Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Alchemia teatralna - spotkanie z Lesławem Żurkiem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Lesławem Żurkiem – Gościem Alchemii Teatralnej i Festiwalu Filmowego Spektrum. Wydarzenie odbędzie się 15 listopada o godzinie 17.30 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Wstęp wolny, zapraszamy!

Alchemia teatralna - wykład prof. Mirosława Kocura

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki w Świdnicy na wykład „Ludzie lemury na Madagaskarze”, który wygłosi prof. Mirosław Kocur. Wydarzenie w ramach projektu "Alchemia teatralna" realizowanego przez Świdnicki Ośrodek Kultury.

Trzecia edycja Festiwalu Between the Walls w Legnicy!

Legnicki festiwal street art Between the Walls, który organizuje Fundacja Sztuka dla Ludzi, to tydzień działań twórczych obejmujących spotkania z artystami, warsztaty i realizacje muralistyczne, dyskusje, projekcje i prelekcje o sztuce ulicy i przestrzeni publicznej, a także koncerty. Trzecia edycja imprezy miała miejsce we wrześniu w niemal stutysięcznym dolnośląskim mieście. 

Razem możemy więcej- wspólne działania mieszkańców Borówka przy tworzeniu Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz przy organizacji I Pikniku Borówkowego

Projekt nagrodzony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności poprzez pracę przy budowie skansenu oraz poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć na terenie skansenu; - spełnienie celów edukacyjnych poprzez ukazanie młodemu pokoleniu jak na przestrzeni lat zmieniała się technologia maszyn rolniczych; - cykliczność imprez kulturalnych odbywających się na terenie skansenu; - wzrost poczucia dumy i satysfakcji mieszkańców Borówka z przynależności do wspólnoty; - promocja miejscowości w regionie; - stworzenie miejsca spotkań, w którym lokalna społeczność może aktywnie oraz kreatywnie spędzać czas.

Cykl działań - COOLturalne Stronie na maksa

Projekt wyróżniony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Celem projektu jest wspieranie współpracy transgranicznej w dziedzinie rozwoju kontaktów międzyludzkich, działań kulturalno-edukacyjnych oraz współpracy gmin i ich jednostek. Prezentacja efektów pracy, kultywowanie tradycji regionalnych polsko-czeskich. Poprzez realizację działań pogłębiła się dotychczasowa współpraca partnerska pomiędzy w/w jednostkami, powstały nowe transgraniczne przyjaźnie między mieszkańcami, co wzmocniło ich integrację. Oferta atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu w czasie wspólnych imprez przyczyniła się do poprawy jakości życia. Nawiązanie kontaktów przyjacielskich wśród uczestników polsko - czeskich warsztatów oraz imprez kulturalnych, zapoznanie z kulturą kulinarną pogranicza polsko-czeskiego, promocja pogranicza polsko-czeskiego, nawiązanie kontaktów zawodowych wśród pracowników jednostek Kultury, KGW, Sołectw, gospodarstw agroturystycznych.

Muzeum Powozów Galowice –nowatorskim centrum kultury

Projekt wyróżniony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Celem działania Muzeum Powozów Galowice jest szerzenie kultury i sztuki w społeczności lokalnej służące integracji, wyrabianiu pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu oraz niwelowanie różnic między miastem i wsią szczególnie w odniesieniu do dzieci. Dodatkowo istotnym celem jest wytworzenie dumy ze wspólnych działań i przynależności do zaszczytnego grona przyjaciół Muzeum Galowice.

Zabytkowy park we wsi Godzieszowa

Działania polegające na zagospodarowaniu parku w Godzieszowej przez jej mieszkańców (w wieli aspektach) miało na celu przede wszystkim zaktywizowanie do wspólnego działania i do realizacji wspólnego, istotnego dla wszystkich celu. Wspólne działanie miało natomiast wpłynąć na wzrost integracji lokalnej społeczności, a także wykształcenie poczucia przynależności do danej miejscowości i społeczności, dumy z miejsca zamieszkania i wspólnych osiągnięć. W wyniku działania społeczności Godzieszowej i chęci do dalszej współpracy powstało, bardzo obecnie aktywnie działające Koło Gospodyń Wiejskich z Godzieszowej, które bierze czynnie udział w życiu kulturalnym gminy Długołęka. Celem samym w sobie było również zapewnienie opieki nad parkiem i jego ciekawe aktywne zagospodarowanie.

Dolnośląski Festiwal Architektury 2012 "Miasto - Miejsce - Mieszkanie"

Prócz głównego założenia programowego, polegającego na propagowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej, DoFA ma na celu dogłębną diagnozę i dokumentację dorobku architektonicznego naszego regionu oraz promocję twórczości architektonicznej jako działalności kulturalnej. Chcemy też uhonorować godne naśladowania osiągnięcia w architekturze, urbanistyce i dziedzinach pokrewnych, a także ukazać jak najszersze spektrum zagadnień związanych z kreowaniem ładu przestrzennego. Pragniemy skierować uwagę lokalnych społeczności na nasze wspólne otoczenie i zachęcić do jego aktywnego współtworzenia. Liczymy też, że pośród wydarzeń festiwalowych każdy znajdzie coś, co pozwoli na lepsze zrozumienie architektury. Zależy nam bowiem na podnoszeniu ogólnej świadomości architektonicznej oraz na promowaniu idei kulturowo bogatego i zrównoważonego środowiska.