Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Animacja Kultury: Doświadczenie i przyszłość

Podsumowanie dziesięcioletnich doświadczeń związanych ze specjalizacją "Animacja kultury" realizowaną w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

DLA. Animacja kultury (Metody/Działania/Inspiracje)

Niezwykle inspirująca książka dla animatorów kultury pracujących z dziećmi i młodzieżą. Autorzy publikacji spotkali na swojej drodze ludzi, którzy chcą ożywiać innych: pobudzać do aktywności i zmiany.

Zasady finansowania i rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Kultura 2007- 2013

Publikacja Punktu Kontaktowego ds. Kultury promująca oraz opisująca zasady Programu Kultura 2007-2013 zawiera opisy projektów kulturalnych w Europie, studia przypadku, ciekawe rozmowy z ekspertami oraz praktyczne rady dotyczące zarządzania finansami.

Włączanie w działanie

Jest to pełna pasji publikacja o tym, jak młodzi ludzie z mniejszymi szansami włączają siebie i innych – nie tylko w program MŁODZIEŻ.

Fundacja Orange

Fundacja Orange została powołana przez Telekomunikację Polską  i Orange jako instytucja prowadząca działania o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym. Realizuje programy z zakresu kultury, edukacji, opieki zdrowotnej i wolontariatu, współpracując zarówno z indywidualnymi pomysłodawcami projektów, jak i instytucjami.

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Celem Fundacji Edukacja dla Demokracji jest krzewienie wiedzy na temat demokracji oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Realizowane przez nią programy są adresowane do nauczycieli, ośrodków kształcenia, organizacji pozarządowych, związkowych i samorządowych oraz społeczności lokalnych.

Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności

Od sierpnia do grudnia 2009 roku Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” realizowało projekt „Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności”. Młodzi ludzie brali udział w warsztatach przygotowujących do realizacji własnych projektów animacyjnych i społecznych, spędzili tydzień w  Teatrze Węgajty, a następnie przy wsparciu specjalistów wypełniali wnioski o dofinansowanie planowanych inicjatyw. Bazując na tych doświadczeniach oraz wykorzystując wiedzę osób zaangażowanych w realizację całego przedsięwzięcia, zespół ARAA postanowił podzielić się z innymi, tym co uznał za najistotniejsze w  działaniu animacyjnym.

Europejskie polityki kulturalne 2015. Raport o przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie

Europejskie polityki kulturalne 2015. Raport o przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie to publikacja pod redakcją Marii Lind i Raimunda Minichbauera, prezentująca obecną sytuację finansowania kultury i sztuki w różnych krajach Europy oraz prognozy, strategie alternatywne i eksperymentalne wobec  dotychczas działających. 

Wyłanianiu się tzw. "trzeciego sektora" towarzyszy inny trend - profesjonalizacja i menedżeryzacja organizacji obywatelskich.

Fundraising to sztuka, której można się nauczyć! Dobre pomysły na pozyskiwanie funduszy w lokalnej społeczności

Publikacja prezentuje sprawdzone mechanizmy finansowania działań obywatelskich na poziomie lokalnym, stosowane przez 6 wybranych organizacji lokalnych.
 
 

Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007 – 2013. Przewodnik

Zdecydowana większość działających na poziomie unijnym programów i instrumentów finansowych oferuje możliwości finansowania organizacjom pozarządowym. Przewodnik ma na celu  dostarczenie informacji zainteresowanym tym dofinansowaniem organizacjom pozarządowym.