Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Laboratorium marzeń

Można wyszczególnić trzy cele działania: 1. Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w okresie letnim poprzez: - warsztaty teatralne, wydarzenia artystyczne, happeningi i spektakle - podniesienie świadomości odbioru sztuki, 2. Rozszerzenie i zintensyfikowanie działalności olsztyneckich grup teatralnych w okresie wakacyjnym. 3. Wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych poprzez: - wspólne działania artystyczne uczestników projektu - umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczej wypowiedzi i podjęcia samodzielnych działań. Przede wszystkim celem najważniejszym było przekonanie dzieci i młodzieży, że powinny dążyć do spełniania swoich marzeń!

Dolnośląski Festiwal Architektury 2012 "Miasto - Miejsce - Mieszkanie"

Prócz głównego założenia programowego, polegającego na propagowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej, DoFA ma na celu dogłębną diagnozę i dokumentację dorobku architektonicznego naszego regionu oraz promocję twórczości architektonicznej jako działalności kulturalnej. Chcemy też uhonorować godne naśladowania osiągnięcia w architekturze, urbanistyce i dziedzinach pokrewnych, a także ukazać jak najszersze spektrum zagadnień związanych z kreowaniem ładu przestrzennego. Pragniemy skierować uwagę lokalnych społeczności na nasze wspólne otoczenie i zachęcić do jego aktywnego współtworzenia. Liczymy też, że pośród wydarzeń festiwalowych każdy znajdzie coś, co pozwoli na lepsze zrozumienie architektury. Zależy nam bowiem na podnoszeniu ogólnej świadomości architektonicznej oraz na promowaniu idei kulturowo bogatego i zrównoważonego środowiska.

Katarzyna Muszyńska

Animator wyróżniony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zrealizowała do tej pory kilka projektów kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności. Pierwszy projekt był związany z założeniem i prowadzeniem Pracowni Orange w Szczepanku. Pełniła tam funkcję lidera grupy inicjatywnej oraz prowadziła warsztaty i imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i seniorów. W tym czasie pozyskała również środki na utworzenie Biblioteki Orange przy Pracowni. Wspólnie z wolontariuszami Fundacji Orange przygotowali pomieszczenie pod bibliotekę. W ramach programu Fundacji Wspomagania Wsi zorganizowała dwutygodniowe kolonie dla dzieci mieszkających w Szczepanku oraz wystawę staroci z przedmiotów dostarczanych przez mieszkańców wsi.

Zagraj z nami w Legionowo!

Projekt Zagraj z nami w Legionowo – nowa oferta edukacyjna muzeum dla grup integracyjnych i niepełnosprawnych prowadzony jest przez Muzeum Historyczne w Legionowie i dotyczy historii sportu w powiecie legionowskim. Jego celem jest stworzenie edukacyjnej wystawy, lekcji muzealnych dla niepełnosprawnych oraz opracowanie pomocy do ich prowadzenia. Projekt finansowany jest ze środków MKiDN.

Aktywna Dubica

Projekt Aktywna Dubica odbywał się przez cały rok 2013. Projekt skierowany był do 30 mieszkańców lubuskiej wsi oraz do członków lokalnych organizacji. Działania miały służyć czynnej partycypacji w realizowaniu zadań publicznych oraz stworzeniu miejsca skupiającego aktywność społeczną mieszkańców i animującego lokalne życie społeczne i kulturalne - wiejskiego klubu wolontariatu.

Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

Projekt wyróżniony w VII edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja jest jednym z nielicznych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w Polsce i w Europie, integrujących poprzez film i twórczość środowisko osób niepełnosprawnych z pozostałą częścią społeczeństwa. Jego celem jest ograniczenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Wszystkie podejmowane działania skierowane będą na zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Dzień otwarty z metodami teatru zaangażowanego społecznie, Warszawa

25 października Fundacja Edukacji i Kultury Drama Way zaprasza do udziału w wydarzeniu Teatr Codzienny. Tematem przewodnim spotkania będzie zagadnienie teatru jako narzędzia integracji i budowania więzi społecznych.

Katarzyna Wydra

Rocznik 1980. Ukończyłam historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowo dziennikarstwo w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Od 2007 roku współtworzę studio projektów kulturalnych Plenerownia, zajmując się m.in. edukacją kulturalną, tłumaczeniem książek, opracowywaniem wydawnictw, dokumentacją i upowszechnianiem dziedzictwa kulturalnego. Od czasu do czasu pisuję reportaże, współpracując m.in. z Tygodnikiem Powszechnym.