Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Warszawskie teatry w oczach widzów – badanie publiczności teatrów w stolicy | raport z badań

09.04.2013

Głównym celem projektu było zbadanie publiczności warszawskich teatrów oraz poznanie ich opinii na temat odwiedzanych teatrów. Istotnym aspektem badań było także zbadanie marki i wizerunku teatrów oraz kulturotwórczej roli tych instytucji na kulturalnej mapie stolicy. W trakcie badań cele projektu zostały poszerzone o zbadanie źródeł, z jakich widzowie czerpią informacje o spektaklach oraz motywacje, jakimi kierują się widzowie przy wyborze teatrów.

Nowy raport z badań Klon/Jawor

04.04.2013

Raport „Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe” został opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na przełomie 2012 i 2013 roku w ramach projektu „Ku lepszej współpracy. Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury”.

Światy społeczne Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego. Raport z badań

26.03.2013

Głównym celem projektu „Światy społeczne Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego” był opis kapitału kulturowego mieszkańców gminy Białowieża, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjalnego wpływu na kształtowanie kapitału społecznego i ekonomicznego badanej społeczności. Przedmiotem badania były praktyki kulturowe mieszkańców, poziom, warunki i sposoby uczestniczenia w kulturze przedstawicieli różnych grup społecznych, ich potencjał kreatywny, a także inicjatywy lokalnych instytucji kultury (formalnych i nieformalnych), w tym w szczególności Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia – partnera projektu.

„Obiegi kultury" rok później

26.01.2012

Rok po opublikowaniu „Obiegów Kultury” Centrum Cyfrowe razem z firmą Millward Brown SMG/KRC powtórzyło fragment badań. Chociaż zmieniły się poszczególne formy nieformalnego obiegu treści, to nie doszło do spadku zainteresowania nimi.

Infrastruktura kultury - polityka spójności a atrakcyjność miast

14.03.2013

Prezentujemy Państwu wyniki badania, którego celem była ewaluacja oddziaływania inwestycji finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w infrastrukturę kultury w polskich miastach na realizację celów Narodowej Strategii Kultury oraz atrakcyjność polskich miast.

Kultura jako dźwignia rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów

Publikacja "Kultura - polityka - rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów"  jest próbą zmierzenia się z pytaniem, czy polskie metropolie są świadome roli kultury jako czynnika rozwoju lokalnego i czy w zgodzie z tą świadomością kształtują swoje polityki kulturalne.

Kultura (w) dialogu. Instytucjonalne ramy kultury w Lublinie

27.02.2013

Kultura (w) dialogu. Instytucjonalne ramy kultury w Lublinie jest publikacją powstałą na bazie badania „Perspektywa kulturalna Lublina – badania nt. stanu sektora kul- tury w Lublinie i partycypacji”, które zrealizowano w roku 2012 wśród podmiotów kultury miasta Lublina.

Nowe Przestrzenie. Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej

26.02.2013

Raport z badań w ramach projektu Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej - nowe przestrzenie, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, priorytet Obserwatorium kultury