Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Mikrodotacje dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa opolskiego

01.02.2013 - 01.03.2013

Uprawnione do składania wniosków są: - lokalne organizację pozarządowe z województwa opolskiego działające nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata (36 miesięcy) na dzień złożenia wniosku; - mają charakter lokalny, tj. działają na terenie nieprzekraczającym obszaru jednego powiatu; - mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego. Nabór do 1 marca!

Nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych

05.02.2013

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z Partnerem projektu – Powiatem Nowosolskim, realizując projekt pn. „Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” ogłasza nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wspólne działania polsko-białoruskie 2013

04.02.2013 - 15.02.2013

Celem programu jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim. Zadanie może być realizowane w Polsce, na Białorusi oraz w państwach trzecich.
 

Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013

04.02.2013 - 14.02.2013

Celem programu jest zacieśnienie współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową.

Wzmacnianie kompetencji JST, dialog społeczny i współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

28.01.2013 - 05.04.2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - ogłosiło nabór wniosków na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.

Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit.

Agon. Program zamówień kompozytorsko-choreograficznych - II edycja

22.11.2012

Cele programu: animacja twórczości kompozytorskiej i choreograficznej, wspieranie interdyscyplinarnej współpracy artystycznej, wzbogacenie repertuaru krajowych festiwali muzycznych, tanecznych i interdyscyplinarnych oraz placówek artystycznych prezentujących wydarzenia artystyczne z dziedziny tańca i muzyki o prapremierowe wykonania utworów tanecznych i muzycznych.

Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych - II edycja

21.11.2012

Cele programu: nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem i wykreowania swoistego „produktu regionalnego” jako elementu tożsamości. Zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy instrumentów i upowszechnianie fachu twórców instrumentów – wspieranie młodych artystów muzyków.