Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Raport pt. Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych

12.11.2012

W ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki powstał nowy raport, w którym znajdują się aktualne informacje na temat sytuacji „przemysłu kultury” w województwie małopolskim. Publikacja podzielona jest na dwie części dotyczące klasycznie rozumianego sektora kultury oraz przemysłów kreatywnych. Raport powstał na podstawie szacunków własnych autorów, dokonywanych na podstawie źródeł danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), danych pochodzących z badań GUS oraz danych Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). (źródło: Małopolskie Obserwatorium Gospodarki). / Raport do pobrania.

"Kultura do.finansowania". I edycja badania

24.09.2012

Unijny Program Kultura pozwala organizacjom i instytucjom działającym w sektorze kultury uzyskać dofinansowanie między innymi na projekty współpracy międzynarodowej, festiwale, tłumaczenia. Dzięki niemu możemy promować polską kulturą, tworzyć międzynarodowe wydarzenia kulturalne, czerpać z doświadczeń innych krajów. Nadal jednak wiele organizacji nie korzysta z tej możliwości, choć z drugiej strony niedofinansowanie jest postrzegane jako jeden z głównych problemów polskiej kultury.

Raport “The use of Structural Funds for Cultural Projects"

28.09.2012

19 września 2012 r. w Parlamencie Europejskim został zaprezentowany raport dotyczący wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych (EFS) na projekty kulturalne (The use of Structural Funds for Cultural Project). Dokument, przygotowany przez KEA European Affairs, ukazuje znaczenie EFS dla rozwoju gospodarczego europejskich miast i regionów osiąganego dzięki sektorowi kultury.

Raport pt. Po co Polakom biblioteki?

20.09.2012

Raport został opracowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która od marca 2012 r. prowadziła w gminach objętych Programem Rozwoju Bibliotek badania ilościowe i jakościowe.

Program badawczy "Dziedzictwo Kresów"

23.08.2012 - 01.09.2012

Program „Dziedzictwo Kresów” skierowany jest do badaczy kultury z Japonii, a jego tematem są dzieje Rzeczypospolitej Obojga Narodów i fenomen wielokulturowości Europy Środkowej. Badanie zostało zorganizowane przez MCK we współpracy z European Union Institute in Japan Tokyo, który jest konsorcjum czterech japońskich uczelni: Tokyo University of Foreign Studies, International Christian University, Hitotsubashi University i Tsuda College.

Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej w Polsce

21.08.2012

 „Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej” jest podsumowaniem dyskusji w ramach serii spotkań zainicjowanych podczas konferencji „Rozwój edukacji globalnej w Polsce – perspektywy współpracy  międzysektorowej” (grudzień 2009) i stanowi uzupełnienie porozumienia (o współpracy) zawartego w maju 2011 pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej a Grupą Zagranica. Proces i raport mają przyczynić się do rozwoju edukacji globalnej w Polsce.

Pokolenie V4 z punktu widzenia młodych

12.08.2012

 1 lipca 2012 Polska objęła roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Ustalenie wspólnego stanowiska w sprawie wieloletniego budżetu UE, korytarz gazowy Północ – Południe i wspieranie Partnerstwa Wschodniego to cele naszej prezydencji. Polska przejmie prezydencję po Czechach.
Z tej okazji Instytut Obywatelski spytał młodych obywateli z państw Grupy Wyszehradzkiej o to, czym dla nich jest Europa Środkowa?

Kultura a technologie. Raport Polsk@ 2015

18.07.2012

Jak wykorzystać pozytywne, wzajemne oddziaływanie na siebie światów kultury i nowych technologii dla rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa? Gdzie pojawiają się bariery dla wzajemnego stymulowania się tych sfer i jak te bariery przezwyciężać?