Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Konkurs grantowy "Opolskie EDUKO 2016"

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 (wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury) oraz budżetu Województwa Opolskiego. Wnioski należy składać do 1 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00. 

I.  Cel konkursu:

Głównym celem konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2016” jest rozwój i promocja współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i edukacji, którego efektem są przedsięwzięcia, o wysokiej jakości merytorycznej, z zakresu edukacji i animacji kulturowej, skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych.

 

II. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie – uczestnicy:

 1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną w województwie opolskim, które zrealizują na terenie województwa opolskiego projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży i ich opiekunów prawnych, oparty na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury.
 2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot/instytucja/organizacja pozarządowa działająca na terenie województwa opolskiego i kierujące te działania do ludności województwa opolskiego.
 3. Każda osoba fizyczna/instytucja/organizacja biorąca udział w konkursie ma obowiązek pozyskać partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Partner ma reprezentować inną sferę życia społecznego niż wnioskodawca oraz co najmniej jedna z tych osób powinna reprezentować sferę edukacji (na przykład: jeżeli aplikującym jest nauczyciel, to jego partnerem powinna być osoba reprezentująca instytucje kultury, podmiot lub organizację pozarządową zajmującą się kulturą. Jeżeli aplikującą jest przedstawiciel instytucji kultury, to jego partnerem powinien być np. nauczyciel, szkoła lub organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji itd.). Partner wnioskodawcy powinien mieszkać bądź prowadzić działalność kulturalną, czy edukacyjną na terenie województwa opolskiego. Partnerstwa mają mieć charakter oficjalny.

 

III. Środki finansowe:

 1. Kwota przeznaczona na realizację zadań w edycji konkursu w 2016 r. to 87.000,00 zł brutto.
 2. Budżet realizowanego projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej to minimalnie 5.000,00 zł brutto maksymalnie 10 .000,00 zł brutto.

 

IV. Realizacja projektów:

 1. Projekty mogą być realizowane od 1 września 2016 r. do 31 października 2016 r.
 2. Projekty przeznaczone do sfinansowania będą realizowane na podstawie umów o współrealizacji przedsięwzięcia zawieranych pomiędzy organizatorem konkursu (MŚO) a wnioskodawcą, który zgłosił projekt przeznaczony do realizacji.

 

V. Sposób i termin składania wniosków:

 1. Konkurs „Opolskie EDUKO 2016”, dalej zwany konkursem, składa się z dwóch etapów.
  W pierwszym etapie uczestnicy konkursu składają wniosek – opis projektu na przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne, przygotowany wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu wraz z porozumieniem partnerskim, na adres mailowy konkurseduko@muzuem.opole.pl, pocztą tradycyjną na adres 45-023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13 lub osobiście w siedzibie MŚO w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13 w sekretariacie. W przypadku przesyłania drogą mailową aplikacji, formularz oraz porozumienie powinny być podpisane, zeskanowane i dołączone do treści maila. W temacie wiadomości mailowej lub na kopercie należy wpisać: „Wniosek Opolskie EDUKO 2016”.
 2. Wnioski należy składać do 1 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby MŚO lub na skrzynkę mailową.

 

Szczegóły w oficjalnym Regulaminie konkursu:
http://eduko.opole.pl/index.php/granty/

------------------------------------------------------------------------

UWAGA: ZAKOŃCZONO NABÓR WNIOSKÓW

------------------------------------------------------------------------

Daty wydarzeń:

1.7.2016 - 1.8.2016

Autor wpisu: Sebastian Hałka

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
województwo: opolskie
45-023, Opole, ul. Św. Wojciecha 13
eduko@muzeum.opole.pl, 77 453 66 77
www.facebook.com/eduko.2016.2018

Miejsce wydarzenia
województwo: opolskie


Liczba odsłon: 941
18.07.2016