Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Warsztaty wire-wrappingu, Warszawa

Zapraszamy na warsztaty tworzenia biżuterii metodą wire-wrappingu, która jest jedną z głównych technik tworzenia biżuterii hand-made.

Chińskie OKO, Warszawa

Impreza plenerowa dla uczestników punktów akcji „Lato w mieście” oraz uczestników indywidualnych. W kilkunastu punktach na terenie Parku Szczęśliwice zostaną zaaranżowane miejsca, gdzie będą prowadzone różnego rodzaju działania dla dzieci i dorosłych, w taki sposób, aby przybliżyć nastrój i charakter panujący w Chinach.

EtnoPraga: Transylwania

Dom Kultury Tu Praga zaprasza na transylwańską odsłonę EtnoPragi. W programie m.in. koncerty zespołów Danaga i Palatka Gypsy Band, filmy animowane oraz bezpłatne warsztaty taneczne, wokalne, kulinarne, plastyczne, specjalny program dla dzieci. EtnoPraga – Muzyka od Kuchni stanowi kontynuację dobrze znanej serii koncertów muzyki świata oraz działań promujących wielokulturowość na Pradze Północ.

Z Ludwikiem na ryby - III urodziny Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok

21 lipca 2012 roku miną 3 lata od momentu oficjalnego otwarcia Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Z tej okazji zapraszamy wszystkich od lat kilku do 100 na rodzinny festyn edukacyjny.

Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków

Kolejna edycja ogól­n­opol­skie­go pro­jek­tu “Lato w Te­atrze” ko­or­dynowanego przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Z. Raszew­skie­go w War­sza­wie a za­ini­cjowanego przez Mi­nister­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go. W tym ro­ku TFK opie­ra swój pro­gram za­jęć wo­kół te­ma­tu “PRZE­MIA­NY: HI­STO­RIA DZIE­CIŃS­TWA”, od­wołując się do dzie­cińs­twa w jego naj­różn­iej­szych aspek­tach tj. spo­sób spędzania cza­su, za­bawy i za­baw­ki daw­ne i współcze­sne, mo­de­le wy­chowaw­cze na prze­strze­ni wie­ków, mo­da, ma­rze­nia i lęki.

Święto Ulicy Północnej w Gdańsku Brzeźnie

21 lipca po raz drugi odbędzie się Święto Ulicy Północnej. Warsztaty, akcje artystyczne i projekcje filmowe przypomną kurortową oraz rybacką przeszłość Brzeźna. Ulica Północna jest przecież jedną z ulic dawnej osady rybackiej.

Letnia Akcja Artystyczna we Wrocławiu od 6 sierpnia!

Zapraszamy dzieci i młodzież na tygodniowe letnie warsztaty artystyczne w kategoriach: teatr kukiełkowy, warsztaty reporterskie oraz kulturka podwórka.

Lato na Wsi

Lato na wsi to projekt organizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki od dziesięciu lat. W ramach tego projektu organizowane są Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży mazowieckich miasteczek i wsi.