Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Koalicja Otwartej Edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji zrzesza organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w obszarze kultury, nauki i edukacji. Jej celem jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych – powszechnie dostępnych, oferujących odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz na arenie międzynarodowej, a w szczególności zwiększanie dostępu do internetu i technologii informacyjnych, popularyzacja wiedzy na temat technologii informacyjnych oraz wspieranie podmiotów społecznych realizujących powyższe cele w sferze nauki, edukacji, kultury, aktywizacji zawodowej, rozwoju społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Fundacja Orange

Fundacja Orange została powołana przez Telekomunikację Polską  i Orange jako instytucja prowadząca działania o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym. Realizuje programy z zakresu kultury, edukacji, opieki zdrowotnej i wolontariatu, współpracując zarówno z indywidualnymi pomysłodawcami projektów, jak i instytucjami.

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Celem Fundacji Edukacja dla Demokracji jest krzewienie wiedzy na temat demokracji oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Realizowane przez nią programy są adresowane do nauczycieli, ośrodków kształcenia, organizacji pozarządowych, związkowych i samorządowych oraz społeczności lokalnych.

Dom Kultury +

Narodowe Centrum Kultury jest organizatorem nowego Programu Dom Kultury+. Do współpracy w ramach tego programu zapraszamy wszystkie domy kultury ze szczególnym uwzględnieniem tych, które położone są w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców i które czują potrzebę zmiany wizerunku, wypracowania nowej misji i wizji, nawiązania bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych

Portal www.ngo.pl to największy polski portal prowadzony przez przedstawicieli III sektora i przeznaczony dla organizacji pozarządowych. Prowadzi i inicjuje debaty na tematy kluczowe dla III sektora, prezentuje dobre praktyki i modelowe rozwiązania, informuje o ważnych wydarzeniach, terminach, szkoleniach, partnerstwach, możliwościach odbycia stażu lub podjęcia pracy.

Portal o nowoczesnej edukacji - www.edunews.pl

Portal EDUNEWS.PL pozwala przyjrzeć się wyzwaniom stojącym przed edukacją w XXI wieku, w dobie społeczeństwa informacyjnego opartego na mediach cyfrowych. Dostarcza informacji na temat najnowszych trendów w edukacji nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Prezentuje metody edukacyjne przydatne na wszystkich etapach kształcenia zgodnie z zasadą uczenia (się) przez całe życie.

LabforCulture.org

Portal prowadzony przez wiele organizacji partnerskich, finansowany ze środków Europejskiej Fundacji Kultury (European Cultural Foundation). Jego celem jest dostarczanie informacji o projektach i inicjatywach kulturalnych i promowanie nawiązywania partnerstw w sektorze kultury.