Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Lato w teatrze 2011

Program Instytutu Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego "Lato w teatrze 2011" obejmuje dofinansowanie działań teatralnych dla dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii lub kolonii, realizowanych w teatrach w okresie wakacyjnym. Termin do 31.03.2011.

Warsztaty aktorsko-lalkarskie

Warsztaty dla dzieci w wieku 10-12 lat.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

W 2006 roku Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie uzyskał status Narodowej Instytucji Kultury na mocy porozumienia podpisanego przez Ministra Kultury i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stając się pierwszą jednostką kulturalną w północno-wschodniej Polsce o takiej randze.

Scenografia bez tajemnic – warsztaty

Zapraszamy serdecznie na kolejne warsztaty organizowane przez Małopolski Instytut Kultury w ramach modułu „Kulisy”. Jako pierwszy w tajniki scenografii wprowadzać nas będzie Filip Budweil, kolejne spotkanie poprowadzi Jadwiga Rożek-Sieraczyńska.

ZAMIAST JOGI – PANTOMIMA! - Kraków

Co po­wiesz na udział w przy­go­dzie z własnym cia­łem, która przy oka­zji stać się mo­że wy­zwaniem ar­ty­stycz­nym? Za­pew­nij swojemu cia­łu odro­bi­nę nie­stan­dar­dowej ro­z­ryw­ki, ono z rado­ścią Ci się odw­dzięczy!

Teatr Figur zaprasza na jedyne w Krako­wie i nie­pow­tarzal­ne w ska­li kraju, re­gular­ne za­jęcia z za­kresu pan­to­mi­my. Cze­ka­my na oso­by cie­ka­we nowych do­świad­czeń, ch­cące się ro­z­wijać, nie­banal­nie spędzać czas.

Scenografia bez tajemnic – warsztaty

Zapraszamy serdecznie na kolejne warsztaty organizowane przez Małopolski Instytut Kultury w ramach modułu „Kulisy”. Jako pierwszy w tajniki scenografii wprowadzać nas będzie Filip Budweil, kolejne spotkanie poprowadzi Jadwiga Rożek-Sieraczyńska.

XIX Olsztyńskie Spotkania Teatralne

Już po raz dziewiętnasty Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie organizuje Olsztyńskie Spotkania Teatralne.

Spektakl pt. ”L'ala”

Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi zaprasza na spektakl L’ala z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach akcji „Dotknij Teatru” w dniu 27 marca 2011r. o godzinie 17.00. Wstęp wolny.