Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

"Siedlisko"- integracyjne warsztaty twórczości (Tarnów)

Warsztaty artystyczne z zakresu arteterapii realizowane w IV modułach. I- Warsztaty Terapii Zajęciowej-rzeźbiarsko-ceramiczne formy przestrzenne,II- SOSW- artystyczne rękodzieła, DW Stalownik-biesiada "Siedlisko", IV- wystawa,prezentacja twórczości "Siedliska" w Galerii Aniołowo. Założeniem warsztatów artystycznych "Siedlisko" jest realizowanie zadań z zakresu edukacji kulturalnej przez naukę, działania artystyczne rozwijające twórczą kreatywność.

Cele:
1.Podniesienie poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych
2. Integracja, współdziałanie twórcze i kulturalne różnych środowisk
3. Nauka tworzenia sztuki różnorodnymi technikami arteterapeutycznymi
4. Inspirowanie uczestników projektu do rozwoju zainteresowań artystycznych, rozwijania kreatywności, pomysłowości, podnoszenie poziomu sprawności manualnych


Rezultaty:
1. Wzrost kompetencji artystycznych umożliwiające aktywne uczestnictwo w życiu kulturalno-artystycznym. Odejście od bierności i izolacji.
2. Realizacja celów terapeutycznych: rozwój własnej osobowości, wyzwalanie i rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.
3. Nabycie wiedzy z zakresu technik artystycznych przydatnych w samorealizacji

Oferta jest kierowana do dorosłych osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztów Terapii Zajęciowej, młodzieży szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego i Swietlicy Stowarzyszenia "Siemacha"- oddz. w Tarnowie. Pośrednią grupą odbiorców będzie również społeczność lokalna miasta i regionu( wystawa w Galerii "Aniołowo")

MODUŁ I " Formy przestrzenne"

wymiar czasowy:12 godz. warsztatów tj. 2 warsztaty po 6 godz. dziennie
Głównym celem warsztatów artystycznych będzie: rozwijanie postaw twórczych, wyobraźni oraz ciekawości poznawania świata poprzez realizacje własnych pomysłów w pracach z gliny i ceramiki .Materiały rzeźbiarskie pozwalają na indywidualny dobór pracy, z uwzględnieniem predyspozycji oraz możliwości psychofizycznych
i manualnych każdego uczestnika.
Cele szczegółowe:
-Wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności plastyczno- techniczne z zakresu gliny i ceramiki.
- Rozbudzanie samoistnej aktywności twórczej.
- Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
- Rozwijanie poczucia piękna oraz wyrażanie własnych uczuć w sposób niewerbalny.
Podczas tych warsztatów powstaną: gliniane anioły, misy ceramiczne, elementy biżuterii ceramicznej które będą ekspozycją w Galerii "Aniołowo".

II MODUŁ " Wielotechnikowe rękodzieło artystyczne"
wymiar czasowy: 12 godz. zajeć warsztatowych tj 2 warsztaty po 6 godz. dziennie
Warsztat będzie oferował ciekawe i kreatywne zajęcia rozwijające wyobraźnię przestrzenną, fantazję a także będzie wyrabiał takie cechy jak: spostrzegawczość, dokładność, rzetelność, samodzielność, zręczność i zaradność. Podczas warsztatów powstaną prace takie jak: zdobienie drewnianych szkatułek, małe formy witrażowe. Ambitnym założeniem tego warsztatu będzie tworzenie z myślą o najbliższych. Część prac znajdzie miejsce w Galerii Aniołowo.

III MODUŁ "Biesiada- Siedlisko"
projekt kończą jednodniowe kulturalno- rekreacyjne warsztaty w plenerze. Wszyscy uczestnicy, realizatorzy projektu wyjadą do miejscowości Bartkowa nad Jeziorem Rożnowskim. W zajęciach dominować będzie muzyka i taniec. W programie także będą elementy edukacyjne zawierające poznanie historii miejscowości i jej walorów rekreacyjno- turystycznych. Ponadto odbędzie się podsumowanie projektu- jego wartości artystycznych i edukacyjnych. Miłym akcentem będzie wręczenie uczestnikom dyplomów i nagród rzeczowych( albumy, pamiętniki, książki) za pracę, zaangażowanie i społeczną postawę. Mamy nadzieje żę wszyscy uczestnicy rozwiną umiejętności twórcze, zaspokoją potrzebę tworzenia. Odkryją swoje możliwości, przełamią ograniczenia i działając z zupełną swobodą będą tworzyć sztukę poprzez różnorodne formy ekspresji plastyczno- technicznej, muzycznej, ruchowej.

IV MODUŁ " Wystawa- prezentacja twórczości Siedliska"
Rezultatem zajęć warsztatowych zawartych w 2 modułach będzie wystawa prac . Odbiorcami będzie społeczność lokalna oraz uczestnicy " Siedliska". Prezentacja tej twórczości będzie miała szczególny wymiar dla osób niepełnosprawnych w którym artyści niepełnosprawni z " Siedliska" zostaną zauważeni nie z racji niepełnosprawności, ale dlatego że ich twórczość jest godna podziwu i wartościowa sama w sobie.

Reasumując, realizacja tego projektu będzie szczególną okazją do przeżywania wspólnych radości. To "bycie razem" i wspólne uczestniczenie w pracy twórczej i zadaniach edukacyjno- animacyjnych będzie stwarzaniem możliwości do wyrównywania szans grup niejednokrotnie izolowanych społecznie.

Prtnerzy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie ul. Klikowska190, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tarnowie, Siemacha w Tarnowie, Galeria Aniołowo w Tarnowie, Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opis organizatora - Stowarzyszenie Bądźmy Razem

Misja:
1. Stwarzanie warunków do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
2. Podejmowanie działań na rzecz pełnej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
3. Ograniczanie skutków patologii społecznej dotykającej osoby niepełnosprawnej.
4. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób pracujących z niepełnosprawnymi.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa głównie na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tarnowie, którymi są przede wszystkim dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną od lekkiego do głębokiego stopnia. Jest to jedyna tego typu placówka w 100 tys. mieście. Obejmuje opieką również dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprężonymi. Ze względu na profesjonalizm i kompleksowość udzielanej pomocy oraz posiadane zaplecze internatowe korzystają z niej również uczniowie z kilku okolicznych powiatów.
Podejmujemy wszelkie działania, które ułatwiają lub umożliwiają dzieciom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym środowiska lokalnego i nie tylko.
 

Źródło: www.badzmyrazem.tarnow.pl
Daty wydarzeń:

16.9.2016 - 30.11.2016

Autor wpisu: Anna Piwowarska

Stowarzyszenie Bądźmy Razem
województwo: małopolskie
33-100, Tarnów, ul.Romanowicza 9
wtzsosw@gmail.com, 146263384
http://www.badzmyrazem.tarnow.pl/

Miejsce wydarzenia
Tarnów
województwo: małopolskie
Tarnów 33-100, Ul.Klikowska 190

Liczba odsłon: 1116
29.08.2016