Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Jarema Piekutowski

Urodzony w 1978 roku. Łączy twórczość artystyczną z zarządzaniem i animacją. Właściciel firmy Liber i wiceprezes fundacji Veritas. Kierownik lub ekspert w wielu badaniach ewaluacyjnych. Członek Polskiego Towarzystwo Ewaluacyjnego. Twórca kultury: wokalista i menedżer w zespole Pomerania Ensemble, pisarz (np. powieść biograficzna „G.K.Chesterton”), felietonista. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zaczynał swoją karierę w samorządzie regionalnym (2002-2006). Od lat działa w zakresie projektów łączących kulturę i rozwój społeczny (analizy, debaty, spotkania).
Moderator Grupy Roboczej: Współpraca z samorządami
 

Maria Rogaczewska

Socjolog, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórczyni inicjatywy "Projekt Społeczny 2012" oraz Think Tank for Sports. Specjalizuje się w badaniach dotyczących roli religii w sferze publicznej, kapitału społecznego w społeczeństwach postkomunistycznych, a także w badaniach ewaluacyjnych i analizach strategicznych dla instytucji polityki społecznej oraz trzeciego sektora w Polsce. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z partycypacją publiczną i udziałem obywateli w rządzeniu. 
Opiekun Sesji Tematycznej: Środowisko: konteksty - potrzeby

 

Bohdan Skrzypczak

Doktor nauk humanistycznych, animator i pedagog społeczny, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie skupiającego środowisko ludzi i instytucji zainteresowanych problematyką animacji społeczno-kulturalnej i rozwojem społeczności lokalnej. Kieruje Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych oraz studiami magisterskimi zarządzanie społecznościami lokalnymi w Collegium Civitas. W 2013 r. zainicjował powstanie animacyjnego ośrodka na warszawskim Grochowie „Paca 40 – Miejsce Akcji”. Opiekun Sesji Tematycznej: Współpraca

Aleksandra Stańczuk-Sosnowska

Animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa ze specjalizacją animacja kultury na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Marketing Kultury. Od 2006 działa i pracuje w sektorze kultury od NGO (m.in.: Fundacja Kultury, Fundacja Partners Polska, Res Publica Nowa) po instytucje państwowe. Od 2010 w Narodowym Centrum Kultury zajmuję się portalami, a w szczególności Platformą Kultury, koordynuje Ogólnopolskie Giełdy Projektów oraz NieKongres Animatorów Kultury. Współzałożycielka nieformalnej Grupy Okołofotograficznej. Uczestniczka Programu Rady Europy Pestalozzi Programme Module "The use of social media for democratic participation". Prywatnie wierzy, że inspirowanie innych do działania ma głęboki sens. 
Członek Zespołu Programowego, Koordynatorka

Jerzy Szczerbiński

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. organizacji pozarządowych; dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudzie Śląskiej (1996 – 2004); zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej (2005- 2009); Przewodniczący Rady Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej (2011-2015); Prezes Forum Inicjatyw Kulturalnych (od 2006); Wiceprzewodniczący Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach (2003-2011); Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kultury w Katowicach (2001-2007). Jego pasje to muzyka, historia, fotografia i górskie wędrówki. 
E-moderator dyskusji na Forum Animatorów Kultury dotyczącej Współpracy

Marek Sztark

Niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków. Jest twórcą marki regionalnej „miody drahimskie” i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej „Nowa Kultura”. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. W pracy animacyjnej używa metody interwencji artystycznej. Uważa, że do definicji „animacja kultury” należy wprowadzić pojęcie „animacja kulturą”.
Dyrektor Programowy

Aleksandra Szymańska

Managerka kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, producentka wydarzeń. Związana kilka lat z polskim rynkiem fonograficznym, potem mediowym (m.in. dyrektor wydawniczy w G+J Gruner + Jahr Polska). Zaangażowana w niezależne projekty kulturalne. Dyrektor zespołu odpowiedzialnego za projekt Gdańsk i Metropolia – ESK 2016. Od marca 2011 dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej - samorządowej instytucji kultury w Gdańsku, w ramach którego działa też Obserwatorium Kultury. 
E-moderatorka dyskusji na Forum Animatorów Kultury dotyczącej Metod Działania Animatora Kultury

Anna Wieczorek

Ukończyła ekonometrię na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swej pracy zawodowej związana z kulturą. Pracowała między innymi w Instytucie Kultury i Fundacji Kultury. Od 2008 r. w Narodowym Centrum Kultury zajmuje się współpracą ze środowiskami naukowymi i badaniami. Jest zastępczynią redaktora naczelnego kwartalnika "Kultura Współczesna". Wykłada w Collegium Civitas. W swej pracy dąży do tworzenia płaszczyzn współpracy środowiska badaczy kultury z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie sektora kultury.
Członek Zespołu Programowego