Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Priorytet Edukacja medialna, badania - Program Operacyjny MKiDN

15.03.2012

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór do priorytetu Edukacja medialna, badania. Celem priorytetu jest diagnoza stanu kompetencji medialnych społeczeństwa. Termin upływa 7 maja 2012r.

II nabór wniosków w Programach Ministra Kultury

15.03.2012

31 marca upływa termin składania wniosków w ramach dwóch z Programów MKiDN, dla których ogłoszono II nabór: Regionalne kolekcje sztuki współczesnej oraz Ochrona zabytków.

Infrastruktura i środowisko - nabór wniosków

08.03.2012

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja pośredniocząca dla XI Priorytetu Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" ogłasza nabór w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów na Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” oraz Działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”. Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 2 kwietnia 2012 do dnia 23 kwietnia 2012 r.

Patriotyzm Jutra 2012

Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. Zapraszamy organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do składania wniosków. Nabór trwa do 31 stycznia 2012 włącznie.

Edukacja kulturalna i diagnoza kultury - Program MKiDN

Edukacja kulturalna i diagnoza kultury to program realizowany w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem Programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” jest rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, podnoszenie kompetencji artystycznych oraz wspieranie badań kultury. Termin do 30 listopada 2011r.

Infrastruktura domów kultury 2012 - program dotacyjny Ministra Kultury

20.10.2011

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy na rok 2012. Wśród ogłoszonych znajduję się również "Rozwój infrastruktury kultury. Infrastruktura domów kultury", którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Pierwszy nabór wniosków będzie trwał do 30 listopada.

Miłosz 2011 - Promesa MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza II nabór do programu „Miłosz 2011 – Promesa”, którego celem jest przygotowanie i realizacja programu obchodów Roku Miłosza 2011 oraz promocja kultury polskiej poprzez działania związane z osobą i twórczością Czesława Miłosza w kraju i zagranicą. Termin upływa 28.02.2011.

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry ogła­sza Pro­gra­m Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go Pol­sko-Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży 2011.