Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Poszerzanie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku

04.01.2013

Badanie „Poszerzenie pola kultury” służy stworzeniu kompleksowej diagnozy sektora kultury w Gdańsku, do którego zaliczamy zarówno tradycyjne jak i nietradycyjne podmioty działające w obszarze kultury. Jednym z celów projektu jest wypracowanie rekomendacji dla miejskiej polityki kulturalnej. Szczególną uwagę poświęcamy nowym zjawiskom w kulturze.

Wieś czy globalna wioska?

18.08.2012 - 18.12.2012

Celem projektu jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego i ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich.

„Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych" - raport z badań

14.12.2012

Czy młodzi posiadają umiejętności niezbędne do aktywnego, twórczego i bezpiecznego korzystania z internetu? Czy szkoła wspiera ich w odkrywaniu nowych mediów i technologii? „Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych” to projekt badawczy Obserwatorium Kultury w Gdańsku zrealizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Badanie dotyczyło diagnozy kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku od 9 do 13 lat. (W stopce załączony plik do pobrania)

"ZOOM na UTW" wyniki badania ilościowego

13.12.2012

Celem badania „ZOOM na UTW” była kompleksowa diagnoza środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, opisanie różnorodnych sposobów działania i rozpoznanie potencjałów leżących w ich działalności. Celem było także przyjrzenie się zjawisku UTW w kontekście lokalnej społeczności i zbadanie czy i w jaki stopniu ich działanie wzmacnia lokalny kapitał społeczny. Wreszcie – kolejnym ważnym celem było także wyciągnięcie wniosków i rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju UTW, które przydadzą się samym liderom, jak i partnerom współpracującym z UTW. (Wyniki badania ilosciowego do pobrania w załączniku.)

Raport końcowy programu "Śpiewająca Polska"

30.11.2012

Pro­gram "Śpiewająca Polska" wspie­ra roz­wój chó­rów szkol­nych przez do­fi­nan­so­wa­nie go­dzin lek­cyj­nych oraz opie­kę me­to­dycz­ną nad pe­da­go­ga­mi kie­ru­ją­cy­mi chó­ra­mi.

Raport pt. Kultura do.finansowania

24.09.2012 - 30.11.2012

Badanie było skierowane do przedstawicieli instytucji i organizacji, które prowadzą działalność kulturalną, a było realizowane przez Punkt Kontaktowy ds. Kultury we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt badawczy „Świadomi Twórcy. Badanie kompetencji prawnych artystów"

Świadomi Twórcy to projekt realizowany w ramach programu Ministra MKiDN „Edukacja medialna, badania” . Badanie realizuje Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz ICRA przy opiece prawnej Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Instytutu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej UJ.

Raporty na temat mobilności artystów i kolekcji w Europie

12.11.2012

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniło kolejne raporty grup eksperckich dotyczące systemów wspierania mobilności artystów w Europie i sprawnego wypożyczania dzieł kultury w Europie.