Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Poczekalnia. Warsztaty w areszcie

Projekt „Poczekalnia” skupia swoją uwagę na wnętrzu pomieszczenia, w którym spędzają czas rodziny skazanych kobiet w oczekiwaniu na widzenie. Wnętrze jest ciasne i przygnębiające, dlatego pojawił się pomysł aby je ulepszyć i w minimalnym chociaż stopniu przystosować do potrzeb czekających. Pomysł zakłada zaangażowanie skazanych kobiet w proces projektowy, co ma wymiar gestu ze strony osadzonych w kierunku „zaproszonych gości”.

Nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura do 30 listopada!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polśczi

Celem działania było: 1. Ukazanie dziejów historii Polski mieszkańcom sołectwa Swornegacie i odwiedzającym region turystom przez pryzmat lokalnej historii kaszubskiej wsi Swornegacie. 2. Promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnienie wiedzy o wybitnych osobowościach w dziejach sołectwa Swornegacie. 3. Budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców sołectwa Swornegacie poprzez ukazanie im bogactwa lokalnych zasobów historycznych i kulturowych oraz włączenie w działania na rzecz popularyzacji dziejów i tradycji regionu. 4. Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji z zakresu historii na terenie Gminy Chojnice poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik i mediów oraz atrakcyjnych form przekazu w postaci gry terenowej, gry narracyjno-fabularnej i wydawnictwa. 5. Wzbogacenie oferty kulturalno-oświatowej. 6. Integracja mieszkańców wsi wokół wspólnej historii.

Twój Park, Twoja Przestrzeń

Celem przedsięwzięcia było ożywienie oraz rewitalizacja społeczna mieszkańców Podgrodzia, integracja środowiska sąsiedzkiego, budowanie więzi sąsiedzkich opartych na zrozumieniu, pomocy i życzliwości, integracja międzypokoleniowa, wzrost umiejętności komunikacyjnych i adaptacji w grupie, zapoznanie mieszkańców z atrakcyjnymi formami spędzania wolnego czasu, rozbudzenie zainteresowania mieszkańców działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Dodatkowo celem było zapoznanie mieszkańców z inicjatywą lokalną dla Parku przy ul. Powstańców Warszawskich, przeprowadzenie konsultacji i rozpoczęcie renowacji parku. 

Zażynki w Lisach - od tradycji do aktywności

Celem działania jest edukacja międzypokoleniowa o dziedzictwie kulturowym, historii, tradycjach i obrzędach naszego regionu oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami poprzez wspólne działania na rzecz uchronienia przed zapomnieniem dziedzictwa wielokulturowego naszego regionu.

PrzedSzkole Architektury

Projekt PrzedSzkole Architektury wiązał się z rewitalizacją przyszkolnej przestrzeni. Uczestnicząca w nim młodzież, podczas warsztatów poświęconych planowaniu przestrzennemu i architekturze krajobrazu, w miejscu zapomnianego trawnika stworzyła salę lekcyjną, będącą jednocześnie zazielenionym miejscem wypoczynku dostępnym dla lokalnej społeczności. Działania przygotowało Stowarzyszenie „Projekt Zewnętrza” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wędrowni Architekci” oraz VII LO w Toruniu.

Polsko-niemiecka giełda partnerska dla podmiotów edukacji kulturalnej i animacji kultury

Giełda partnerska jest skierowana do instytucji i organizacji działających w dziedzinie edukacji kulturalnej i animacji kulltury, które chcą w przyszłości organizować polsko-niemieckie projekty artystyczne dla dzieci i młodzieży i szukają organizacji partnerskiej w Niemczech.

„Edukacja kulturalna – innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole

Warszawa Konferencja pt. „Edukacja kulturalna – innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole” odbędzie się w Łodzi w dniach 17-18 września 2015 w EC1 Łódź – Miasto Kultury. Konferencja, objęta Patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współorganizowana przez Polski Komitet ds. UNESCO, EC1 – Miasto Kultury oraz Urząd Miasta Łodzi, otrzymała dofinansowanie z Programu Interwencje Narodowego Centrum Kultury.