Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Stolik ekspercki nr 6. Przestrzenie industrialne w budowaniu marki regionalnej

 Stolik poprowadzi dr Adam Hajduga z Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - pasjonat industrialu w wersji 2.0. Współtwórca Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego oraz INDUSTRIADY - największego festiwalu dziedzictwa przemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie zgadza się na traktowanie zabytków techniki jako dziedzictwa kulturowego drugiej kategorii. Jako wiceprezes stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage (ERIH), zrzeszającego ponad 200 zabytków techniki jest przekonany, że już za niedługo miasto przemysłowe będzie dla mieszkańców Europy zjawiskiem równie tajemniczym i fascynującym, jak teraz miasto średniowieczne. Członek ruchu Slow Food, miłośnik jedzenia, wina i podróży.  

Stolik ekspercki nr 10. Ludzie i miejsca. Działanie i oddziaływanie na przestrzeń

 Stolik poprowadzą Jola Starzak i Dawid Strębicki - architekci i urbaniści prowadzący pracownię projektową Atelier Starzak Strębicki.

Stolik ekspercki nr 11. Czy mieszkańcy mogą zastąpić architektów? Partycypacja społeczna w przestrzeni miejskiej

Stolik poprowadzi Monika Komorowska socjolog i architekt praktykuje na pograniczu tych dziedzin. Współtworzy Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego Odblokuj. Prowadzi procesy konsultacji społecznych i działania wspomagające partycypację społeczną. Publikuje na tematy związane z przestrzenią.

 

Stolik ekspercki nr 13. Niepełnosprawni w przestrzeni publicznej.

Stolik poprowadzi Paweł Gogołek. Przez pięć lat, jako najmłodszy dyrektor w Polsce, kierował samorządową instytucją kultury. Specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami kulturalnymi oraz zdobywania środków zewnętrznych na działania związane z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną i badaniami kultury. Producent oraz główny organizator największego w Polsce projektu "5 zmysłów", który od 2011 roku upowszechnia kulturę i sztukę wśród osób niepełnosprawnych, nagrodzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodą "Sybilla" w kategorii najważniejsze w Polsce wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej oraz nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego Grand Prix "Izabella" w dziedzinie najważniejsze wydarzenie roku w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji.

Liczba miejsc na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2015 wyczerpana!

Ogólnopolska Giełda Projektów to wyjątkowa okazja do spotkania animatorów kultury i edukatorów z całej Polski, wymiany doświadczeń i podnoszenia swoich kompetencji. Pierwszego dnia poznasz 20 projektów, które w najciekawszy sposób łączą animację z zagadnieniem przestrzeni publicznej. Drugiego dnia weźmiesz udział w licznych warsztatach i konsultacjach z ekspertami. Nie zabraknie również kulturalnych wydarzeń towarzyszących. Rejestracja została zakończona - wszystkie miejsca na Giełdę zapełniły się w 10 dni!

Rozbudowa i modernizacja trzech świetlic wiejskich

Projekt wyróżniony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Celem działania było podniesienie standardu oraz dostępności infrastruktury kulturalnej, poprawa jakości życia na wsi, estetyzacja przestrzeni wiejskiej, ocalenie dziedzictwa po latach działalności jednostek OSP. Rozbudowa świetlic przyczyniła się do wzrostu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym oraz wpłynęło na wzrost ich aktywności. W wyremontowanych obiektach prowadzona jest działalność kulturalna, a w Czerwonem funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. W pomieszczeniach GBP organizowane są różne spotkania, szkolenia, warsztaty, próby zespołu śpiewaczego, spektakle teatralne organizowane przez lokalne stowarzyszenie, odbywają się tu zajęcia sportowe, dyskoteki, imprezy dla dzieci i młodzieży.

Zabytkowy park we wsi Godzieszowa

Działania polegające na zagospodarowaniu parku w Godzieszowej przez jej mieszkańców (w wieli aspektach) miało na celu przede wszystkim zaktywizowanie do wspólnego działania i do realizacji wspólnego, istotnego dla wszystkich celu. Wspólne działanie miało natomiast wpłynąć na wzrost integracji lokalnej społeczności, a także wykształcenie poczucia przynależności do danej miejscowości i społeczności, dumy z miejsca zamieszkania i wspólnych osiągnięć. W wyniku działania społeczności Godzieszowej i chęci do dalszej współpracy powstało, bardzo obecnie aktywnie działające Koło Gospodyń Wiejskich z Godzieszowej, które bierze czynnie udział w życiu kulturalnym gminy Długołęka. Celem samym w sobie było również zapewnienie opieki nad parkiem i jego ciekawe aktywne zagospodarowanie.