Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze środków europejskich.

Infrastruktura kultury - Program MKiDN

Infrastruktura kultury to program realizowany w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty instytucji i organizacji zajmujących się działalnością kulturalną oraz edukacyjną w zakresie kultury.

Dziedzictwo Kulturowe - Program MKiDN

Dziedzictwo Kulturowe to program realizowany w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program dotyczy ochrony zabytków, wspierania działań muzealnych, kultury ludowej, ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą oraz ochrony zabytków archeologicznych.

Wydarzenia Artystyczne - Program MKiDN

Wydarzenia Artystyczne to program realizowany w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem priorytetu jest promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze w dziedzinie: muzyki, teatru, tańca, sztuk wizualnych, literatury, filmu, wystawiennictwa.

Program Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

Program Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" realizowany jest przez  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2009 roku. Program ten stanowi w nowej, zmodyfikowanej formie kontynuację Programu Wpierania Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego za pośrednictwem Fundacji Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w latach 2006-07, wzbogacony o doświadczenia nabyte przy realizacji tego już zakończonego i rozliczonego programu. Z progrmu mogą korzystać organizacje mające siedzibę na terenach wiejskich (do 5 tys. mieszkańców).

Konkurs dotacyjny Fundacji PZU - Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

Lokalne Partnerstwa Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

Lokalne Partnerstwa PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który ma na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy dotychczasowymi beneficjentami Fundacji. Motywem przewodnim programu jest hasło dobra wspólnego, działania na rzecz dobra wspólnego w małych społecznościach.

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci stanowi część programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w dziedzinie edukacji zawodowej. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, oraz działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego, także w sektorze kultury.