej pracy?

2. Jak animator może diagnozować i opisać te zmiany?

3. Czy i w jaki sposób animator może być gotów do widzenia kultury, nie jako osobnej branży, osobnego rodzaju polityki lokalnej ( z osobnym finansowaniem), ale inaczej?

4. Czy ma sens uczenie animatorów przedsiębiorczości i mierzenia społecznego zwrotu z inwestycji? Jak budować relacje między kulturą a światem przedsiębiorczości?

16:00-16:30 Przerwa 
16:30-17:30 Spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim
17:30-19:30 Sesja otwarta 2 Pomysły i rozwiązania - prezentacje programów i projektów na rzecz animacji kultury w Polsce

1. Anna Michalak-Pawłowska. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dobra praktyka- Warszawski program edukacji kulturalnej.

2. Tamara Kamińska. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
Mikrogranty i Bazar. Innowacyjna formuła współpracy.

3. Michał Pamuła. Spółdzielnia Socjalna Transkolektyw. Ruda Śląska.
Wykorzystanie budynków poprzemysłowych do celów kulturalnych

4. Michał Wolny. Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha4. Lublin
Stworzenie i działalność nieformalnej instytucji kultury, na przykładzie Autonomicznego Centrum Społecznego Cicha4.

5. Monika Tomczyk. Stowarzyszenie Media Dizajn. Szczeciński Inkubator Kultury.
Przystań w INKU - prezentacja idei Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

6. Anna Komsta. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska.
Od KULTURY PIERWSZEGO KONTAKTU do KULTURY REGIONU- rzecz o budowaniu sieci kultury na Dolnym Śląsku

7. Grzegorz Szczepaniak. Legnickie Centrum Kultury.
Zombie kultury.

Kompetencje Grupa robocza 5:

KOMPETENCJE ANIMATORA KULTURY


Moderator: Jacek Gralczyk

Zadanie: wytyczenie drogi do opracowania profilu kompetencyjnego animatora

Pytanie: jak wdrożyć profil kompetencyjny na rynku pracy animatorów?

Profil uczestnika: nauczyciele akademiccy, przedstawiciele podmiotów wspierających animatorów, animatorzy praktycy, dyrektorzy instytucji kultury, wolontariusze, animatorzy pracujący w instytucjach kultury

Diagnoza i refleksja Grupa robocza 6:

DIAGNOZA I REFLEKSJA

Moderator: Barbara Fatyga

Zadanie: określić obszary wiedzy potrzebnej animatorom (co i po co jest przydatne)

Pytania:
1a) background: od filozofii życia do filozofii działania - jak połączyć jedno z drugim?
1b) od strony nauki - krótka dygresja o nauce stosowanej versus nauce zaangażowanej;
2) zaminowane pola: jakiej wiedzy brakuje animatorom i dlaczego?
3) praktyczna teoria wymiany: jak skutecznie współpracować z badaczami akademickimi?
4) pożytki z wiedzy albo o odwadze – np.: jak wykorzystywać w pracy animatora kultury wyniki badań, (w tym diagnozy i ewaluacje)? Jak „stawiać czoło” trudnym wynikom? Jak sobie radzić z błędami i niekompetencją własną i cudzą

Profil uczestnika: przedstawiciele podmiotów wspierających animatorów, przedstawiciele instytucji działających w skali ponadlokalnej, animatorzy korzystający z badań, animatorzy – badacze, samorządowcy, animatorzy-etnografowie, animatorzy nie korzystający z badań, którzy chcą powiedzieć dlaczego tego nie robią.

Wartość pracy Grupa robocza 7:

WARTOŚĆ PRACY ANIMATORA KULTURY


Moderator: Aleksandra Daszkowska-Kamińska

Zadanie: ustalenie jak definiować i mierzyć wartość pracy animatora w (np. wytwarzanie kapitału społecznego, dokonywanie zamiany społecznej)

Pytanie: Jak oceniać rezultaty pracy animatora?

Profil uczestnika: animatorzy praktycy, teoretycy animacji kultury, samorządowcy, dyrektorzy instytucji kultury, działacze społeczni, eksperci od ewaluacji

Współpraca z samorządami Grupa robocza 8:

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI


Moderator: Jarema Piekutowski

Zadanie: opracowanie katalogu barier i szans współpracy samorządu z animatorami

Pytanie: Czy samorządy mogą uznać animację kultury jako zadanie publiczne?

Profil uczestnika: animatorzy kultury podejmujący (skutecznie lub nie) współpracę z samorządami, dyrektorzy oraz pracownicy instytucji kultury, samorządowcy, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych; przedstawiciele związków reprezentujących samorządy terytorialne.

Nowy język Warsztat 3

W POSZUKIWANIU NOWEGO JĘZYKA OPISU PRZEDSIĘWZIĘĆ ANIMACYJNYCH

Opis: Uczestnicy warsztatów zajmą się poszukiwaniem właściwego stylu narracji o animacji kultury, który wychodzi poza ramy języka projektowego i grantowego.

Prowadzenie: Jarosław Kaczmarek

Profil uczestnika: animatorzy pracujący dla instytucji i organizacji, przedstawiciele instytucji grantodawczych.

Przestrzeń Warsztat 4

ANIMACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Opis: Uczestnicy warsztatu podejmą próbę twórczego ozywienia przestrzeni NieKongresu, wykorzystując do tego techniki performatywne.

Prowadzenie: Sebastia Świąder, Magdalena Czarnecka i zespół Performerii Warszawy

Profil uczestnika: niemogący usiedzieć w miejscu, nadaktywni uczestnicy NieKongresu, którzy chcą zrobić jakąś hecę.

od 19:30 Rezerwacja w Cafe Kulturalna  
20:15 Spektakl Teatru Improwizowanego Klancyk (barStudio)

DZIEŃ III    28 marca 2013

09:30-11:00 Sesja WSPÓŁPRACA Sesja tematyczna:

WSPÓŁPRACA


Opiekun sesji: Bohdan Skrzypczak

e-moderator dyskusji on-line: Jerzy Szczerbiński

Uczestnicy dyskusji: Danuta Sroka, Joanna Augustowska, Piotr Pniewski, Maciej Żywno

Pytania:

1. Jak animacja kultury może pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych? I czy to jest możliwe?

2. Czy przedsięwzięcia animacyjne mogą być zaplanowanym zadaniem publicznym?

3. Co się dzieje na styku instytucji kultury i szkoły? Czy animator może współdziałać ze szkołą?

4. Co stoi na przeszkodzie współdziałania między sektorami?
 
 11:00-11:30  Przerwa
  11:30-13:30 Sesja otwarta 3 Style działania w animacji kultury.

1. Marek Ruczko. Stowarzyszenie "Tratwa". Olsztyn.
Wędrowny Uniwersytet Tradycji

2. Szymon Burek. Rzeszowski Inkubator Kultury (blog Okiem REanimatora).
Rola animatora kultury w internecie.

3. Beata Kwiecińska, Maciej Dąbrowski. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO.
Konstrukcja flanelowej ściany, czyli dom kultury w praktyce.

4. Ewa Willmann. Służewski Dom Kultury.
Służewski Dom Kultury - studium przypadku.

5. Anna Schindler. Stowarzyszenie Teraz Gmina, Gmina Siechnice.
Budowanie wspólnoty we wsi aglomeracyjnej.

6. Wojciech Szuniewicz. Krotoszyński Ośrodek Kultury.
Wirujące miasteczko - odzyskane potencjały.

7. Janusz Byszewski, Zbigniew Gozdecki, Joanna Łojas, Kamil Niedziałek, Dominik Skrzypkowski. Niezależny zespół animatorów.
Moje słowo potrzebuje twojego słowa. Wykład polifoniczny na 5 głosów.

Wsparcie rozwojuGrupa robocza 9:

WSPARCIE ROZWOJU ANIMATORÓW KULTURY


Moderator: Marta Białek-Graczyk

Zadanie: wypracowanie pomysłów i założeń, które pomogą władzom publicznym, a także grantodawcom mądrze wspierać rozwój animatorów kultury. Stypendia, staże, rezydencje, szkolenia, mikrogranty - to tylko niektóre z kierunków. Czego potrzeba, by móc wprowadzać je w życie

Pytanie: Jak skutecznie wprowadzać narzędzia polityki wsparcia?Profil uczestnika: przedstawiciele podmiotów wspierających animatorów kultury, animatorzy działający „na własną rękę”, przedstawiciele instytucji regionalnych i narodowych, samorządowcy
Wirtualny animatorGrupa robocza 10:

WIRTUALNY ANIMATOR


Moderator: Anna Buchner

Zadanie: znalezienie specyficznych różnic w pracy animacyjnej wirtualnej i realnej

Pytanie: Na ile działalności wirtualna i realna mogą być autonomiczne, a na ile są współzależne?

- portale społecznościowe i ich mechanizmy tworzenia autonomicznych procesów animacyjnych.

- społeczności lokalne czy „plemiona” charakter wirtualnych grup społecznych – czy powinny być podmiotem animacji kulturalnej?

- urządzenia mobilne, pomoc czy przeszkoda w pracy animatora

- w jaki sposób animować użytkowników sieci?

- jak aktywizować społeczności lokalne w sieci, czy konieczny jest animator w digitalizacji i cyfrowym przepływie informacji między archiwami, instytucjami, mediami i społecznością lokalną z różnych grup wiekowych?

Profil uczestnika: animatorzy używający w swojej pracy wirtualnych metod animacyjnych, przedstawiciele instytucji zajmujących się otwartymi zasobami kultury, blogerzy, animatorzy tworzący i działający w sieci, badacze przedmiotu
Instytucja jako animatorGrupa robocza 11:

INSTYTUCJA JAKO ANIMATOR


Moderator: Jacek Nowiński

Zadanie: opracowanie modeli instytucji kultury, pełniących zadania animacyjne

Pytanie: Czy instytucja może być animatorem kultury?

- genius loci i jego wymiary animacyjne

- zmiany współczesnych instytucji kultury w stronę aktywnego aktora społeczności

- zmiany organizacyjne instytucji – instytucje jedno- i wielowymiarowe

- deinstytucjonalizacja sfery kultury

Profil uczestnika: dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury(np. działy edukacji), samorządowcy, przedstawiciele podmiotów wspierających instytucje kultury, animatorzy – obserwatorzy pracy instytucji kultury
FestiwalGrupa robocza 12:

FESTIWAL JAKO PRZESTRZEŃ ANIMACJI


Moderator: Paweł Gogołek

Zadanie: stworzenie katalogu przykładów festiwali z funkcją animacyjną

Pytania: Festiwal - event czy „praca u podstaw”? Czy i jak festiwal może dokonywać zmiany? Kto jest odbiorcą animacyjnej funkcji festiwalu?

Profil uczestnika: organizatorzy festiwali, zarządzający oraz producenci animacyjnej funkcji festiwalu, samorządowcy
Animacja vs edukacja artystycznaWarsztat 5

ANIMACJA VS EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Opis: Warsztat udowodni dlaczego w pracy animatora ważna jest sprawdzona metoda pracy

Prowadzenie: Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Kwiatek

Profil uczestnika: animatorzy eksperymentujący, ufający swojej intuicji, poszukujący swojej autorskiej metody pracy.

Budżet partycypacyjnyWarsztat 6

METODY PARTYCYPACYJNE

Opis: Warsztaty odpowiedzą na pytania: Jak używać metod partycypacyjnych w aimacji społeczności lokalnych? Czy partycypacja może być przydatna w animacji kultury?

Prowadzący: Przemysław Dziewitek

Profil uczestnika: animatorzy przekonani o potrzebie partycypacji, którzy dotąd nie podjęli takiego wyzwania lub próbowali, ale im się to do końca nie udało.

  13:30-14:30 Obiad   
14:30-16:00 Sesja PODSUMOWUJĄCA SPOJRZENIE W SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

moderator: Zina Jarmoszuk dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uczestnicy dyskusji: moderatorzy grup roboczych

Wnioski i rekomendacje z prac grup roboczych przedstawią: Jacek Gralczyk, Joanna Orlik, Jarema Piekutowski, Marta Białek-Graczyk, Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Joanna Kubicka, Barbara Fatyga, Paweł Gogołek, Jacek Nowiński, Ewa Zbroja, Anna Buchner, Elżbieta Kalinowska
od 17:00 Rezerwacja w Cafe Kulturalna