Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

The Future of democracy, Portugalia

Celem szkolenia The Future of Democracy – the role of youth workers and youth leaders jest wspieranie demokracji poprzez włączanie jak największej liczby młodych ludzi w procesy demokratyczne, zachęcanie ich do czynnego uczestnictwa oraz wyjaśnienie czym jest demokracja i jakie niesie za sobą szanse i zagrożenia. Szkolenie odbędzie się w terminie 14.04.2016 – 21.04.2016 w Portugalii; termin zgłoszeń: 18 marca.

Wolontariat polska pomoc 2016, MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pt. „Wolontariat polska pomoc 2016” odpowiadającego założeniom Planu współpracy rozwojowej w 2016 r. Oferty należy składać do 31 marca 2016 r., natomiast rejestracji on-line na stronie ministerstwa należy dokonać co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego

Otwarty został nabór składania wniosków na finansowanie projektów partnerskich, które mają inicjować lub rozwijać współpracę partnerstw minimum trzech z nadbałtyckich krajów: Szwecji, Estonii, Rosji, Polski, Łotwy, Litwy, Ukrainy i Białorusi, a w niektórych przypadkach z Mołdawii i Gruzji. Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2016 r. 

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

W ramach Komponentu 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu. Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną. Termin składania wniosków: 1 września.

Formal-Non-Formal: Youth Work in School, Estonia

Międzynarodowe seminarium odbędzie się w Estonii w dniach 25-29.04.2016 r. Jego celem jest wspieranie młodych ludzi wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem ze standardowej ścieżki edukacyjnej. Podczas wydarzenia uczestnicy zastanowią się jak projekty międzynarodowe oraz edukacja pozaformalna mogą być użyteczne ww. sytuacjach. Zgłoszenia do 13 marca. 

Community Arts Lab, Laboratorium Sztuki Społecznej, Lublin

Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają artystów, animatorów, menadżerów kultury, kuratorów i naukowców do udziału w programie Laboratorium Sztuki Społecznej – Rezydencje Miejskie. Temat przewodni tegorocznej edycji to „granice”. Oferta skierowana do osób posługujących się językiem angielskim. Nabór trwa do 11 marca 2016 r.

Wolontariat EVS, Francja, Hiszpania, Słowacja

Wolontariat Europejski (z ang. European Voluntary Service, w skrócie EVS) realizowany w ramach Akcji 1 Erasmus+ Młodzież, umożliwia młodym ludziom w wieku 17-30 lat podjęcie działań wolontaryjnych za granicą. Wciąż można skorzystać z wyjazdu, do jednego z krajów europejskich i poznania od środka ich kultury i zwyczajów. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w porozumieniu z organizacjami zagranicznymi umożliwia ciekawe doświadczenia. Terminy nadsyłania zgłoszeń: 29.02.2016 r., 01.03.2016 r., 06.03.2016 r.

 

International Youthwork in rural areas – praca z młodzieżą na wsi

Działacie w środowisku wiejskim? Macie świetlicę, klub sportowy? Działacie przy OSP lub parafii? Staracie się organizować czas wolny młodzieży? Zobaczcie jak inni robią to w Polsce i jak robią to ludzie za granicą. Zapraszamy na czterodniową wizytę studyjną 20-24 kwietnia (nabór do 15 marca). Wezmą w niej udział Finowie, Węgrzy, Irlandczycy, Litwini, Portugalczycy oraz przedstawiciele takich krajów jak Ukraina, Gruzja, Armenia czy Azerbejdżan.