Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt. Warsztaty międzypokoleniowe. (Bielsko-Biała)

Zapraszamy zespoły międzypokoleniowe ze Śląska, Małopolski i Opolszczyzny na bezpłatne warsztaty pt. „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych” do Bielska-Białej, w terminie 28 – 30 września. Projekt "Łączymy pokolenia" ma na celu diagnozę barier utrudniających współpracę międzypokoleniową a następnie - wypracowanie dla nich rozwiązań, w postaci lokalnych projektów kulturalnych i społecznych.

Celem warsztatu jest przyczynienie się do budowania autonomii i możliwości
poszerzania zakresu działań organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz seniorów, szczególnie w zakresie współpracy międzypokoleniowej, dzięki nabyciu umiejętności trafnej diagnozy potrzeb, planowania projektów i pozyskiwania dofinansowań na ich realizację ze źródeł zewnętrznych.

Kogo zapraszamy?:
* Osoby angażujące się w działania na rzecz seniorów na terenie województw: śląskiego, małopolskiego o opolskiego, zainteresowane budowaniem i rozwijaniem współpracy międzypokoleniowej (seniorzy – młodzi)…
* Działające w organizacjach i grupach nieformalnych skupiających osoby starsze i/lub działające na ich rzecz  (np. stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, związki emerytów, związki wolontariuszy itp.).

Zapraszamy również osoby tworzące organizacje i grupy, które chciałyby rozszerzyć zakres działań o działania na rzecz seniorów i współpracę międzypokoleniową, tak aby móc wspólnie proponować nowe rozwiązania, służące wszystkim pokoleniom mieszkańców tworzących społeczności lokalne.

W sposób szczególny do współpracy zapraszamy członków/członkinie organizacji lub grup działających na rzecz seniorów z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich (do 20 tys. mieszkańców). Pierwszeństwo w rekrutacji mają zespoły międzypokoleniowe.

Termin i miejsce: Bielsko-Biała, 28-30 września 2016.
Dodatkowo, w październiku, planowane są warsztaty w Gminie Oświęcim i w Prudniku.
Warsztaty mogą odbyć się w innym miejscu i terminie. Trenerzy przyjadą do Państwa. Warunkiem zebrania grupy min. 12 osób reprezentujących min. 6 organizacji/grup nieformalnych.

Ramowy program warsztatów:

CZĘŚĆ 1. WARSZTAT ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I WYPRACOWYWANIA ROZWIĄZAŃ  (z wykorzystaniem metodologii Procesu Strukturyzowanego Projektowania Dialogu)

* Warsztat poświęcony będzie analizie związanej z procesem nawiązywania współpracy międzypokoleniowej pomiędzy organizacjami i grupami łączącymi osoby starsze i młodsze, kształtowania wspólnych pomysłów na projekty, rozwiązań służących dobrostanowi osób starszych, a także budowaniu sieci powiązań społecznych w tym zakresie;
* Efektem warsztatu będzie sformułowanie rekomendacji mających na celu zmniejszanie barier we współpracy międzypokoleniowej i aktywności społecznej osób starszych;
* Pomysły wypracowane w trakcie warsztatu będą też stanowiły doskonałą – i niezbędną –  bazę pod opracowanie analizy potrzeb i zaproponowania dla ich zaspokojenia rozwiązań – w postaci przyszłych projektów.

CZĘŚĆ 2. PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTU

* Planowanie krótkoterminowej (do 2 lat) i długoterminowej (3-5 lat) strategii rozwoju organizacji w oparciu o potrzeby środowisk, na rzecz których działa (planuje działać) organizacja;
* Wykorzystanie rekomendacji dla zmniejszanie barier we współpracy międzypokoleniowej i aktywności społecznej seniorów, wypracowanych poprzedniego dnia, do wyboru „problemu” do rozwiązania i opisania uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. Określenie celów projektu i grup docelowych działań projektowych;
* Planowanie działań/zadań. Planowanie harmonogramu projektu. Planowanie i konstruowanie budżetu projektu. Planowanie zespołu projektowego;
* Określanie rezultatów projektu. Określanie ryzyka i sposobów przeciwdziałania. Analiza zasobów projektodawcy pod kątem wykonalności projektu (kadra, zasoby techniczne, organizacyjne; doświadczenie).

CZĘŚĆ 3. FORMALNOŚCI PRZY PLANOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW + ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

* Analiza dokumentacji konkursowej. Metody sprawdzenia kwalifikowalności organizacji do ubiegania się o dofinansowanie. Procedura i techniki wypełniania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu. Metody poszukiwania i wyboru (ewentualnych) partnerów do projektu.
* Ćwiczenia komputerowe: wykorzystanie komputera i Internetu do zaplanowania i opracowania projektu. Generator projektu: rejestracja; logowanie; wprowadzanie treści do generatora; zapisywanie; wprowadzanie zmian/poprawek; wygenerowanie wydruku próbnego; złożenie oferty w systemie elektronicznym.
* Wybrane aspekty realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych: umowa na realizację projektu; monitoring wdrażania projektu; praca w zespole projektowym; dokumentowanie kosztów; rozliczenie projektu.
* Dostępne źródła dofinansowania projektów wspierających działalność uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji działających na rzecz seniorów. Zostaną omówione m.in. możliwości pozyskiwania dofinansowań z grantów lokalnych (na poziomie miasta, gminy), programy FIO, ASOS; programy dofinansowujące współpracę międzynarodową – m.in. Erasmus Plus; programy grantowe fundacji prywatnych (m.in. Velux Foundation).
* Możliwe formy i sposoby angażowania się we współkształtowanie rzeczywistości lokalnej, m.in.: wolontariat, działalność organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów w postaci rad seniorów czy rad pożytku publicznego.

Co jeszcze warto wiedzieć?
* Udział w warsztatach jest bezpłatny.
* Uczestnicy i uczestniczki szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.
* Zapewniamy wyżywienie w trakcie szkolenia.
* Po warsztatach, organizacje/grupy zapraszamy do etapu doradczego – gdzie przy współpracy doradców można napisać konkretny projekt.
* To szkolenie może się odbyć u Państwa – czyli w innym terminie i w innym miejscu – na terenie woj. śląskiego, podkarpackiego lub opolskiego. Trenerzy przyjadą do Państwa. Warunkiem jest zapewnienie udziału w nich minimum 10 osób z minimum 5 różnych organizacji czy grup nieformalnych.

Jak się zapisać?
- Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: faie@fundacjaaie.eu lub pocztą tradycyjna na adres organizatora. Formularz znajduje się w załączniku do tego ogłoszenia oraz  tutaj: www.pokolenia.fundacjaaie.eu
Lub
- pisząc na adres e-mail: faie@fundacjaaie.eu
Lub
- telefonując pod numer: 511-551-439

Pytania? Prosimy pisać: faie@fundacjaaie.eu lub telefonować: 511 551 439 – odpowiemy.

Zapraszamy!

Projekt „Łączymy pokolenia” realizowany jest w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2016 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Źródło: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Daty wydarzeń:

28.9.2016 - 30.9.2016

Autor wpisu: Aga Dadak

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
województwo: śląskie
43-300, Bielsko-Biała, Ul. Ukryta 14
faie@fundacjaaie.eu, 511-551-439
www.fundacjaaie.eu

Miejsce wydarzenia
Bielsko-Biała
województwo: śląskie
Bielsko-Biała, Ukryta 14

Szczegółowy program warsztatów
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty
Resource id #6
Liczba odsłon: 1012
21.09.2016