Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Polsko-niemiecko-luksemburskie seminarium ”Ruch oporu i odwaga cywilna w czasie II wojny światowej”

Młodzież w wieku 16-19 lat zapraszamy do udziału w polsko-niemiecko-luksemburskim seminarium, organizowanym przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodizeży, które skupi sie na kwestiach II wojny światowej, Holokaustu oraz przemocy na terenach okupowanych, ruchu oporu wśród ludności cywilnej, otywacji i warunków, w których ludzie znajdowali w sobie śmiałość sprzeciwiać się przemocy i pomagać prześladowanym. Spotkanie będzie się składało z dwóch części, 6.-12.08.2017 r. w Oświęcimiu, Polska oraz 3.-8.04.2018 r. w miejscowości Hinzert, Niemcy, i Luksemburgu.

Szkolenie dla multiplikatorów i multiplikatorek: Nowe metody nauczania historii, Krzyżowa

Pięciodniowe szkolenie ma na celu opracowanie metod wykorzystania nowych mediów w międzynarodowej edukacji młodzieży, jak również zastosowanie poznanych założeń pedagogiki muzealnej w praktyce poprzez przygotowanie treści przewodnika do wystawy "Odwaga i pojednanie".

Czy dzieci mogą słuchać o wojnie?

Czy z dziećmi można rozmawiać na każdy temat? Sądzimy, że nawet należy. Dlatego powstał projekt „Wojenne dzieci”. Poznaj prawdziwą historię małej Wandy i znajdź odpowiedź na pytanie, czy trudne tematy są w dzisiejszym świecie komukolwiek potrzebne.

Włączeni w historię II

Historia Polski – wydaje się, że wszyscy ją znamy. Nawet jeśli naszej pamięci umykają jakieś szczegóły, potrafimy wskazać chwile chwały, które napawają nas dumą. Wydaje się, że nasza historia jest w nas stale obecna, uczymy się jej przecież przez tyle lat w szkole, w rodzinie, na różnych spotkaniach, w czasie świąt narodowych, w muzeach i w przestrzeni miast i miasteczek. Tak się właśnie wydaje, ale jak jest w rzeczywistości?

W poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego

Celami stowarzyszenia są: 1.działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz turystycznych, 2. wspieranie działań podejmowanych na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej, 3. wzmacnianie więzi ludności z małą ojczyzną i pielęgnowanie jej tradycji, 4. promocja zdrowia - rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej oraz sportu, 5. społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców, 6. zapobieganie marginalizacji kulturowej, cywilizacyjnej i społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, 7. promocja i wspieranie demokracji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, 8. promowanie równych szans rozwoju dzieci i młodzieży, kobiet oraz grup wykluczonych, 9. obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej, 10. promocja i działania wspierające ideę wolontariatu.

Poszukiwacze Warszawskich Tradycji

Podstawowym celem projektu „Poszukiwacze warszawskich tradycji III” jest edukacja kulturalna w zakresie wiedzy o Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o lokalnych tradycjach i dziedzictwie kulturowym poszczególnych dzielnic, wiedzy o wielokulturowym dziedzictwie stolicy oraz o historii życia codziennego mieszkańców miasta. Wynikającymi z tego celami są również kształtowanie warszawskiej tożsamości; pogłębianie lokalnej tożsamości, poczucia związku z miastem zamieszkania wśród uczestników warsztatów; animowanie działań angażujących dzieci w dbanie o przestrzeń miejską; edukacja kształtująca postrzeganie „kultury” jako szeregu ludzkich interakcji kształtujących rzeczywistość; edukacja kulturalna w zakresie varsavianistyki i etnografii miasta oraz zachęta do dalszego jej pogłębiania.

Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"

Projekt nagrodzony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Cele działania: Dostarczenie mieszkańcom województwa łódzkiego jedynej w swoim rodzaju oferty kulturalnej wysokiej jakości w przystępnej i interaktywnej formie. 2. Urozmaicenie wakacyjnego wypoczynku rodziców i ich dzieci wartościowymi koncertami - atrakcjami promującymi urok małych ojczyzn. 3. Nawiązanie trwałych relacji z mieszkańcami miejscowości odległych od stolicy regionu, które spowodują „powroty” do wakacyjnych wspomnień już w sezonie artystycznym i w siedzibie Filharmonii Łódzkiej. 4. Podniesienie świadomości uroku i potencjału wynikającego z historii i atrakcji turystycznych ukrytych w centralnej Polsce. 5. Tworzenie miejsca do spotkań inspirowanych muzyką, historią, ludźmi, kulturą i twórcami. 6. Atrakcyjne edukowanie, namawianie do aktywnego uczestniczenia w warsztatach festiwalu, który staje się kulturowym pomostem pomiędzy regionami i regionalizmami.

Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polśczi

Celem działania było: 1. Ukazanie dziejów historii Polski mieszkańcom sołectwa Swornegacie i odwiedzającym region turystom przez pryzmat lokalnej historii kaszubskiej wsi Swornegacie. 2. Promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnienie wiedzy o wybitnych osobowościach w dziejach sołectwa Swornegacie. 3. Budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców sołectwa Swornegacie poprzez ukazanie im bogactwa lokalnych zasobów historycznych i kulturowych oraz włączenie w działania na rzecz popularyzacji dziejów i tradycji regionu. 4. Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji z zakresu historii na terenie Gminy Chojnice poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik i mediów oraz atrakcyjnych form przekazu w postaci gry terenowej, gry narracyjno-fabularnej i wydawnictwa. 5. Wzbogacenie oferty kulturalno-oświatowej. 6. Integracja mieszkańców wsi wokół wspólnej historii.