Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Grające Place Zabaw

Projekt animacji i edukacji kulturalnej „Grające Place Zabaw”, był realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku, przez Tomasza Kozdraja. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty robienia drobnych instrumentów muzycznych, warsztaty nauki gry, wykonane zostały trzy komplety instalacji do zabaw oraz trzy utwory muzyczne. 

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży uchodźczej, zamieszkującej Ośrodki dla Cudzoziemców na Lubelszczyźnie. Obejmował trzy czteromiesięczne cykle, a każdy składał się z następujących czterech elementów: przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży uchodźczej, tworzenia prostych, etnicznych instrumentów muzycznych (60h) oraz na nauce gry na tychże instrumentach (60h); wspólne wybudowanie instalacji do stworzenia Grającego Placu Zabaw, który składał się częściowo z wykonanych podczas warsztatów instrumentów, a częściowo był dziełem trenera; sesji wspólnego słuchania muzyki, z krajów pochodzenia uchodźców i odnajdowanie cech wspólnych z polską muzyką; nagrania utworu muzycznego, we współpracy z polskimi muzykami i zrealizowanie go w studio nagrań (3 zaplanowane utwory + dwa dodatkowe); promocja projektu w ramach strony: www.grajaceplacezabaw.pl oraz na FB i w mediach.

Cel

Najważniejszym celem była aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych do pracy twórczej, poprzez realizację warsztatów robienia instrumentów i naukę grania na nich; nawiązywanie do tradycji, ale też poznawanie różnorodności etnicznej i bogactwa muzyki świata; zachęcanie młodych ludzi do poszukiwania własnego sposobu wyrazu, zwłaszcza w trakcie realizacji utworów muzycznych zagranych na stworzonych własnoręcznie, przez uczestników projektu instrumentach.

Drugim celem była integracja i nauka pracy grupowej. Z perspektywy swojej wieloletniej działalności widziałem jak bardzo wspólne muzykowanie i wspólne tworzenie jest integrujące. I jednocześnie jak bardzo potrzebne młodym ludziom do prawidłowego rozwoju osobistego. A także jak w piękny sposób wspólna praca przełamuje bariery i łamie stereotypy. Daje wiarę we własne siły i uczy współdziałania również w innych dziedzinach życia, niekoniecznie jedynie w dziedzinie sztuki i kultury.

Trzecim celem namacalnym było wybudowanie instalacji do Grających Placów Zabaw, z którego korzystają uczestnicy projektu i wiele innych osób, już po zakończeniu okresu realizacji przedsięwzięcia. Chciałabym aby wybudowanie tych instalacji było inspiracją dla innych artystów, z różnych miejsc w Polsce i żeby sieć Grających Placów Zabaw rozszerzała się i powiększała. Dla dobra wspólnego, dla radości odwiedzających takie miejsca.

Efekty

Dzięki zrealizowanemu projektowi, zostały osiągnięte następujące rezultaty:

1. Warsztaty, zajęcia zaktywizowały młodych ludzi do działań odmiennych od proponowanych im w ośrodkach lekcji polskiego, poznawanie się wzajemne. Było to wzbogacone opisaną przez mnie możliwością przeprowadzenia części działań na terenie szkół. Planowana integracja miała więc większy wymiar, bo nie tylko dotyczyła dzieci cudzoziemskich, ale również działała pomiędzy dziećmi polskimi a cudzoziemskimi.

2. Edukacja kulturalna, poznawanie kultury kraju do którego dotarli – podczas zajęć prezentowałem również utwory polskie, zapoznawałem dzieci i starszych z polską muzyką.

3. Wzmocnienie poczucia własnej wartości, podzielenie się ze światem własną kulturą, poprzez między innymi umieszczenie nagrań w Internecie (Youtube) i na portalach społecznościowych. Nagrane utwory będą coraz bardziej rozpowszechniane, poprzez wysłanie nagrań do kilku redakcji muzycznych. Fakt, że zostały one nagrane na Wolnych Licencjach daje szanse na szeroki do nich dostęp.

4. Rozwinięcie umiejętności manualnych, słuchowych, twórczych – poprzez realizację zaproponowanych przez mnie warsztatów, młodzi ludzie zdecydowanie rozwinęli swoje umiejętności, talenty. Młodzi chłopcy, pozbawieni normalnych, tradycyjnych domów, w których to ojcowie uczą posługiwania się narzędziami, byli zachwyceni możliwością pracy i aż rwali się do trzymania wiertarki, wkrętarki, czy innych narzędzi do wykonywania instrumentów muzycznych.

Oto linki do utworów:

Utwór „Shalom Alechem” nagrany z Krymianami:

https://www.youtube.com/watch?v=keUMb8xo6Sk

Utwór „Lamma Bada” nagrany z muzykiem syryjskim Assefem Saloomem:

https://www.youtube.com/watch?v=zIzpAqLXNvI

Utwór „Nekkin”, nagrany z muzykiem senegalskim Mamadou Ba:

https://www.youtube.com/watch?v=K-_9LCqQseg

O Autorze

Jestem muzykantem, pasjonatem i wielbicielem muzyki, a także twórcą instrumentów. Pochodzę z Łodzi, ale 30 lat temu przeniosłem się na podlubartowską wieś, gdzie już istniało tzw. „zagłębie bębniarskie”, znane w całej Polsce i poza nią. Zapragnąłem wtedy mieć własny instrument i go zrobiłem. Od tej pory wykonuję ręcznie instrumenty perkusyjne; tak rozpoczęła się moja muzyczno-rzemieślnicza przygoda.

Poszukując nowych dźwięków, słuchając muzyki folkowej, etnicznej, world music, czerpałem inspiracje do tworzenia nowych instrumentów. Obecnie oprócz bębnów, takich jak djembe, conga, dunduny, robię ręcznie kalimby z drewna i z kokosa, rury didgeridoo i kije deszczowe z bambusa, burzowce, dzwonki, a także gazofony (zwane także tunk drum lub happy drum) i tych ostatnich wykonuję najwięcej.

Więcej na stronie: http://bebnywarsztaty.pl/

Grające Place Zabaw

Grające Place Zabaw
Grające Place Zabaw

Grające Place Zabaw Grające Place Zabaw
Grające Place Zabaw
Autor zdjęć: Tomasz Kozdraj

Grające Place Zabaw Grające Place Zabaw Grające Place Zabaw Grające Place Zabaw

Autor wpisu: Tomasz Kozdraj

Tomasz Kozdraj
województwo: lubelskie

723028696
Liczba odsłon: 1793
16.02.2017