Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Dotacje Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finansuje projekty, które są realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Projekty wspierane przez Fundację muszą być realizowane na terytorium Polski i/lub Niemiec. Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu. Nowe terminy przyjęć obowiązują dla projektów z terminem realizacji po 15 maja 2014 r.

Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Maksymalna dotacja FWPN od 1.1.2010 r. wynosi 80.000 PLN lub 20.000 €. Jednocześnie dotacja może stanowić najwyżej 60% kosztów całkowitych projektu.


Priorytety Fundacji:

 1. Polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań i działania na rzecz partnerstwa i w szczególności partnerska współpraca samorządów i innych instytucji
 2. Prace naukowe dotyczące Niemiec, Polski i UE, w szczególności z zakresu wiedzy o Niemczech i Polsce, projekty o charakterze naukowym oraz konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec i Unii Europejskiej, a także nauka języków obcych i wszystkie z tym związane działania edukacyjne
 3. Praca medialna realizowana poprzez przyznawanie Polsko-Niemieckiej Nagrody Medialnej, oferty informacyjne oraz wydarzenia dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów, oraz poprzez własną działalność publiczną na rzecz poprawy wzajemnej percepcji Polaków i Niemców
 4. Wspieranie wzajemnego porozumienia poprzez kulturę, w szczególności poprzez działalność literacką i artystyczną, dotyczącą Polski, Niemiec i UE, ponadto poprzez działania na rzecz zachowania wspólnego dobra kulturowego
   

Terminy

Wnioski o dotację mogą być przesyłane za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW) z zachowaniem poniższych terminów.

 

Zmiana terminów dotyczy wniosków o dotację do 10.000 zł / 2.500 EUR, które dotychczas można było składać 2 miesiące przed terminem projektu.

Odrębne terminy dotyczą wniosków składanych w ramach konkursów. Więcej informacji na temat konkursów w zakładce: stypendia i bieżące konkursy.

UWAGA: Wnioskodawca, który nie rozliczył poprzedniego projektu, na który otrzymał dotację do 10.000 PLN / 2.500 EUR, nie może złożyć nowego wniosku.

UWAGA: Wnioskodawca zalegający z rozliczeniem zrealizowanego projektu, na który otrzymał dotację powyżej 10.000 PLN / 2.500 EUR, nie może złożyć nowego wniosku.

Wnioski złożone w terminie krótszym niż wymagany nie będą przyjmowane.

Czy w dalszym ciągu mają Państwa pytania? Zapraszamy do zapoznania się z naszym blogiem Wniosek krok po kroku. Jeśli po lekturze bloga nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Więcej informacji na stronie Fundacji www.fwpn.org.pl.

 

Dofinansowanie projektów kulturalnych
O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty mające wpływ na zrozumienie kultury kraju sąsiada. Projekty podnoszące jakość działań kulturalnych i zwiększające udział społeczeństwa w kulturze.

Na ocenę merytoryczną projektu z dziedziny kultury mają wpływ następujące czynniki:

w przypadku projektów dotyczących wydarzeń artystycznych:

 

 • wartość artystyczna projektu (udział wybitnych twórców i autorytetów lub uzdolnionych artystów młodego pokolenia – o ile to możliwe prosimy o dostarczenie przez wnioskodawcę niezależnej opinii na temat wartości artystycznej przedsięwzięcia),
 • oryginalność/ innowacyjność projektu, w tym aktywizowanie nowych środowisk dla wspólnych projektów polsko-niemieckich, wykorzystanie nowych technologii
 • popularyzacja najwybitniejszych dokonań kultury polskiej lub niemieckiej w kraju sąsiada,
 • miejsce realizacji projektu – czy projekt aktywizuje „miejsca nieoczywiste”
 • projekty realizowane poza centrami kulturalnymi mającymi łatwiejszy dostęp do kultury polskiej/niemieckiej,
 • efektywność i długofalowy charakter podejmowanych działań (w jakim stopniu realizacja projektu może wpłynąć na postrzeganie Polski/Niemiec, na ile wydarzenie artystyczne promuje Polskę/Niemcy przez kulturę), (kluczowe) znaczenie projektu dla grupy docelowe.

 

w przypadku projektów związanych z edukacją kulturalną:

 

 • jakość programu merytorycznego odpowiadająca nowoczesnym standardom edukacyjnym,
 • krzewienie efektywnego modelu aktywnego uczestnictwa w kulturze, także poprzez zastosowanie nowych technologii,
 • propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej, na szacunku i akceptacji dla inności i odmiennych poglądów,
 • efektywność i długofalowość podejmowanych działań (na ile proponowane wydarzenie przyniesie trwałą zmianę w stosunkach polsko-niemieckich?)
 • oryginalność koncepcji projektu (innowacyjność programu),
 • wykorzystanie metod pracy inspirujących zachowania twórcze, zachęcających do aktywnego uczestnictwa w działaniach i ich współtworzenia, umożliwiających zdobywanie nowych umiejętności; wykorzystanie w procesie edukacji innowacyjnych form pracy z uczestnikami, w tym instalacji, akcji, happeningów, interaktywnych warsztatów twórczych, zabaw i gier twórczych,
 • popularyzacja efektów działań oraz dokumentacji zadania w formie publikacji tradycyjnej lub multimedialnej, z zapewnionym prawem do ich dalszego wykorzystania, co pozwala korzystać z owoców projektu także po jego zakończeniu; w przypadku projektów wydawniczych skuteczność dotarcia do adresata (dystrybucja),
 • profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w projekt.

 

 

UWAGA! 30 grudnia 2013 r. zakończył się konkurs na wydarzenia kulturalne w priorytecie kultura. Obecnie nie przyjmujemy wniosków powyżej 30.000 PLN/ 7.500 EUR na projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych trwających od kwietnia do końca 2014 roku.

Informacje o bieżących konkursach znajdą Państwo na stronie stypendiów i bieżących konkursów.

Źródło: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Daty wydarzeń:

godz. - 31.12.2014

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
województwo: mazowieckie
Warszawa, ul. Zielna 37
www.fwpn.org.pl
Liczba odsłon: 4544
03.03.2011