Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Dialogi z sąsiadami 3: Śladami znaczeń wzornictwa ludowego na pograniczu polsko-białoruskim

01.08.2013 - 31.08.2013

Projekt Stowarzyszenia na rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA służył lepszemu wzajemnemu zrozumieniu się mieszkańców pogranicza, upowszechnieniu nowoczesnego podejścia do dziedzictwa ludowego z wykorzystaniem języka dizajnu, znalezieniu podobieństw i wspólnego źródła motywów ludowych. Do udziału w projekcie zaproszono młodych projektantów, grafików i architektów. Ich prace inspirowane poruszaną tematyką zaprezentowano na wystawie i w albumie.

Tutaj

05.12.2013

Projekt „Tutaj” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury. W 2011 roku zostaliśmy zaproszeni przez Narodowe Centrum Kultury do udziału w programie Dom Kultury+. W ramach programu poprowadziliśmy serię warsztatów twórczych w ośrodkach kultury w małych miejscowościach. Po tym bardzo udanym, lecz krótkim doświadczeniu, w kolejnym roku postanowiliśmy powrócić do tych miejscowości na dłużej, zakosztować lokalnej kultury i na jej bazie poprowadzić warsztaty.

Art-Generacje

28.04.2013 - 30.06.2013

Projekt jest realizowany od marca 2013 r. przez Fundację Drama Way we współpracy z brytyjską organizacją Tale Valley Community Theatre. Ma na celu wzmocnienie więzi między pokoleniami, rozwinięcie aktywności twórczej oraz integrację grup wiekowych i społecznych poprzez zaangażowanie w warsztaty dramowo - teatralne. Rezultatem projektu jest wspólne przygotowanie oraz wystawienie spektaklu „Generation Express 1960–2060” powstałego na bazie osobistych historiistarszych uczestników.

Ogródek dźwiękowy w Parku Staromiejskim w Łodzi

01.06.2013

Muzeum Miasta Łodzi to instytucja kultury, której misją jest dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Łodzi oraz budowanie tożsamości miasta i jego społeczeństwa. Prowadzi działania wystawiennicze, naukowo-badawcze i kulturalno-edukacyjne. „Ogródek dźwiękowy” to część większego przedsięwzięcia nazwanego „Tkalnią dźwięków”. Był to szereg działań, które w efekcie zbudowały zawartość multimedialnego portalu służącego edukacji kulturalnej.

Future Artist – twórcza kontynuacja 3

25.05.2013

Projekt „Future Artist – twórcza kontynuacja 3” jest kolejnym etapem projektu rozpoczętego w 2008 roku, realizowanego przez Centrum Kultury Katowice. Jego pomysłodawczynią jest Ewa Kokot. Główny aspekt to systematyczny i różnorodny kontakt dzieci ze sztuką wizualną, wzmacnianie postawy kreatywnej i doświadczanie wartości. Edukatorzy i artyści wykorzystują przestrzenie galeryjne i miejskie, współpracując z animatorami, co pozwala na wypracowanie wspólnej koncepcji pracy z dzieckiem. Poprzez projekt tworzy się lokalna „rzeźba społeczna”, funkcjonująca w ramach szerszej sieci w Polsce i Europie.

Cud nad martwą Wisłą

15.08.2013 - 16.08.2013

„Cud nad Martwą Wisłą” organizowany przez CSW Łaźnia to festiwal artystyczny „włóczęgostwa miejskiego” odbywający się w przestrzeni dzielnicy Nowy Port w Gdańsku. Jego celem była rewitalizacja obszaru pełnego niepowtarzalnych zabytków, choć odizolowanego od centrum i zdegradowanego. Działania przyczyniły się do zmiany charakteru dzielnicy, stworzyły „przyjazną przestrzeń publiczną” dzięki przeniesieniu sztuki i działań artystycznych z galerii na zewnątrz oraz zachęciły mieszkańców do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu.

5 zmysłów eMOTION

16.09.2013 - 22.11.2013

Innowacyjny projekt edukacyjny, będący pierwszym w Polsce projektem edukacji kulturalnej adresowanym do społeczności osób niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych oraz niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, którym przybliża zagadnienia związane z tańcem. Obok zadań edukacyjnych, celem projektu jest angażowanie i aktywizowanie rozmaitych grup społecznych-zróżnicowanych tak pod względem wieku jak i statusu majątkowego - by w ten sposób zwiększyć zainteresowanie edukacją kulturalną i promować dostępność kultury. Projekt zakłada wykorzystanie różnorodnych innowacyjnych sposobów dotarcia do odbiorców po to, by zrealizować cel, jakim jest integracja społeczna, eliminacja wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Szekspir w Dynowie: Spektakl plenerowy "Sen Nocy Letniej"

06.07.2013 - 04.08.2013

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem De-Novo, które jest pomysłodawcą spektakli plenerowych oraz warsztatów artystycznych w Dynowie realizował w terminie 18 lipca - 2 sierpnia Program "lato w teatrze". Efektem pracy z dziećmi i z młodzieżą był spektakl plenerowy: „Sen nocy letniej”. Celem przedsięwzięcia w pierwszej kolejności było zapoznanie uczestnikom warsztatów ze specyfiką sztuki plenerowej, teatru lalkowego, muzycznego oraz z twórczością W. Szekspira. Ponadto główną zasadą działań artystycznych w Dynowie jest łączenie we wspólnej pracy zawodowych plastyków, scenografów, muzyków, aktorów, animatorów kultury z amatorami -“mieszkańcami miasteczka, w tym z dziećmi i młodzieżą, co daje niesamowite efekty kreacyjne oraz rozwojowe..