Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

CAL - Pracownia Inspiracji

Celem projektu CAL-Pracownia Inspiracji jest aktywizacja zawodowa i społeczna 16 osób (młodzież w wieku 15-20 lat) nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na terenie toruńskiej dzielnicy Wrzosy przez adaptację metody CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) oraz implementację metod reintegracji zawodowej stosowanych na terenie Niemiec w ramach utworzonego na terenie Wrzosów Centrum Aktywności Lokalnej. 

Nabór wniosków - integracja obywateleli Państw Trzecich

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu 2011 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Wnioski można składać do 10 stycznia 2012.

Ja w twoim obiektywie

Projekt fotograficzny łaczący w sobie elementy działania społecznego realizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Podczas projektu fotografia była narzędziem przełamującym bariery kontaktu z ludźmi niepełnosprawnymi oraz sposobem przekazu informacji o życiu w mieszkańców DPS. Projekt zakończony wystawą na murze otaczającym teren DPS.

AutoArt - warsztaty edukacyjno-artystyczne

Zwycięski międzynarodowy projekt AutoArt - program  artystyczno-edukacyjno-badawczy realizowany jest w ramach projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska w studiu warsztatowym w tirze zakleszczonym pod wiaduktem przy Ul. Szopy w Gdańsku. Jest to propozycja aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Dolnego Miasta oraz innych dzielnic Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacji. Warsztaty prowadzą uznani artyści związani z teatrem, tańcem, muzyką, sztukami wizualnymi, mediami, rękodziełem oraz pedagodzy reprezentujący alternatywne ruchy edukacyjne.

Teatr PLUS

Celem projektu Teatr PLUS było przede wszystkim podniesienie kompetencji osób prowadzących działania teatralne, teatralno-terapeutyczne i teatralno-wychowawcze z młodzieżą oraz osobami dorosłymi (także ze środowisk defaworyzowanych oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem).

”NieWielka Kolejka Wielkich Idei” - cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych związanych z kolejką WKD

Projekt realizowany przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Areną większości wydarzeń cyklu jest stacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej - Podkowa Leśna Główna, na której cyklicznie - w kilku odsłonach - odbywają się rozmaite wydarzenia edukacyjno-kulturalne: spotkania, wystawy, warsztaty, slam poetycki i inne... Projekt ma na celu promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego kolejki WKD/EKD oraz integrację uchodźców z Ośrodka UdsC w Dębaku ze społecznością lokalną.

Seminarium ”Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM organizują w dniach 21-22 września br. w Zakopanem seminarium połączone z warsztatami edukacyjnymi pt. "Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej”, w ramach Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej.

Konkurs dotacyjny dla centrów i klubów integracji społecznej

Instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej mają możliwość wzięcia udziału w konkursie w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, który został ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.