Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni

Ideą projektu było szerzenie poprzez działania artystyczne idei i bohaterstwa dnia codziennego, solidarności społecznej i odpowiedzialności, przeciwdziałania mechanizmom wykluczającym osoby słabe, poszukiwanie wewnętrznych zasobów do podejmowania działań w trudnych sytuacjach. Założeniem projektu było wyjście poza teatr w rozumieniu estetycznym i wskazanie na terapeutyczną, integracyjną oraz profilaktyczną rolę sztuki.

Metody

Szczególnym atutem projektu  było  działanie w oparciu o dramę właściwą i teatr edukacyjny, czyli formy które umożliwiają angażowanie uczestników na poziomie umysłu, ciała i emocji. Projekt  adaptował założenia międzynarodowego Programu  Bohaterska Wyobraźnia   profesora  Filipa Zimbardo, które wplatał w działania  teatralno -dramowe. Tematyka oscylowała  wokół  szeroko pojętego bohaterstwa. Podstawą działań dramowych były wybrane teksty literackie, które stanowiły impuls do dramowych improwizacji. Działania w projekcie służyły twórczemu zbadaniu pojęć związanych z bohaterstwem, miały dać okazję do osobistej i grupowej refleksji na ten temat bohaterstwa  poprzez dramowe odkrywanie ich znaczeń.

Wymienione cele osiągane były w różnym zakresie w zależności od ilości zajęć dramowych w jakich poszczególne grupy uczniów brały udział. I tak były to:

 • Zajęcia wprowadzające do tematu bohaterstwa. W naszym projekcie były to zabawy dramowe w oparciu o pojęcia superbohaterów, bohaterów, bohaterów dnia codziennego.
 • Zajęcia  umożliwiające uczniom  przyjrzenie się bohaterskim postaciom literackim i historycznym, którzy w sytuacjach wojny musieli podejmować różnorodne wybory, zmierzać się z przeciwnościami losu, podejmować walkę o życie, honor, własną godność. W naszym projekcie były to  4 dramy do wyboru (dramy o Jutkce, Chmurce, Wojtku, Powstańcu, Chłopcach z Placu Broni).
 • Zajęcia  rozbudzające ideę tworzenia wokół siebie środowiska opartego na akceptacji, zaufaniu poprzez świadome budowanie relacji opartych na zauważaniu swoich i cudzych potrzeb i poszukiwaniu  pozytywnych rozwiązań sytuacji trudnych satysfakcjonujących wszystkich uczestników. W naszym projekcie były to   dramy ,,Cieple i Puchate” ,,Zimne i Kolczaste”.
 • Zajęcia dające możliwość projektowania i promowania  pozytywnych zachowań w środowisku (szkoła, ulica, dom). W naszym projekcie były to: wywiady na temat bohaterstwa dnia codziennego, realizacja zaprojektowanych przez uczniów scenariuszy filmowych ,,Podaj dalej dobry uczynek”, realizacja teledysku ,,Obudź bohaterską wyobraźnię”, realizację filmu techniką poklatkową i animacji bajki  pt: ,,Cieple i Puchate”, Realizację Dnia Życzliwości w szkole.
 • Zajęcia uzdalniające do wprowadzania zmian. W naszym projekcie były to: przygotowanie trzech spektakli przez uczniów szkół biorących udział w projekcie przygotowanie i realizacja hepeningów ,,Ulica Bohaterskiej Wyobraźni – zmień  bieg wydarzeń, wykaż się bohaterską wyobraźnią”, udział w spektaklu Teatru Forum pt ,,Dlaczego” w wykonaniu nauczycieli   i studentów uczestników kursu dramy i i II stopnia, biorących udział w    projekcie,  udział w  warsztatach interaktywnych,  udział w zajęciach dramy w bibliotece szkolnej i stworzenie  uczniowskiej listy literackich bohaterów z wyobraźnią.

 

Realizacje w ramach projektu

 • Szkoła dramy dla nauczycieli - Działania ukierunkowane na ukształtowanie umiejętności animacyjnych u nauczycieli. Projekt  miał na celu umożliwienie  animatorom  ukształtowanie umiejętności poprzez udział w dwóch 40 godzinnych kursach Dramy I i II stopnia. Uczestnikami kursów byli nauczyciele poloniści, bibliotekarze, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, socjoterapeuci, studenci, aktorzy – pedagodzy. Łącznie certyfikat ukończenia Kusów otrzymało  20 osób. Zajęcia odbywały się w Poleskim Ośrodku Sztuki. Uczestnicy poznali metodykę dramy i pedagogiki teatralnej, trenowali umiejętności dramatyczno - reżyserskie, umiejętności komponowania zajęć zgodnie z zasadami dramatyczno – teatralnymi, współpracy, pełnego partnerstwa z uczniami, umiejętności podążania za działaniami ucznia, zadawania pogłębiających pytań, reagowania na nieprzewidziane sytuacje wynikające z działań dramowych, pojawiających się reakcji emocjonalnych  uczniów i procesu grupowego. Uczestnicy kursów mieli możliwość  obserwowania zajęć dramowych dla uczniów prowadzonych przez pedagoga dramy oraz uczestniczenia w dramach z swoimi  zespołami klasowymi. W ten sposób poszerzył się krąg uczestników Szkoły Dramy.
 • Dla nauczycieli zainteresowanych projektowaniem autorskich dram zostało uruchomione Laboratorium dramy, w ramach którego zorganizowano  spotkania. Był to wstęp do osobistego praktykowania  i projektowania dram w macierzystych szkołach. Do akcji włączyli się nauczyciele wraz z uczniami następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 81, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących nr 6 w Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 174, Świetlica Podwórkowa działająca przy Centrum Wsparcia Terapeutycznego,  Świetlica Szkoły Muzycznej I i II stopnia   w Łodzi, Świetlica Szkoły Podstawowej nr 142 w Łodzi.
 • Szkołę dramy dla uczniów - Działania ukierunkowane na udostępnienie dramy dla uczniów. Projekt  miał na celu  umożliwienie    wszystkim uczniom  w zespołach klasowych udziału  w artystycznych zajęciach dramy.  Były to zajęcia z edukacji teatralnej oraz pełne dramy właściwe budowane wokół  tematów społecznych, w oparciu o teksty literackie z zastosowaniem środków teatralnych. Łącznie przeprowadzono ponad 120 godzin zajęć dramowych realizowanych według potrzeb według autorskich scenariuszy: Niedźwiadek Wojtek, Chłopcy z Placu Broni, Ciepłe i Puchate, Syberyjskie Przygody Chmurki, Bezsenność Jutki, Mały Powstaniec, Superbohaterzy, Życie w słoiku.  Zajęcia odbywały się w Sali teatralnej z wykorzystaniem elementów teatralnych (światło, muzyka, rekwizyt). Nowa przestrzeń uruchomiła kreatywność,  sprzyjała budowaniu  nowych  relacji  w zespole, zachęcała do eksperymentowania światłem, muzyką dynamiką przestrzeni. Zajęcia stanowiły olbrzymie przeżycie dla uczniów o czym mówiły podczas informacji zwrotnych na koniec zajęć.
 • Letnia Szkoła Dramy została zrealizowana dla 15 uczestników świetlicy Podwórkowej. Zajęcia odbywały się Poleskim Ośrodku Kultury oraz a siedzibie Świetlicy podwórkowej. Łącznie przeprowadzono 50 godzin zajęć artystycznych dla dzieci w tym zajęcia dramowe, plastyczne, filmowe, technik poklatkowych. W ramach Letniej Szkoły Dramy Bohaterskiej Wyobraźni powstały filmiki nakręcone przez dzieci,  które złożyły się na film ,,Podaj dalej”, Razem  z dziećmi stworzyliśmy teledysk do napisanej w ramach projektu piosenki ,,Budzimy bohaterską wyobraźnię”, zrealizowaliśmy   happening ,,Ulica Bohaterskiej Wyobraźni”. Całą Letnią Szkolę Dramy opisał językiem obrazu w reportażu student Łódzkiej Szkoły Filmowej . W letniej Szkole Dramy praktykowali  studenci   i wychowawcy świetlicy i pedagodzy ulicy, którzy mogli w praktyce poznać pracę dramą, jak również mieli możliwość ukończenia kursu dramy I stopnia.
 • Warsztaty Teatralne dla uczniów trzech grup prowadzone przez animatorów Stowarzyszenia Łódzka Akademia Dramy w ramach zajęć pozalekcyjnych. Efektem pracy grup teatralnych była prezentacja trzech spektakli, które miały miejsce w Domu Kultury Ariadna, Poleskim Ośrodku Sztuki oraz w macierzystych szkołach.
 • Spektakl Teatru Forum ,, Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni” w wykonaniu nauczycieli i pedagogów – absolwentów kursów dramy I i II stopnia w reżyserii Hanny Jastrzębskiej Gzelli. Bohaterami spektaklu są uczniowie VI klasy szkoły podstawowej. Spektakl ukazuje  skutki działania mechanizmu „biernego obserwatora”. Podczas interaktywnego warsztatu uczestnicy   badają historię,  zbudowaną  na konflikcie i opresyjnych zachowaniach wśród uczniów, które doprowadzają do krytycznej sytuacji. Uczestnicy podczas teatru forum mają możliwość zmiany przedstawianej historii według własnych pomysłów. Spektakl grany był w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi dla uczniów szkół biorących w projekcie.

Ponadto w ramach projektu zorganizowano zajęcia modelowe, powołano zespół metodyczny  oraz  powstała publikacja ,,Mój przepis na dramę”, która zawiera opis metody dramy w oparciu o autorskie scenariusze Hanny Jastrzębskiej Gzelli.

Całość projektu została podsumowana podczas seminarium w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W  projekcie poszczególne grupy uczestników  realizowały następujące działania

 • 3 zespoły klasowe  – szóstoklasistów, wzięły udział w cyklu zajęć dramowych i spektaklu Teatru  Forum pt ,,Dlaczego” oraz warsztatach interaktywnych.
 • 25 grup zespołów klasowych wzięło udział w pojedynczych trzygodzinnych zajęciach dramowych.
 • 1 grupa zespołu klasowego wzięła udział w  dwutygodniowych zajęciach (50 godzin) w ramach Letniej Szkoły Dramy.
 • 4 grupy zespołów klasowych  wzięło udział w warsztatach teatralnych (po 30 godzin). Wynikiem pracy były pokazy trzech  spektakli teatralnych (Szkoła Podstawowa nr 5 i 174).
 • 2 grupy świetlicowe brały udział w cyklu zajęć dramowych (Szkoła Muzyczna I i II stopnia im H. Wieniawskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 142).
 • 20 nauczycieli, wychowawców i studentów wzięło udział w kursach dramy I i II stopnia.
 • 20 nauczycieli wzięło udział w kursie dla realizatorów Bohaterska Wyobraźnia i otrzymało tytuł realizatora programu.
 • 40 nauczycieli skorzystało z zajęć w ramach Laboratorium dramy oraz zajęć modelowych.
 • 850 uczniów bezpośrednio w dramowych działaniach zostało ,,zarażonych  bohaterską wyobraźnią”.

 

Finansowanie i partnerzy

Projekt  realizowany ze środków MKiDN w ramach stypendium Hanny Jastrzębskiej Gzelli we współpracy z: Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Stowarzyszeniem Łódzka Akademia Dramy, Świetlicą Podwórkową, Kołem Terenowym ASSITEJ, Poleskim Ośrodkiem Sztuki, Fundacją In Blanco.

Źródło: wckp.lodz.pl
Daty wydarzeń:

1.1.2016 godz. 1:00 - 30.12.2016

Autor wpisu: Hanna Gzella

Łódzka Akademia Dramy
województwo: łódzkie
91-069, Łódź, Legionów, 19 m 8
hjgzella@wckp.lodz.pl, 666156987
www.wckp.lodz.pl

Miejsce wydarzenia
Łódź
województwo: łódzkie


Liczba odsłon: 1019
08.12.2016