Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Zakończyła się druga edycja projektu "Kolej na książkę"

01.02.2015 - 30.11.2015

Miał dwie edycje, które trwały łącznie niemal dwa lata. Zgromadził w sumie kilkaset osób, licząc samych uczestników warsztatów, pomijając przechodniów, urzędników, sklepikarzy, wciąganych w akcje inicjowane w przestrzeni publicznej Miłkowic. Wskrzesił kilka tysięcy wersów prozy i poezji, które dostały nowe życie, czytelników, interpretacje, ilustracje. Pod koniec listopada w podlegnickiej miejscowości podsumowano drugą edycję projektu „Kolej Na Książkę”. 

Kolonie Sztuki. Rzeszotary skolonizowane przez sztukę

01.09.2015 - 27.11.2015

Kolonie Sztuki to autorski pomysł Dagmary Angier-Sroki i Bartka Sroki, artystów z legnickiej Fundacji Sztuka dla Ludzi, którzy od września prowadzili w Rzeszotarach zajęcia artystyczne z malarstwa, ceramiki, grafiki i małej rzeźby. Chodziło o to, aby dzieciom i młodzieży z tamtejszej podstawówki stworzyć przestrzeń do kreatywnej zabawy i samodzielnego eksperymentowania ze sztuką.

[W]łączmy kulturę!

Projekt "[W]łączmy kulturę" umożliwi jego uczestnikom ­ze społeczności romskich migrantów poznanie polskich instytucji kultury oraz ich oferty. Działanie ma na celu także kształtowanie kompetencji potrzebnych zarówno do odbioru, jak i tworzenia kultury.

Trzecia edycja Festiwalu Between the Walls w Legnicy!

04.11.2015

Legnicki festiwal street art Between the Walls, który organizuje Fundacja Sztuka dla Ludzi, to tydzień działań twórczych obejmujących spotkania z artystami, warsztaty i realizacje muralistyczne, dyskusje, projekcje i prelekcje o sztuce ulicy i przestrzeni publicznej, a także koncerty. Trzecia edycja imprezy miała miejsce we wrześniu w niemal stutysięcznym dolnośląskim mieście. 

Razem możemy więcej- wspólne działania mieszkańców Borówka przy tworzeniu Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz przy organizacji I Pikniku Borówkowego

01.01.2013 - 30.12.2013

Projekt nagrodzony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności poprzez pracę przy budowie skansenu oraz poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć na terenie skansenu; - spełnienie celów edukacyjnych poprzez ukazanie młodemu pokoleniu jak na przestrzeni lat zmieniała się technologia maszyn rolniczych; - cykliczność imprez kulturalnych odbywających się na terenie skansenu; - wzrost poczucia dumy i satysfakcji mieszkańców Borówka z przynależności do wspólnoty; - promocja miejscowości w regionie; - stworzenie miejsca spotkań, w którym lokalna społeczność może aktywnie oraz kreatywnie spędzać czas.

Cykl działań - COOLturalne Stronie na maksa

01.01.2013 - 30.12.2013

Projekt wyróżniony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Celem projektu jest wspieranie współpracy transgranicznej w dziedzinie rozwoju kontaktów międzyludzkich, działań kulturalno-edukacyjnych oraz współpracy gmin i ich jednostek. Prezentacja efektów pracy, kultywowanie tradycji regionalnych polsko-czeskich. Poprzez realizację działań pogłębiła się dotychczasowa współpraca partnerska pomiędzy w/w jednostkami, powstały nowe transgraniczne przyjaźnie między mieszkańcami, co wzmocniło ich integrację. Oferta atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu w czasie wspólnych imprez przyczyniła się do poprawy jakości życia. Nawiązanie kontaktów przyjacielskich wśród uczestników polsko - czeskich warsztatów oraz imprez kulturalnych, zapoznanie z kulturą kulinarną pogranicza polsko-czeskiego, promocja pogranicza polsko-czeskiego, nawiązanie kontaktów zawodowych wśród pracowników jednostek Kultury, KGW, Sołectw, gospodarstw agroturystycznych.

Muzeum Powozów Galowice –nowatorskim centrum kultury

01.01.2013 - 30.12.2013

Projekt wyróżniony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Celem działania Muzeum Powozów Galowice jest szerzenie kultury i sztuki w społeczności lokalnej służące integracji, wyrabianiu pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu oraz niwelowanie różnic między miastem i wsią szczególnie w odniesieniu do dzieci. Dodatkowo istotnym celem jest wytworzenie dumy ze wspólnych działań i przynależności do zaszczytnego grona przyjaciół Muzeum Galowice.

Zabytkowy park we wsi Godzieszowa

01.01.2013 - 30.12.2013

Działania polegające na zagospodarowaniu parku w Godzieszowej przez jej mieszkańców (w wieli aspektach) miało na celu przede wszystkim zaktywizowanie do wspólnego działania i do realizacji wspólnego, istotnego dla wszystkich celu. Wspólne działanie miało natomiast wpłynąć na wzrost integracji lokalnej społeczności, a także wykształcenie poczucia przynależności do danej miejscowości i społeczności, dumy z miejsca zamieszkania i wspólnych osiągnięć. W wyniku działania społeczności Godzieszowej i chęci do dalszej współpracy powstało, bardzo obecnie aktywnie działające Koło Gospodyń Wiejskich z Godzieszowej, które bierze czynnie udział w życiu kulturalnym gminy Długołęka. Celem samym w sobie było również zapewnienie opieki nad parkiem i jego ciekawe aktywne zagospodarowanie.