Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

”Stop! Nie wykluczaj! Pomóż! - jak zrobić film animowany na ważny temat”

Publikacja stanowi podsumowanie projektu, zorganizowanego w okresie od marca do maja 2010 roku, przez Centrum Sztuki Dziecka we współpracy z Toon Boom Animation, w ramach programu Akademia Orange. Zawiera teksty mówiące o tym jak przy pomocy wykorzystania nowoczesnych technologii można poruszyć ważny społecznie temat i wpłynąć na rozwój wrażliwości uczestników.

PIKNIK LITERACKI DLA DZIECI ”FIESTA W HISZPANII”

Kolejna edycja Pikniku literackiego będzie literacko-artystyczną podróżą do Hiszpanii. W pięknych, zabytkowych wnętrzach Muzeum Literatury (w sali gotyckiej, audiowizualnej, czytelni, bibliotece oraz na dziedzińcu) dzieci w różny, niekonwencjonalny sposób będą bawić się z książką, poznają obyczaje związane z hiszpańskojęzycznym obszarem kulturowym, style malarskie i architektoniczne. W ramach pikniku odbędą się także spotkania z wielokrotnie nagradzanymi twórcami współczesnej literatury dziecięcej oraz prezentacje multimedialne.

Graj w film!

1 czerwca w pięciu miastach Polski odbędą się Filmowe Gry Miejskie. Zapraszamy zainteresowanych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wspólnej, filmowej zabawy!

Poranek dla dzieci w kinie Alchemia - „Malowanie po ekranie” – CHWYĆ ZACZAROWANY OŁÓWEK!

W najbliższą niedzielę, 22 maja zapraszamy na zajęcia artystyczne dla dzieci z cyklu MALOWANKI w kinie Alchemia. W programie bajki z serii „Zaczarowany Ołówek” oraz warsztaty plastyczne prowadzone przez doświadczonych animatorów.

Batory Express

Batory Express to polsko - węgierski projekt kulturalny i objazdowa galeria w Nysce. Z okazji przekazania prezydencji UE oraz dziesięciolecia Centrum Węgierskiego w Krakowie 6 maja ruszył interdyscyplinarny program kulturalny zorganizowany aby rozpocząć dyskusję o “Wspomnieniach i przyszłości przyjaźni dwóch narodów" z osobistej i demokratycznej perspektywy.

Debata „Imperium pixelozy – potęga dokumentów komórkowych”

14 maja o 15.00 odbędzie się debata w Kinotece PKiN w ramach festiwalu Planete Doc Review  : „Imperium pixelozy – potęga dokumentów komórkowych” z udziałem kuratora projektu Experyment DE-PL Cezarego Ciszewskiego oraz Borisa Gerretsa, reżysera filmu "O ludziach, którymi mógłbym być, a może jestem"

 

Konkurs na film pro­mu­ją­cy pol­sko-​ukra­iń­ski pro­jekt kul­tu­ral­ny „Eu­ro­pej­ski Sta­dion Kul­tu­ry”

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry oraz Pol­ski In­sty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej za­pra­sza­ją stu­den­tów szkół fil­mo­wych do udzia­łu w kon­kur­sie na krót­ki film za­re­je­stro­wa­ny do­wol­ną tech­ni­ką, sta­no­wią­cy spot pro­mu­ją­cy wy­jąt­ko­we wy­da­rze­nie pod­kre­śla­ją­ce bo­gac­two oraz róż­no­rod­ność kul­tu­ry pol­skiej i ukra­iń­skiej. Filmy można zgła­szać do 31 maja br. Na au­to­rów naj­cie­kaw­szych po­my­słów cze­ka­ją atrak­cyj­ne na­gro­dy o łącz­nej war­to­ści 18 000 zł.

Spotkanie z twórcami Videonotacji

Liryka wizualna - podziel się swoim kawałkiem Warszawy! 11 maja, godz. 18.00 w galerii Kordegarda (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17) odbędzie się spotkanie z twórcami Videonotacji.