Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

MOS w Gorzowie Wlkp. prowadzi działalność: wystawienniczą, filmową i edukacyjną. Organizuje wystawy twórców polskich i zagranicznych, zajmuje się upowszechnianiem sztuki współczesnej, kina artystycznego oraz promocją twórców niezależnych. Stara się także, poprzez programy edukacyjne, wychowywać dzieci i młodzież na aktywnych uczestników kultury.

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej  CAL od ponad dziesięciu lat zajmuje się animacją rozwoju lokalnych społeczności. Zostało założone przez ludzi, którzy postawili sobie za cel umacnianie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, wspieranie zrównoważonego rozwoju, działanie na rzecz partycypacji. Poprzez prowadzone programy i realizowane projekty Stowarzyszenie dociera do tysięcy osób i instytucji w kraju szerząc ideę prospołecznej zmiany w oparciu o motto: „pomóżmy innym, aby pomogli sobie sami”.

Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek to samorządowa instytucja kultury powstała 1 lipca 2010 roku w wyniku połączenia Górnośląskiego Centrum Kultury i Estrady Śląskiej.  

 

 

Specjalizacja "Animacja Kultury" (Instytut Kultury Polskiej UW)

Instytut Kultury Polskiej UW prowadzi specjalizację zawodową "Animacja kultury" przeznaczoną dla studentów studiów drugiego stopnia (magisterskich). Autorski program specjalizacji łączy akademickie studia humanistyczne z elementami kształcenia artystycznego, z praktycznymi umiejętnościami inicjowania i realizowania działalności kulturalnej.

Małopolski Instytut Kultury

Małopolski Instytut Kultury to samorządowa instytucja kultury Województwa Małopolskiego. Jej celem jest budowanie partnerstw lokalnych i ponadlokalnych na rzecz kultury, rozwijanie oferty kulturalnej, prowadzenie zajęć z dziedziny edukacji kulturalnej. Szczególny nacisk kładziony jest na pracę ze społecznościami lokalnymi oraz mniejszościami narodowymi etnicznymi, a także wykorzystanie nowych technologii w działaniach kulturalnych.
 

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki to instytucja Samorządu Województwa Mazowieckiego organizująca wydarzenia kulturalne, konkursy, warsztaty,  projekty społeczne adresowane do instytucji kultury, samorządów i organizacji pozarządowych.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Instytucja kulturalna odpowiedzialna za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą. Zajmuje się głównie finansowaniem produkcji filmowych, rozpowszechnianiem filmów, edukacją filmową, doskonaleniem zawodowym oraz promocją polskiej kinematografii na świecie.