Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Teatr, Mama i Ja

 Koszty, jakie ponosi rodzina z faktu uwięzienia jej członka są ogromne. Dotyczy to zwłaszcza wyroków długoterminowych, które skutkują rozpadem relacji rodzinnych. Najbardziej poszkodowane w tej sytuacji są dzieci. Wytworzenie więzi emocjonalnych z rodzicami (a zwłaszcza matką) we wczesnym okresie życia dziecka to podstawa jego prawidłowego rozwoju: emocjonalnego, społecznego, czy fizycznego. Celem projektu była pomoc, by te więzi nie zostały przerwane.

Z kim i dla kogo?

  • Dzieci i młodzież - osoby niepełnoletnie, wychowujące się w niepełnych rodzinach, bądź w rodzinach zastępczych.
  • Rodzice - kobiety i mężczyźni, osoby pełnoletnie, które odbywają karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Kielcach.
  • Opiekunowie prawni dzieci - kobiety i mężczyźni, osoby pełnoletnie pozostające często w bliskiej relacji z dziećmi (mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wujek).
  • Pracownicy służby więziennej.
  • Animatorzy kultury.

 


Cele

  • Pomoc rodzinom w rekonstruowaniu i wzmacnianiu więzi rodzinnych (np. możliwość spotkania w przyjaznych warunkach (teatr lalkowy) poza terenem zakładu karnego; wspólny udział w warsztatach arteterapeutycznych, spektaklach, wystawach).
  • Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze oraz gotowości do uczestniczenia w działaniach artystycznych - jako odbiorca i twórca.
  • Wyrabianie w uczestnikach poczucia własnej wartości (np. odkrywanie nowych umiejętności i talentów; udział w życiu kulturalnym miasta), inicjatywy i odpowiedzialności (np. gry zespołowe).

 


Krok po kroku

W okresie od IV do XII 2015 r. w TLiA KUBUŚ w Kielcach odbył się cykl 9 interdyscyplinarnych warsztatów skierowanych do dzieci, ich rodziców (osadzeni w zakładzie karnym typu półotwartego) oraz opiekunów prawnych (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, rodziny zastępcze). Spotkania odbywały się raz w miesiącu, w niedzielę, w godzinach dopołudniowych. Program warsztatów był starannie przygotowany przez zespół animatorów, pracowników służby więziennej - wychowawcy oraz psychologów - specjaliści ds. systemowej terapii rodzin. Prowadzący zajęcia - aktorzy oraz artyści-plastycy - byli koordynatorami pracy uczestników, aktywizując ich do twórczego działania (aktywność muzyczna, ruchowa, plastyczna), wyrażania własnych emocji (pozytywnych i negatywnych), własnego zdania, a w konsekwencji do realizowania własnych pomysłów. W projekcie uczestniczyło 8 rodzin.


Współpraca międzypokoleniowa

Jednym z założeń projektu była integracja międzypokoleniowa w obrębie rodziny (ale także grupy) tj. działania integrujące dzieci, młodzież, dorosłych-rodziców, seniorów-dziadków. Podstawą działań było zbliżenie tych grup poprzez wspólne spędzanie czasu (np. uczestnictwo w spektaklach teatralnych, warsztatach artystycznych, wspólne czytanie bajek, pozowanie do zdjęć), poznawanie się (zawiązały się nowe, także międzypokoleniowe znajomości i przyjaźnie), zabawy (konieczność współpracy ze sobą podczas zajęć plastycznych, teatralnych). Bardzo ważnym elementem projektu była 30-minutowa przerwa na poczęstunek. W tym czasie rodziny we własnym gronie skupiały się na sprawach domowych, wychowawcy mieli okazję do obserwacji skazanych w relacji z najbliższymi, natomiast wszyscy uczestnicy do nawiązywania bliższych relacji i wzajemnego poznania się.


Metody i narzędzia

Ponieważ warsztaty-sesje miały charakter grupowy nie wprowadzono tematyki związanej z przedstawieniem wprost rodziny i jej członków. Za korzystniejsze uznano prace oparte na metaforach: techniki dramowe, metody pedagogiki zabawy, trening twórczości, techniki arteterapeutyczne. Małe grupy warsztatowe (do 15 os.) umożliwiły indywidualne podejście do uczestników, jak również efektywne wykorzystanie wspólnie spędzonego czasu (4 godziny w miesiącu).


 Finansowanie

  • Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja/Edukacja kulturalna
  • Wkład własny TLiA KUBUŚ Kielce

 


Trudności

Pierwotnie projekt Teatr, Mama i Ja miał być skierowany wyłącznie do dzieci oraz kobiet - matek, które odbywają karę pozbawienia wolności w kieleckim Areszcie Śledczym (stąd nazwa). Podczas rekrutacji okazało się, że sytuacja życiowo - prawna większości z nich jest tak trudna, że brakuje nam w zasadzie uczestników. Po zgłoszeniu problemu do MKiDN przebudowaliśmy projekt w trakcie jego realizacji i dołączyliśmy do niego mężczyzn - ojców, przebywających w AŚ.


Co dalej?

Projekt otrzymał ponowne dofinansowanie w ramach Programów MKiDN i jest realizowany również w tym roku - pod zmieniona nazwą: Teatr, Mama, Tata i Ja. Chcielibyśmy, aby projekt stał się inicjatywą cykliczną.


Materiały

www.teatrkubus.pl/teatr-mama-i-ja/aktualnosci

Źródło: teatrkubus.pl
Daty wydarzeń:

1.2.2015 - 31.12.2015

Autor wpisu: Joanna Kowalska

Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
województwo: kujawsko-pomorskie
25-304 Kielce, Duża 9
joanna.kowalska@teatrkubus.pl, 413445836, 413680293
www.teatrkubus.pl

Miejsce wydarzenia
Kielce
województwo: kujawsko-pomorskie
25-304 Kielce, Duża 9

Liczba odsłon: 705
10.11.2016