Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Formularz zgłoszeniowy do Dorocznej Nagrody FRDL
za lata 2013-2014

Kto może zgłaszać kandydatów do Dorocznej Nagrody FRDL?

 1. Kandydatami do Dorocznej Nagrody są autorzy zakończonych już przedsięwzięć. Zgłaszać kandydatów mogą inne podmioty.

 2. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do postępowania konkursowego są zgodnie z regulaminem DN FRDL pkt. 7: organizacje obywatelskie, indywidualne osoby, przedstawiciele władz samorządowych i inne instytucje publiczne, a w szczególności ośrodki szkoleniowo-doradcze Fundacji, po uzyskaniu zgody kandydata. Kandydatami do Nagrody nie mogą być: laureaci Dorocznej Nagrody FRDL VI edycji ani osoby będące pracownikami FRDL.

Jak należy zgłaszać kandydatów do Dorocznej Nagrody FRDL?

 1. Aby zgłosić kandydatów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line (poniżej) i dodać wymagane załączniki: skan listu lub listów rekomendacyjnych oraz (fakultatywnie) dokumentację (zdjęcia, filmy, wycinki prasowe).

 2. Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i wraz z oryginałami listu lub listów rekomendacyjnych oraz dokumentacją (najlepiej na płytach CD lub DVD) przesłać do Sekretariatu Dorocznej Nagrody FRDL:

  Sekretariat Dorocznej Nagrody FRDL
  Biuro Krajowe FRDL
  pl. Inwalidów 10
  01-552 Warszawa

 3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.09.2014 r. – 15.01.2015 r.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z Piotrem Lipiński pod adresem plipinski@nck.pl, tel.: 22 21 00 176.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących Dorocznej Nagrody FRDL, prosimy pisać lub dzwonić do Małgorzaty Herbich, Sekretarza Kapituły, e-mail: malgorzata.herbich@frdl.org.pl; tel. +22 322 84 15, kom. 606 344 484

Informacja jak wypełnić Formularz zgłoszeniowy

 • Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe.
 • Po wypełnieniu formularza nie ma możliwości wprowadzenia poprawek. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie i sprawdzenie tekstu, który zostanie wklejony do formularza.
 • W trakcie wypełniania formularza prosimy nie odświeżać ani nie cofać strony, na której się Państwo znajdują.
 • Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk WYŚLIJ I WYDRUKUJ.

Po zakończeniu prac Kapituły i ogłoszeniu laureatów Dorocznej Nagrody FRDL, informacje o przedsięwzięciu zawarte w formularzu, będą ogólnodostępne w bazie dobrych praktyk działań kulturalnych na portalu Narodowego Centrum Kultury http://platformakultury.pl

I. Opis kandydata do Dorocznej Nagrody FRDL oraz jego osiągnięcia:
1. Nazwa organizacji/instytucji kandydującej/Imię i nazwisko Kandydata:
2. Kategoria kandydata:
3. Kod pocztowy:
4. Miejscowość:
5. Ulica:
6. Nr domu:
7. Województwo:
8. Telefon/fax:
9. E-mail:
10. Strona www:
11. Osoba, z którą należy się kontaktować, jej funkcja, telefon i e-mail:
II. Opis rekomendowanego osiągnięcia do Nagrody w dziedzinie kultury, zrealizowanego w latach 2013-2014 zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie DN FRDL (pkt. 6):
1. Tytuł:
2. Miejsce/obszar realizacji:
pozostało znaków
3. Dziedzina:
pozostało znaków
4. Cele działania:
pozostało znaków
5. Opis działania:
pomocW opisie działania prosimy kierować się kryteriami zawartymi w Regulaminie DN FRDL pkt. 6 h.
pozostało znaków
6. Kim są beneficjenci (przybliżona liczba):
7. Innowacyjność działania:
pomocProsimy podać, które z elementów działania są innowacyjne i dlaczego?
pozostało znaków
8. Elementy edukacji kulturalnej w projekcie (cele i metody edukacyjne, wykorzystanie różnych mediów oraz środków artystycznego wyrazu w działaniach projektowych, warsztatach, itp.):
pozostało znaków
9. Rezultaty działania:
pozostało znaków
10. Znaczenie osiągnięcia/inicjatywy dla środowiska lokalnego, regionu, kraju (uzasadnić):
pozostało znaków
11. Wpływ działania na wzrost aktywności środowiska lokalnego:
pozostało znaków
12. Możliwość powielania inicjatywy: Tak Nie
13. Prezentacja autora lub autorów rekomendowanego osiągnięcia/inicjatywy oraz doświadczenia w realizacji lokalnych przedsięwzięć aktywizujących społeczności lokalne:
pozostało znaków
III. Lista załączników:
pomocDodaj listę załączników – daje możliwość dodania maksymalnie 20 plików do każdej kategorii (listy rekomendacyjne, zdjęcia, filmy, publikacje, wycinki prasowe, inne). Prosimy o dodawanie plików o rozmiarze nie przekraczającym 4MB. Aby uniknąć problemów z dodawaniem zdjęć nazwy plików nie powinny zawierać polskich znaków i spacji. UWAGA! Nie można usuwać dodanych już raz plików.
Dodaj listy rekomendacyjne:
Dodaj listy rekomendacyjne:

  Dodaj zdjęcia:
  Dodaj zdjecia:

   Dodaj filmy:
   pomocDodaj film – Prosimy o dodawanie linku do filmu z youtube lub vimeo lub dailymotion.
   Wklej kod filmu:
   Dodaj publikacje:
   Dodaj publikacje:

    Dodaj wycinki prasowe:
    Dodaj wycinki prasowe:

     Dodaj inne:
     Dodaj inne:

      IV. Informacja o podmiocie rekomendującym:
      1. Nazwa organizacji/insytytucji/nazwisko osoby zgłaszającej kandydaturę:
      pozostało znaków
      2. Adres, kontakt telefoniczny i e-mail:
      pozostało znaków
      3. Imię, nazwisko, funkcja osoby występującej w imieniu instytucji/organizacji zgłaszającej:
      pozostało znaków
      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb związanych z promocją i procesem przyznawania Dorocznej Nagrody FRDL (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883). (wypełnia zgłaszający kandydaturę)