Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Inkubator Animacji Kultury

Fundacja Kultura Enter oraz Warsztaty Kultury - filia Centrum Kultury w Lublinie ogłaszają nabór do drugiej edycji Inkubatora Animacji Kultury. Jest to projekt mający na celu podniesienie poziomu kwalifikacji 30 pracowników i wolontariuszy lubelskich podmiotów działających w sektorze kultury, w zakresie zarządzania i przygotowania wydarzeń społeczno-kulturalnych. Zgłoszenia do 15.07.2011

W ramach jego realizacji przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i warsztatów dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców w ramach 19 ośmiogodzinnych spotkań weekendowych dla każdej z 2 grup szkoleniowych.

Termin trwania projektu przewidziany jest na okres od 2 września do 18 grudnia 2011 r.

Inkubator Animacji Kultury dzięki innowacyjnemu programowi polegającemu na prezentowaniu tematyki niezbędnej w pracy animatorów i managerów kultury oraz inspirującej twórcze myślenie ma za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz zainteresowania sektorem przemysłów kreatywnych, które powstają na styku kultury i biznesu.

1. ADRESACI

Projekt zakłada stworzenie systemu kształcenia pozaformalnego na kształt studiów podyplomowych, w związku z czym adresowany jest do osób mających już doświadczenie w pracy w kulturze, pragnących podnieść swoje kompetencje w tej dziedzinie. Wskazana grupa docelowa obejmuje więc osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno prawne w różnego typu podmiotach działających na rzecz kultury w Lublinie, ale również osoby pracujące jako wolontariusz dla wymienionych wyżej podmiotów, które są w stanie udokumentować taką współpracę.

2. PROGRAM

30 uczestników projektu zostanie podzielonych na 2 grupy, w ramach których realizowane zostaną poszczególne zajęcia. Kursy zostały ujęte w 15 bloków tematycznych, na które będą składać się poszczególne kursy i warsztaty.

1.Organizacja i zarządzanie w instytucji kultury
- Podstawy kierowania organizacją
- Analiza strategiczna
- Metody badania rynku kultury (m.in. analiza SWOT i PEST)
- Planowanie strategiczne
- Organizacja działań kulturalnych o charakterze lokalnym
- Wypracowanie pomysłów, planów działania oraz sposobów realizacji przykładowych przedsięwzięć kulturalnych

2.Finansowanie kultury
- Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury
- Ustawa o finansach publicznych
- Działalność gospodarcza instytucji kultury/pomoc publiczna

3. Zamówienia publiczne

4. Źródła finansowania projektów społecznych i kulturalnych

5. Tworzenie i zarządzanie projektami społecznymi i kulturalnymi

6. Sponsoring kultury i sztuki w praktyce

7. Zarządzanie zasobami osobowymi

8. Główne założenia marketingu w działalności kulturalnej
- Komunikacja marketingowa
- Przygotowanie planu marketingowego
- Skuteczna promocja - sposoby dotarcia do odbiorców oferty instytucji kultury
- Public relations
- E-marketing, e-PR

9. Identyfikacja wizualna instytucji kultury

10. Współczesny design – inspiracje dla sektora kultury

11. Sztuka wystąpień publicznych

12. Polityka kulturalna na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym

13. Przemysły kreatywne

14. Prawo w kulturze

- Prawo autorskie
- Organizacja imprez masowych

15. Praca z wolontariuszami oraz metody aktywizacji i motywacji wolontariuszy


Poza szkoleniami i warsztatami realizowanymi w systemie weekendowym, organizowane będą również otwarte spotkania z cyklu „dobre praktyki”, na które zapraszane będą najbardziej znane postacie polskiej kultury (twórcy, animatorzy, dziennikarze, operatorzy kulturalni z najwazniejszych ośrodków kultury w kraju). Zaproszeni goście będą dzielić się z uczestnikami Inkubatora swymi doświadczeniami, co pozwoli im na poznanie najciekawszych zjawisk zachodzących w seferze kultury.

Każdy z uczestników otrzyma komplet niezbędnych materiałów (prezentacje przygotowane przez osoby prowadzące zajęcia, broszury, foldery, obowiązujące teksty jednolite aktów prawnych i inne materiały poświęcone omawianej tematyce).

3. REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników odbywa się w okresie od 22 czerwca 2011 do 15 lipca 2011.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać najpóźniej do 8 lipca 2011 r. jedną z poniższych dróg:

- na adres e-mail: inkubator[at]warsztatykultury.pl
- faksem na numer: 81 533 08 18
- na adres: Warsztaty Kultury, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin (osobiście lub za pośrednictwem poczty - decyduje data wpłynięcia).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń zostanie wyselekcjonowana grupa 30 osób, które zakwalifikują się do udziału w Inkubatorze Animacji Kultury.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

- Pomyślne przejście procesu rekrutacji.
- Podpisanie umowy, w której uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (min. 80% zajęć). Nie wywiązanie się z umowy skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości adekwatnej do kosztów, jakie organizator poniósł w związku z uczestnictwem danej osoby w projekcie.
- Wniesienie opłaty za udział w kursie w wysokości 200 zł.

5. WARUNKI ZALICZENIA KURSU

- Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego - egzaminy sprawdzające wiedzę uczestników z poszczególnych modułów szkoleniowych zostaną przeprowadzone w grudniu 2011r. na zakończenie projektu.
- Opracowanie kompleksowego projektu wydarzenia kulturalnego - uczestnicy, podzieleni na 5 grup, przygotują projekty wydarzeń, z dokładnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, źródłami finansowania, planem promocji.

6. KONTAKT

Agnieszka Wojciechowska
e-mail: a.wojciechowska[at]warsztatykultury.pl
tel.: +48 81 466 59 08
mobile: + 48 607 544 366

Dariusz Figura
e-mail: d.figura[at]warsztatykultury.pl
tel.: +48 81 466 59 08
mobile: + 48 609 32 30 42

Warsztaty Kultury - Filia Centrum Kultury w Lublinie
ul. Ks. J. Popiełuszki 5
20-052 Lublin
tel.: 81 533 08 18
fax: 81 533 08 18
www.warsztatykultury.pl

 

Źródło: Warsztaty Kultury
Daty wydarzeń:

24.6.2011 godz. 12:26 - 12:26

Warsztaty Kultury - Filia Centrum Kultury w Lublinie, Fundacja Kultura Enter
województwo: lubelskie
Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5
a.wojciechowska@warsztatykultury.pl, 81 533 08 18
www.warsztatykultury.pl
Liczba odsłon: 3650
24.06.2011