Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Obserwatorium Kultury

Ob­ser­wa­to­rium Kul­tu­ry Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry po­wsta­ło z po­trze­by stwo­rze­nia sta­łej płasz­czy­zny współ­pra­cy, de­ba­ty i wy­mia­ny po­glą­dów mię­dzy ad­mi­ni­stra­to­ra­mi i me­na­dże­ra­mi kul­tu­ry a śro­do­wi­skiem na­uko­wym.

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? to podręcznik metod badawczo-animacyjnych dla domów kultury, wydany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Obserwatoria kultury

Obserwatoria kultury to centra lub sieci badawcze realizujące projekty naukowe, monitorujące politykę kulturalną w różnych krajach i regionach, zbierające dane statystyczne nt. stanu kultury, podejmujące refleksję nad aspektami zarządzania kulturą, często prowadzące także działalność edukacyjną.