Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Nowa edycja projektu "Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności"

 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Zgłoszenia do 15 września.

 W 2012 roku we współpracy ze środowiskiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku wypracowaliśmy model tworzenia w strukturach UTW grup wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną. Rozpoznaliśmy potrzeby, zdiagnozowaliśmy bariery i szanse dla rozwoju wolontariatu seniorów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Z naszym wsparciem grupy tego typu powstały dotąd na 30 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców.

Osoby starsze realizują jako wolontariusze różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają mieszkańców domów pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku.

Jeśli pragną Państwo wykorzystać potencjał słuchaczek i słuchaczy UTW, zdobyć nową wiedzę, doświadczenia oraz kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

Projekt realizowany będzie w okresie od X 2016 r. do XII 2017 r.
Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2016 roku.

Na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy 10 UTW, którym zaoferujemy zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:.
• pomoc w promocji idei wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy UTW;
• zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariatowi, dostosowanych do specyfiki UTW;
• trzy spotkania warsztatowe (w XI 2016 r. oraz II i V 2017 r. – każde trwające ok. 3 dni) dla zespołów inicjatywnych z ramienia każdego UTW;
• wsparcie trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów Towarzystwa „ę” dla tworzących się grup wolontariatu;
• mikrogrant w wysokości 1800 zł na pierwsze działania grupy wolontariatu;
• promocję w mediach działań podejmowanych przez wolontariuszy z UTW;
• stałe wsparcie każdej grupy ze strony Towarzystwa „ę”;
• włączenie w ogólnopolską sieć UTW rozwijających wolontariat, poprzez stronę internetową www.utw.seniorzywakcji.pl.

Warunki udziału w projekcie dla UTW
• deklaracja chęci utworzenia/rozwijania grupy wolontariatu na UTW, która na stałe wpisze się w ofertę UTW i będzie aktywnie działać także po zakończeniu udziału w projekcie „UTW dla społeczności”;
• wyłonienie zespołu inicjatywnego złożonego z trójki słuchaczek/słuchaczy (w tym jedna osoba z Zarządu), którzy chcą na własnym UTW angażować się w rozwijanie wolontariatu. Członkinie i członkowie i tego zespołu będą reprezentować UTW, uczestnicząc w spotkaniach warsztatowych;
• opracowanie w toku projektu planu działań grupy wolontariatu;
• realizacja przez utworzone grupy wolontariatu pierwszych działań na rzecz społeczności (zgodnie z opracowanym planem);
• aktywny udział we wszystkich etapach projektu od X 2016 do XII 2017 r.;
• deklaracja UTW o chęci utworzenia/rozwijania grupy wolontariatu, która na stałe wpisze się w ofertę UTW, tzn. będzie aktywnie działać także po zakończeniu udziału w projekcie „UTW dla społeczności”;
• podpisanie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” umowy o współpracy, precyzującej wszystkie zasady udziału w projekcie.

Spośród przesłanych zgłoszeń do współpracy zaprosimy 10 UTW, które:
• są zmotywowane do rozwijania wolontariatu;
• myślą o wolontariacie na UTW w perspektywie długofalowej i dostrzegają korzyści dla UTW z rozwijania takich działań;
• poddają refleksji swoje dotychczasowe doświadczenia w obszarze wolontariatu, działań społecznych;
• mają wyrazisty pomysł na działania grupy wolontariatu, który odpowiada na konkretne, rozpoznane potrzeby lokalne;
• formułują potrzeby i oczekiwania dotyczące udziału w projekcie, na które będziemy mogli najpełniej odpowiedzieć.
• są samorządne, słuchacze mają wpływ na funkcjonowanie UTW i angażują się społecznie w prowadzenie UTW.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszt udziału w warsztatach w Warszawie (zakwaterowanie, dojazd, wyżywienie) pokrywa Towarzystwo „ę”.

Formularz zgłoszenia do projektu należy złożyć do 15 września 2016 r. drogą elektroniczną na adres utw@seniorzywakcji.pl lub pocztą (obowiązuje data wpływu), z dopiskiem „UTW dla społeczności”, na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Mokotowska 55, m. 50, 00-542 Warszawa.

Pobierz formularz zgłoszenia
Pobierz grafikę z modelem wsparcia i harmonogramem współpracy z UTW
Pobierz ulotkę z zaproszeniem do udziału w Projekcie

Lista UTW zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 10 października, natomiast w dn. 28-30 XI 2016 r., w Warszawie, odbędzie się pierwsze spotkanie warsztatowe.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:
Beata Tokarz-Kamińska, Marcin Górecki (22) 396 55 16 lub 19; utw@seniorzywakcji.pl

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz przeczytania raportu dokumentującego dotychczasowe zaangażowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na rzecz lokalnych społeczności oraz dokonania słuchaczy w roli wolontariuszy:
FILM>>
RAPORT z pilotażowej edycji projektu>>

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.


 
 

Źródło: utw.seniorzywakcji.pl
Daty wydarzeń:

10.8.2016 - 15.9.2016

Autor wpisu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
województwo: mazowieckie
00 542, Warszawa, Mokotowska 55 / 50
biuro@e.org.pl, (22) 22 43 490
www.e.org.pl
Liczba odsłon: 713
10.08.2016