Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Filmoteka Szkolna

Filmoteka Szkolna powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i była finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego. Program ma otwartą formułę, która umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób, zarówno w systemie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym.

Program Filmoteka Szkolna ruszył na początku 2009 roku wraz z nieodpłatnym przekazaniem wszystkim polskim szkołom ponadpodstawowym pakietów filmowych. Znalazło się na nich 55 wybranych polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz omówienia i scenariusze analizy filmowej. Doboru filmów dokonał zespół naukowców z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki. Zespół pracował pod kierunkiem prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, prof. Marka Hendrykowskiego, prof. Tadeusza Lubelskiego i prof. Tadeusza Szczepańskiego.


Z Filmoteki Szkolnej mogą korzystać nauczyciele wielu przedmiotów - języka polskiego, wiedzy o sztuce, historii czy wychowania obywatelskiego. Przygotowany materiał dydaktyczny ma nauczyć młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, a także rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film. Pozwala zrozumieć rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym - jej udział w dyskursie o kondycji państwa, historii, człowieku, twórczości.


Główne działania w ramach programu:


Zestawy filmów
Na 26 płytach umieszczono razem 55 filmów - od „Popiołu i diamentu" Andrzeja Wajdy, przez „Rejs" Marka Piwowskiego, i „Ostry film zaangażowany" Juliana Antonisza, po „Naszą ulicę" Marcina Latałły i „Zmruż oczy" Andrzeja Jakimowskiego. Każdy zestaw filmów uzupełniony jest filmowymi komentarzami: filmoznawczym prof. Tadeusza Lubelskiego i subiektywnym studentów PWSFTviT. Wszystkie etiudy studenckie to indywidualne impresje ich twórców, osobiste komentarze do poprzedzanego filmu. Wystąpili w nich znani i cenieni przez młode pokolenie artyści, twórcy i postacie życia publicznego m.in.: Wilhelm Sasnal, Tomasz Lis, Muniek Staszczyk, kabaret Mumio, zespół Lao Che, ks. Wojciech Drozdowicz, Andrzej Chyra, muzyk Pono, Karolina Gruszka.


Strona internetowa

Portal edukacyjny dla nauczycieli i uczniów www.filmotekaszkolna.pl stanowi źródło materiałów uzupełniających. Można na nim znaleźć m.in.: recenzje i artykuły dotyczące filmów z pakietu, polecane filmy, książki i artykuły stanowiące kontekst dla poszczególnych tematów, proponowane zagadnienia do dyskusji i sceny do analizy. Na portalu zamieszczane są również scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli dla poszczególnych poziomów nauczania. Strona służy ponadto jako forum wymiany kontaktów i doświadczeń.


Szkolenia i warsztaty
Od roku szkolnego 2008/2009 organizowane są dla nauczycieli i uczniów bezpłatne kursy internetowe i stacjonarne odbywające się w całej Polsce. Są to „Filmoteka Szkolna. Akcja!" prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Filmoteka Szkolna. Akademia" organizowana przez Warszawską Szkołę Filmową:

  • Filmoteka Szkolna. Akcja! ma na celu upowszechnienie Filmoteki Szkolnej, wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu materiału filmowego na zajęciach szkolnych, promocję dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej, a także stworzenie uczniom i nauczycielom możliwości nawiązania kontaktów ogólnopolskich i wymiany doświadczeń. Efektem tych działań są projekty filmowe realizowane obecnie w 400 szkołach. Wśród nich znaleźć można: szkolne kluby filmowe, festiwale, przeglądy, gazetki, portale informacyjne, kluby recenzentów filmowych, filmy. 
  • Filmoteka Szkolna. Akademia to cykl warsztatów, które mają na celu przekazanie nauczycielom wiedzy o języku filmu, nauczenie posługiwania się środkami komunikacji pozawerbalnej: znakami, symbolami, barwami, gestami, dźwiękami, jako "drugim językiem" współczesnej epoki. Uczestnicy warsztatów poznają ponad stuletnią historię kinematografii, jej gatunki i estetykę. Część zajęć poświęconych jest nauce tworzenia prezentacji multimedialnych, obsługi kamery cyfrowej, podstawom dramaturgii filmowej i podstawom montażu. Ekspertami prowadzącymi warsztaty są znawcy i praktycy kina. www.filmotekaszkolna.pl/akademia/ (współorganizator Warszawska Szkoła Filmowa)

  

Przygotowanie i wprowadzenie programu na kierunki nauczycielskie

Do oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także innych uczelni w Polsce włączony zostanie 30-godzinny kurs „Metodyka nauczania o filmie”. Celem kursu jest przeprowadzenie zajęć z teorii filmu i przekazanie praktycznych umiejętności pracy z filmem studentom specjalizacji nauczycielskich.
 

Tegoroczna edycja programu jest realizowana w ramach pilotażowego programu MKiDN Edukacjia +.

Źródło: Edukacja +
Filmoteka Szkolna. Akcja!

Filmoteka Szkolna. Akcja! Filmoteka Szkolna. Akcja! Filmoteka Szkolna. Akcja! Filmoteka Szkolna. Akcja!
Polski Instytut Sztuki Filmowej
województwo: mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 21/23
http://www.filmotekaszkolna.pl
Liczba odsłon: 4943
22.09.2010