Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Miedzynarodowe Biennale Terapia i Teatr XII Spotkania Teatralne

Międzynarodowe Biennale XII Spotkania Teatralne "Terapia i Teatr" jest to festiwal poświęcony prezentacji, wykorzystaniu i upowszechnianiu nowoczesnych polskich i światowych technik stosowanych w terapii teatrem dla osiągnięcia celów edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych.

Problematyka projektu

Zgodnie z informacją statystyczną z roku 2011 podaną w "Strategii województwa łódzkiego 2020" teren województwa łódzkiego zamieszkuje znaczny odsetek osób niepełnosprawnych, ok. 13,1 %. Zjawisko to w przyszłości może skutkować zwiększeniem liczby osób wykluczonych. Wskazane są działania zmierzające do zapewnienia możliwości jak najszerszego udziału w życiu społecznym osób zagrożonym wykluczeniemspołecznym, w szczególności zagrożonych ubóstwem, bezrobociem, osobom niepełnosprawnym i starszym oraz przedsięwzięcia ukierunkowane na przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym. "Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020" zakłada reintegrację społeczną grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zawiera także plany takie, jak wspieranie szkoleń na rzecz podniesienia jakości świadczonych usług kultury, stymulowanie działań w zakresie rozszerzenia oferty kulturalnej instytucji kultury, wspieranie wydarzeń kulturalnych o randze krajowej i międzynarodowej, wspieranie podnoszenia kompetencji kadr sektora kultury.
Organizatorzy Międzynarodowego Biennale XII Spotkań Teatralnych "Terapia i Teatr", na podstawie prac naukowych polskich specjalistów z dziedziny arteterapii oraz własnych wieloletnich doświadczeń upatrują w terapii teatrem narzędzia zapobiegającego wykluczeniu, a nawet mającego oddziaływanie włączające grupy marginalizowane do społeczeństwa.

Cel projektu

Celem festiwalu jest: rozwijanie aktywności, kreatywności oraz umiejętności twórczych osób zagrożonych marginalizacją (niepełnosprawnych, uzależnionych oraz seniorów); zwiększenie uczestnictwa w kulturze osób zagrożonych marginalizacją; stworzenie w osobach zagrożonych wykluczeniem potrzeby uczestnictwa w zajęciach teatralnych oraz zwiększenie roli pracy scenicznej w socjalizacji; rewalidacji i rehabilitacji niepełnosprawnych; wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy osobami stosującymi arteterapię w swojej codziennej pracy; podniesienie kompetencji instruktorów prowadzących zajęcia teatroterapeutyczne.
Festiwal "Terapia i Teatr" jest także odpowiedzią na problemy pozostałych środowisk defaworyzowanych – ofiar biedy, przemocy, deprawacji, narkotyków, alkoholu. W tym obszarze najbardziej poszkodowane są dzieci i młodzież. Niedostosowanie społeczne to ich poważny problem, z którym spotykają się opiekunowie świetlic środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Metody

Działania w ramach festiwalu: przegląd teatralny, warsztaty dla osób pełnosprawnych, pracujących z niepełnosprawnymi, warsztaty dla niepełnosprawnych podopiecznych, konferencja, projekcje filmowe i wystawy prac plastycznych. Festiwal ma charakter integracyjny. Spotkania swoim zasięgiem obejmują osoby z upośledzeniem narządu ruchu, niepełnosprawne umysłowo, intelektualnie, niedosłyszące, niesłyszące, niedowidzące, niewidzące oraz grupy integracyjne, zarówno osoby dorosłe, jak młodzież i dzieci a także inne grupy zagrożone wykluczeniem, jak seniorzy, osoby z uzależnieniami i więźniowie. Spotkania stanowią forum wymiany doświadczeń, inspirują twórczo uczestników, wytyczając kierunki twórczej pracy scenicznej.

Efekty

Planowane rezultaty projektu to ćwiczenie umiejętności twórczego współdziałania w grupie; stymulowanie potrzeby uczestnictwa w zajęciach twórczych; rozwinięcie kreatywności i ekspresji twórczej dorosłych osób pełnosprawnych a także ich podopiecznych, zarówno tych w wieku szkolnym jak dorosłych i seniorów; zwrócenie uwagi na walory artystyczne twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych w każdym wieku; poszerzenie środków oddziaływań terapeutycznych związanych z technikami teatralnymi; zmniejszenie poczucia izolacji i lęku u osób niepełnosprawnych.

Rodzaj dofinansowania

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizator

Poleski Ośrodek Sztuki

 

Źródło: www.pos.lodz.pl
Daty wydarzeń:

6.6.2016 - 8.6.2016

Autor wpisu: Agnieszka Ucińska

Poleski Ośrodek Sztuki
Łódź, Krzemieniecka 2a
biuro@pos.lodz.pl, 695 607 345
www.pos.lodz.pl

Miejsce wydarzenia
Teatr Nowy Lódź
województwo: łódzkie


Liczba odsłon: 791
27.06.2016