Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

 

Grupy robocze

 

 27 marca 2014 r., g. 11.30-13.30

Grupa robocza 1:

TRADYCJE A TRENDY

Moderator: Joanna Kubicka

Osoby kluczowe: Agata Hummel, Michał Strokowski

Zadanie: Określenie możliwych kierunków rozwoju animacji kultury w Polsce; rozpoznanie tradycji, doświadczeń, dyscyplin istotnych dla animatorów kultury.

Pytanie: Jakie są ideowe korzenie działań animacyjnych w Polsce? Jakie obszary działań animatorów są dziś ważne i wymagają wsparcia?

Profil uczestnika: animatorzy praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym, przedstawiciele podmiotów publicznych i niepublicznych angażujący animatorów kultury, teoretycy animacji kultury, w tym badacze przedmiotu oraz innych dyscyplin pokrewnych (np. socjologowie, psycholodzy społeczni etc.), publicyści.

 

Grupa robocza 2:

SIECI – modele współpracy dla animacji kultury

Moderator: Ewa Zbroja

Osoby kluczowe: Piotr Michałowski, Leszek Miłoszewski

Zadanie: opracowanie modeli współpracy instytucji i animatorów

Pytanie: do czego potrzebne są sieci współpracy i jakie efekty przynoszą podmiotom działań animacyjnych? - sieciowanie jako zjawisko - rola wojewódzkich domów kultury i regionalnych ośrodków kultury - rola Programu Dom Kultury+

Profil uczestnika: animatorzy i przedstawiciele podmiotów kultury uczestniczący w sieciach i partnerstwach, beneficjenci programu Dom Kultury+, pracownicy wojewódzkich i regionalnych ośrodków kultury, współpracujący lub zainteresowani współpracą z animatorami kultury

 

Grupa robocza 3:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ANIMATORA KULTURY

Moderator: Joanna Orlik

Osoby kluczowe: Tomasz Rakowski, Grzegorz Kondrasiuk

Zadanie: Określenie obszarów odpowiedzialności oraz wskazanie kierunków prac nad ewentualnym dokumentem (kodeksem, kartą, zbiorem zasad itp.)

Pytanie: Czy animatorzy i ich potencjalni współpracownicy potrzebują dokumentu określającego zakres ich odpowiedzialności i jak taki dokument można by wdrożyć?

Profil uczestnika: animatorzy praktycy, teoretycy animacji kultury, samorządowcy, przedstawiciele podmiotów wspierających animatorów, animatorzy – wolontariusze

 

Grupa robocza 4:

KSIĄŻKA JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT PRACY ANIMACYJNEJ

Moderator: Elżbieta Kalinowska

Osoby kluczowe: Aneta Satława

Zadanie: wypracowanie propozycji działań animacyjnych kształtujących nawyk czytania książek

Pytanie: czy wzrost poziomu czytelnictwa może być efektem animacji kulturalnej?

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- Biblioteki a domy kultury
- współdziałanie czy rywalizacja?
- Biblioteki społeczne
- Dyskusyjne kluby książki
- Książki on-line

Profil uczestnika: animatorzy pracujący „z książką”, bibliotekarze, przedstawiciele instytucji kultury, wydawcy, projektanci książek, ilustratorzy

 g. 17:30-19:30

Grupa robocza 5:

KOMPETENCJE ANIMATORA KULTURY

Moderator: Jacek Gralczyk

Osoby kluczowe: Tadeusz Maksimowicz, Tomasz Ignalski

Zadanie: wytyczenie drogi do opracowania profilu kompetencyjnego animatora.

Pytanie: jak wdrożyć profil kompetencyjny na rynku pracy animatorów?

Profil uczestnika: nauczyciele akademiccy, przedstawiciele podmiotów wspierających animatorów, animatorzy praktycy, dyrektorzy instytucji kultury, wolontariusze, animatorzy pracujący w instytucjach kultury

 

Grupa robocza 6:

DIAGNOZA I REFLEKSJA

Moderator: Barbara Fatyga

Osoby kluczowe: Edwin Bendyk, Kuba Szpilka, Jadwiga Czertoryska

Zadanie: określić obszary wiedzy potrzebnej animatorom (co i po co jest przydatne)

Problemy i pytania do uczestników:
1) background: od filozofii życia do filozofii działania - jak połączyć jedno z drugim?
1a) od strony nauki - krótka dygresja o nauce stosowanej versus nauce zaangażowanej;
2) zaminowane pola: jakiej wiedzy brakuje animatorom i dlaczego?
3) praktyczna teoria wymiany: jak skutecznie współpracować z badaczami akademickimi?
4) pożytki z wiedzy albo o odwadze – np.: jak wykorzystywać w pracy animatora kultury wyniki badań, (w tym diagnozy i ewaluacje)? Jak „stawiać czoło” trudnym wynikom? Jak sobie radzić z błędami i niekompetencją własną i cudzą.

Profil uczestnika: przedstawiciele podmiotów wspierających animatorów, przedstawiciele instytucji działających w skali ponadlokalnej, animatorzy korzystający z badań, animatorzy – badacze, samorządowcy, animatorzy-etnografowie, animatorzy nie korzystający z badań, którzy chcą powiedzieć dlaczego tego nie robią.

 

Grupa robocza 7:

WARTOŚĆ PRACY ANIMATORA KULTURY

Moderator:  Aleksandra Daszkowska-Kamińska

Osoby kluczowe: Beata Kwiecińska, Jacek Drozda

Zadanie: ustalenie jak definiować i mierzyć wartość pracy animatora (np. wytwarzanie kapitału społecznego, dokonywanie zamiany społecznej)

Pytanie: Jak oceniać rezultaty pracy animatora?

Profil uczestnika: animatorzy praktycy, teoretycy animacji kultury, samorządowcy, dyrektorzy instytucji kultury, działacze społeczni, eksperci od ewaluacji

 

Grupa robocza 8:

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI

Moderator: Jarema Piekutowski

Osoby kluczowe: Artur Celiński, Zdzisław Matusewicz

Zadanie: opracowanie katalogu barier i szans współpracy samorządu z animatorami.

Pytanie: Czy samorządy mogą uznać animację kultury jako zadanie publiczne?

Profil uczestnika: animatorzy kultury podejmujący (skutecznie lub nie) współpracę z samorządami, dyrektorzy oraz pracownicy instytucji kultury, samorządowcy, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych; przedstawiciele związków reprezentujących samorządy terytorialne.

27 marca 2014 r., g. 11.30-13.30

Grupa robocza 9:

WSPARCIE ROZWOJU ANIMATORÓW KULTURY

Moderator: Marta Białek-Graczyk

Osoby kluczowe: Tomasz Thun-Janowski, Jacek Królikowski, Anna Wotlińska

Zadanie: wypracowanie pomysłów i założeń, które pomogą władzom publicznym, a także grantodawcom mądrze wspierać rozwój animatorów kultury. Stypendia, staże, rezydencje, szkolenia, mikrogranty - to tylko niektóre z kierunków. Czego potrzeba, by móc wprowadzać je w życie.

Pytanie: jak skutecznie wprowadzać narzędzia polityki wsparcia?

Profil uczestnika: przedstawiciele podmiotów wspierających animatorów kultury, animatorzy działający „na własną rękę”, przedstawiciele instytucji regionalnych i narodowych, samorządowcy

 

Grupa robocza 10:

WIRTUALNY ANIMATOR

Moderator: Anna Buchner

Osoby kluczowe: Łukasz Kowalski

Zadanie: znalezienie specyficznych różnic w pracy animacyjnej wirtualnej i realnej

Pytanie: na ile działalności wirtualna i realna mogą być autonomiczne, a na ile są współzależne?
- portale społecznościowe i ich mechanizmy tworzenia autonomicznych procesów animacyjnych.
- społeczności lokalne czy „plemiona” charakter wirtualnych grup społecznych
- czy powinny być podmiotem animacji kulturalnej?
- urządzenia mobilne, pomoc czy przeszkoda w pracy animatora
- w jaki sposób animować użytkowników sieci?
- jak aktywizować społeczności lokalne w sieci, czy konieczny jest animator w digitalizacji i cyfrowym przepływie informacji między archiwami, instytucjami, mediami i społecznością lokalną z różnych grup wiekowych?

Profil uczestnika: animatorzy używający w swojej pracy wirtualnych metod animacyjnych, przedstawiciele instytucji zajmujących się otwartymi zasobami kultury, blogerzy, animatorzy tworzący i działający w sieci, badacze przedmiotu

 

Grupa robocza 11:

INSTYTUCJA JAKO ANIMATOR

Moderator: Jacek Nowiński

Osoby kluczowe: Antoni Bartosz, Andrzej Ociepa

Zadanie: opracowanie modeli instytucji kultury, pełniących zadania animacyjne

Pytanie: czy instytucja może być animatorem kultury? - genius loci i jego wymiary animacyjne - zmiany współczesnych instytucji kultury w stronę aktywnego aktora społeczności - zmiany organizacyjne instytucji – instytucje jedno- i wielowymiarowe - deinstytucjonalizacja sfery kultury

Profil uczestnika: dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury(np. działy edukacji), samorządowcy, przedstawiciele podmiotów wspierających instytucje kultury, animatorzy – obserwatorzy pracy instytucji kultury

 

Grupa robocza 12:

FESTIWAL JAKO PRZESTRZEŃ ANIMACJI

Moderator: Paweł Gogołek

Osoby kluczowe: Robert Kazimierczak, Joanna Stankiewicz

Zadanie: stworzenie katalogu przykładów festiwali z funkcją animacyjną

Pytania: festiwal - event czy „praca u podstaw”? Czy i jak festiwal może dokonywać zmiany? Kto jest odbiorcą animacyjnej funkcji festiwalu?

Profil uczestnika: organizatorzy festiwali, zarządzający oraz producenci animacyjnej funkcji festiwalu, samorządowcy