Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Rozpoczęła się druga edycja konkursu ”Studencki Projekt Społeczny - Zostań kreatorem zmian!”

Do 5 czerwca 2011 roku studenci z całej Polski mogą wysyłać swoje zgłoszenia, dzięki którym mają szansę otrzymać nawet 3 tys. zł na realizację swojego projektu wolontariackiego.

Kampania Aktywne Społeczności

Inspiruj innych. Pokaż swoją aktywność. Wypełnij formularz. Weź udział w Kampanii 2011. Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 czerwca 2011.

Konkurs na film pro­mu­ją­cy pol­sko-​ukra­iń­ski pro­jekt kul­tu­ral­ny „Eu­ro­pej­ski Sta­dion Kul­tu­ry”

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry oraz Pol­ski In­sty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej za­pra­sza­ją stu­den­tów szkół fil­mo­wych do udzia­łu w kon­kur­sie na krót­ki film za­re­je­stro­wa­ny do­wol­ną tech­ni­ką, sta­no­wią­cy spot pro­mu­ją­cy wy­jąt­ko­we wy­da­rze­nie pod­kre­śla­ją­ce bo­gac­two oraz róż­no­rod­ność kul­tu­ry pol­skiej i ukra­iń­skiej. Filmy można zgła­szać do 31 maja br. Na au­to­rów naj­cie­kaw­szych po­my­słów cze­ka­ją atrak­cyj­ne na­gro­dy o łącz­nej war­to­ści 18 000 zł.

”Stalowa Wola - Miasto Komiksów” III edycja

Zapraszamy do udziału w konkursie na krótką formę komiksową w ramach III edycji projektu "Stalowa Wola-Miasto Komiksów"!
Na wyróżnionych czekają nagrody i udział w profesjonalnych warsztatach, które w tym roku poprowadzą Marzena Sowa i Sylvain Savoia - autorzy cieszącej się ogromną popularnością, zarówno w Polsce jak i za granicą, serii przygód o Marzi.

Konkurs Plastyczny ”Majówka w skansenie. Mistrz-Uczeń 2011”

 Od 2-25 maja 2011 roku zapraszamy na piękne plenery skansenu by wziąźć udział w konkursie!

Konkurs fotograficzny ”Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2011”

 Zrób zdjęcia na Opolszczyźnie, pokaż architekturę drewnianą i wygraj nagrody w Muzeum Wsi Opolskiej!

Międzynarodowy konkurs - Dock’s Docs

Weź udział w konkursie Dock’s Docs Gdańsk Remix na najciekawszy kolaż dokumentów ze Stoczni Gdańskiej. My udostępniamy materiały wideo, Ty miksujesz, podkładasz dźwięk, przetwarzasz. Dock’s Docs to przestrzeń Twojej wolności. Skomponuj film – do 5 minut – i wygraj nagrodę. Zgłoszenia można składać do 15 maja.

8. edycja konkursu literackiego Mazowiecka Akademia Książki

Mazowiecka Akademia Książki to cieszący się dużym zainteresowaniem, realizowany przez MCKiS nieprzerwanie od 2004 roku konkurs na publikacje o historii, tradycji i kulturze Mazowsza, w tym Warszawy. W każdej edycji jury wybiera trzy, wyjątkowo cztery książki, których autorom przyznawane są nagrody – Mazowieckie Maki oraz honoraria.