Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

GENERACJE KREATYWNE 2016

GENERACJE to autorski projekt Sceny Lalkowej zainicjowany w 2009 roku, którego głównym celem jest wprowadzenie pokoleń w Kulturę. Stworzenie, poprzez działania artystyczne, przestrzeni do prowadzenia dialogu pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, gdzie odmienność staje się płaszczyzną wymiany doświadczeń, źródłem wzajemnych inspiracji oraz impulsem do znalezienia nowych pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu.

Cel

Naczelnym zadaniem GENERACJI jest integracja na bazie kultury służąca wspieraniu rozwoju i kształtowaniu kreatywnych osobowości zarówno młodych jak i dojrzałych uczestników projektu, przygotowaniu do aktywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze oraz podniesieniu jakości życia.

Na jaką potrzebę projekt? 

Ze względu na brak kadry, która mogłaby tworzyć nowoczesne domy kultury na terenie miasta i gminy Kwidzyn, a także gmin sąsiadujących, która by w sposób dostosowany do potrzeb współczesnego  społeczeństwa pracowała na jej rzecz, Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego od ponad 13 lat stara  się w sposób profesjonalny budować nowe przestrzenie sprzyjające zarówno odbiorcom jak i twórcom  kultury. Działania prowadzące do świadomego uczestnictwa w niej. Rozwijające kreatywność,  umiejętności interpretacyjne, podnoszące kompetencje uczestników i organizatorów. GENERACJE KREATYWNE to odpowiedź na potrzeby kulturalne lokalnych społeczności. Projekt  rozszerzający wiedzę z zakresu ekspresji poprzez sztukę.  

Efekty

GENERACJE przyczynią się do podejmowania samodzielnych praktyk artystycznych przy użyciu różnych  środków artystycznego wyrazu. Doprowadzą do świadomego odbioru dzieła sztuki. Uwrażliwią na  potrzeby kulturalne zgodnie z oczekiwaniami i z zainteresowaniami uczestników projektu. Pozwolą na  rozwinięcie umiejętności pracy w grupie, współpracy, wzajemnego wyznaczania i realizacji celów. Wesprą  rozwój i kształtowanie kreatywnych osobowości na poziomie wszystkich grup wiekowych różnych  środowisk. GENERACJE ukształtują i rozwiną międzypokoleniową więź łącząc różne grupy wiekowe oraz  integrując różne grupy społeczne. Przyczynią się do budowania odpowiednich relacji międzyludzkich.  Prowadząc do dialogu opartego na otwartości i tolerancji, będą sprzyjały komunikacji i twórczemu  współdziałaniu.

Metody

W ramach GENERACJI KREATYWNYCH funkcjonują moduły:

  • Dobranocki Teatralne ( 10 prezentacji teatralnych w siedzibie realizatora projektu ) to propozycja z  zakresu recepcji sztuki jaki i zdobywania podstawowej wiedzy na temat świata teatru lalek. Propozycja  prezentacji ( w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach wieczornych 18:00 ) spektakli teatralnych,  które stają się alternatywą dla biernego odbioru telewizyjnego. Pokazują, że istnieje inna forma  spędzenia aktywnie i rozwojowo wspólnego wolnego czasu różnych grup wiekowych, innego niż przed  telewizorem.  Edukacja  teatralna przygotowuje do odbioru sztuki przez rozwijanie wrażliwości, ukazywanie pozawerbalnych  środków ekspresji, przeżywanie w wypadku dziecka razem z bohaterami ich przygód, gdzie w momentach szczególnie emocjonalnych przy boku dziadka, rodzica można bezpiecznie oddać się marzeniom. Wspólne spędzanie czasu w żywej sztuce rozwija empatię i więzi emocjonalne między rodzicami a dziećmi,  dziadkami i wnukami. Dziecko stając się dorosłym będzie tęskniło za przeżyciami, które przenosiły je w  zaczarowany świat bajki. Dorosły ma jedyną i niepowtarzalną okazję spojrzenia na dziecko z innej  perspektywy. 
  • Układanka na cztery ręce ( 7 spotkań dedykowanych rodzinom zastępczym/siedziba Sceny Lalkowej ). Program obejmuje swoimi działaniami poznanie współczesnej literatury dla dzieci, ciekawych form  teatralnych oraz   i przedewszystkim niezwykle ważnych tematów społecznych takich jak: relacje w rodzinie, więzi  międzypokoleniowe czy śmierć bliskiej osoby. 
  • Wyprawa do teatru oraz Teatralne czwartki to działania  rozwijające umiejętności przyswajania sztuki i jej recepcji. Adresowane do dzieci i młodzieży z wiejskich środowisk, przy jednoczesnym współuczestnictwie dorosłych rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa.  Działania umożliwią „dostęp do sztuki” tym, którzy nie mają takich możliwości lub nigdy nie mieli kontaktu  z teatrem z powodu miejsca zamieszkania (wieś).
  • Teatr domowy  to rodzinne warsztaty interaktywne (dzieci,  rodzice, dziadkowie, opiekunowie) pełniące zarówno funkcję poznawczą jak i rozwijające umiejętności  manualne uczestników. Budujące więzi pokoleniowe poprzez wspólną pracę. Warsztaty przybliżające  historię Teatru Papierowego, który był salonową rozrywką XIX wieku. Powstałego w wyniku wielkiej pasji  klasy średniej do teatru, literatury, muzyki, plastyki i sztuk wizualnych. 
  • Klasyka dla smyka to program oparty na cyklu warsztatów muzycznych prowadzonych metodą Batti  Strauss oraz Carla  Orffa. Warsztaty przybliżą uczestnikom muzykę poważną. Przygotują do świadomego korzystania ze  sztuk i oraz do jej współtworzenia. Rozwiną zainteresowanie muzyką klasyczną oraz przygotują  uczestników do trwałych nawyków obcowania z nią. Rozbudzą miłoś ć do muzyki i przygotują do  świadomego korzystania z niej, zapewnienią możliwości pełnego rozwoju  zdolności muzycznych, rozbudzą wyobraźnię i wrażliwości artystyczną. 
  • Teatr bez słów: w ramach prowadzonych zaję ć prezentowana będzie technika pantomimy, sposób  ogrywania  przestrzeni, praca mimiką twarzy, tworzenie etiud (krótkich scenek dramatycznych i komediowych), a  także zabawy  sprawnościowe. Zadaniem warsztatów jest poznanie przez uczestników powstania sztuki bez słów,  twórczych działań  polegających na powiększaniu wyobraźni poprzez ruch, gest, mimikę, akceptację swojego ciała i  własnych możliwości. 
  • Ożywić lalkę to warsztaty o podstawach animacji lalką teatralną. Warsztaty dedykowane wszystkim  tym, którzy chcą wraz ze Sceną Lalkową imienia Jana Wilkowskiego spotkać się by w wrześniową Noc Biletów poznać tajniki animacji teatralnej. Poprzez pracę z lalką uczestnicy warsztatów poznają na czym polega animacja (ożywianie) w teatrze  lalkowym,  a także patrzenie na otaczające świat przedmioty. Warsztaty umożliwią poznanie różnych technik  lalkowych. 
  • Muzealne osobliwości to warsztaty, których podstawowym celem jest przybliżenie adresatom  projektu, rodzinom z dziećmi, wiedzy na temat wybranych przykładów lokalnego dziedzictwa kulturowego  i narzędzi interpretacji różnych źródeł historycznych oraz tekstów kultury związanych z profilem zbiorów  danej instytucji. W ramach projektu uczestnicy zadania otrzymują zaproszenie do udziału w cyklu  interaktywnych warsztatów prowadzonych przez edukatora muzealnego, historyka sztuki i socjologa.
  • ABC Teatru to program edukacji kulturalnej, który realizowany będzie w placówkach wychowania  przedszkolnego.  Projekt rozbudzający w dzieciach chęć i potrzebę uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych jakim są  spektakle teatralne. Mający charakter poznawczy, informacyjny a także integracyjny. Ukazujący różne  aspekty teatru. Jak rozmawiać o teatrze  z dziećmi by bywanie w Teatrze stało się rodzinnym rytuałem. Przygotowanie widza świadomego do  odbioru sztuki. 
  • Zimowa nuda to propozycja dla tych, którzy pozostają podczas zimowych ferii w domu, których nie  stać na wyjazd a którzy poszukują propozycji alternatywnej do siedzenia tylko przy komputerze. To  propozycja dla tych którzy zimą nie boją się wyjść do kultury. To przede wszystkim integracja  środowiska lokalnego. 

Dodatkowo podczas trwania zadania GENERACJE KREATYWNE dostępny będzie Klub Międzypokoleniowy  PATRZWORK (patrz, obserwuj, ucz się, rób, działaj), gdzie w godzinach popołudniowych oraz podczas  realizacji wszystkich działań odbywających się w siedzibie Sceny Lalkowej podczas działań GENERACJI  KREATYWNYCH będzie można przyjść i pracować indywidualnie pod opieką animatora/edukatorów  projektu. 

Finansownaie

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Kwidzyn oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Źródło: scenalalkowa.pl
Daty wydarzeń:

1.1.2016 godz. 1:00 - 12.6.2018 godz. 1:00

Autor wpisu: Piotr Stec

województwo: pomorskie
Kwidzyn, ul. Katedralna 18
animofestival@gmail.com, +48 666 812 944
www.animofestival.pl
Liczba odsłon: 1389
07.12.2016