Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Przemysław Dziewitek

Rocznik 1975. Pomysłodawca Pracowni Obywatelskiej. Szczecinianin w Krakowie. Wykształcony na pracownika socjalnego ale uczy się ustawicznie. Absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partycypant społeczny, proaktywny promotor partycypacji. Przekonany o kreatywnej roli NGO w animowaniu zmiany społecznej, oddaje się na co dzień pracy nad jakością owej zmiany. Pracuje w trudnym terenie miasta Krakowa. Pracownik Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Przewodniczący Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich, współprzewodniczący Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od czerwca 2013 r. członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Prowadzący warsztaty: Metody partycypacyjne

 

Barbara Fatyga

Dr hab., prof. UW Barbara Fatyga, urodzona w 1953 roku, z wykształcenia kulturoznawca (wrocławski, rocznik 1977), pracuje jako socjolog młodzieży i antropolog współczesności. Kieruje Ośrodkiem Badań Młodzieży, Zakładem Metod Badania Kultury i specjalizacją "Antropologia Współczesności. Animacja działań lokalnych" w ISNS UW. Od 2009 roku prowadzi projekt Obserwatorium Żywej Kultury. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawczej.
Moderatorka Grupy Roboczej: Diagnoza i refleksja

Grzegorz Godlewski

Dr hab. prof. UW, kierownik Zakładu Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat kierował specjalizacją „Animacja kultury” na studiach kulturoznawczych. Współautor tomu Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość (2002) oraz podręczników Antropologia kultury (2005) i Antropologia słowa (2003); ostatnio opublikował książkę Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne (2009). Od 2011 roku jest członkiem i sekretarzem naukowym Komitetu Nauk o Kulturze PAN. 
Opiekun Sesji Tematycznej: Tożsamość: podmiot - potencjał

Paweł Gogołek

Kulturoznawca i manager projektów kulturalnych. Specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami kulturalnymi oraz zdobywania środków zewnętrznych na działania związane z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną i badaniami kultury. Prowadzi szkolenia w dziedzinie zarządzania kulturą i marketingu kultury dla samorządowców, kadry kierowniczej ośrodków kultury oraz dla studentów Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Swoje projekty realizuje w Polsce i za granicą.
Moderator Grupy Roboczej: Festiwal jako przestrzeń animacji

 

Jacek Gralczyk

Urodzony w 1963 roku. Z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Przez kilkanaście lat dyrektor domu kultury. Od 15 lat związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej. Obecnie edukator i ekspert. Między innymi: wykładowca Collegium Civitas i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im H. Radlińskiej. Współorganizator inicjatywy Forum Kraków – platformy współpracy animatorów kultury z terenu całego kraju.
Moderator Grupy Roboczej: Kompetencje animatora kultury

 

Zina Jarmoszuk

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych, Wydział Neofilologii UW. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prowadzenia badań nad kulturą, zarządzania kulturą i wiedzą o kulturze, oraz statystyki kultury. Autorka i współautorka opracowań, analiz i ekspertyz dotyczących kultury. Koordynator projektów badawczych. W latach 2000-2006 wicedyrektor Instytutu Kultury i Narodowego Centrum Kultury. Współautor Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce na lata 2011-2020. Obecnie dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przewodnicząca Zespołu Programowego

Marcin Jasiński

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Programu Rozwoju Kultury. Ukończył studia w Instytucie Archeologii UW, podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania UW oraz Zarządzanie w Administracji w Akademii im. Lena Koźmińskiego. Pracował w Białołęckim Ośrodku Kultury, Wydziale Kultury dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie, pełni funkcję Naczelnika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w stołecznym Biurze Kultury. Jest Członkiem Zarządu Forum Kraków oraz współzałożycielem Forum Kultury Mazowsze. 
Członek Zespołu Programowego

Elżbieta Kalinowska

Rocznik 1972, pracuje w Instytucie Książki, zajmuje się promocją literatury polskiej za granicą a także promocją czytelnictwa w Polsce. Tłumaczka z języka niemieckiego, redaktorka, lektorka.  Moderatorak grupy roboczej: Książka jako przedmiot i podmiot pracy animacyjnej