Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu od lat pobudza i wykorzystuje edukacyjny potencjał kultury, realizując różnorodne przedsięwzięcia dostosowywane do potrzeb i oczekiwań     różnych odbiorców, uwzględniające ich obecne kompetencje kulturowe oraz przyczyniające się do znacznego ich pogłębiania i rozwijania. W ten sposób wpływamy na kształtowanie świadomego własnej tożsamości kulturowej społeczeństwa; społeczeństwa będącego aktywnym, świadomym odbiorcą edukacji kulturowej.

Realizując projekt EDUKO 2016-2018 chcemy rozwijać organizacyjne i merytoryczne podstawy współpracy w obszarze kultury i edukacji.

Muzeum Śląska Opolskiego, jako regionalny operator Programu Bardzo Młoda Kultura, realizuje na terenie województwa opolskiego w latach 2016–2018 projekt pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018”.

Celem podejmowanych w latach 2016–2018 działań jest promocja i popularyzacja edukacji kulturowej oraz zwiększenie jej roli na obszarze województwa opolskiego, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych naszego regionu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.          

W ramach projektu przeprowadzone zostaną obszerne badania diagnostyczne, mające na celu dostarczenie informacji na temat stanu i specyfiki edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Staną się one podstawą realizacji dalszych działań w projekcie, w tym: informacyjnych, sieciujących, szkoleniowo-warsztatowych, regrantingowych i ewaluacyjnych.

Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia kompetencji zawodowych osób działających w obszarze edukacji kulturowej. Jednocześnie wytworzy sieć realnej współpracy oraz poczucie odpowiedzialności za współtworzenie lokalnego środowiska animatorów i edukatorów kulturowych wśród obecnych oraz przyszłych Partnerów Projektu.

Projekt zakłada ponadto rozdysponowanie w naszym województwie w latach 2016–2018 dodatkowych środków w łącznej wysokości 421 tys. zł. Przeznaczone one zostaną na sfinansowanie działalności w zakresie edukacji kulturowej skierowanej głównie do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, a także lokalnej kadry kulturalno-oświatowej. Muzeum Śląska Opolskiego przeprowadzi w formie zbliżonej do regrantingu konkursy na współorganizację przez podmioty formalne i nieformalne przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej na terenie województwa opolskiego.

Kultura jest głównym i szczególnym zasobem społecznym, a zaufanie społeczne oraz kapitał ludzki przez nią tworzone nie mogą się rozwijać bez trwałej edukacji kulturowej czy artystycznej. Istotne jest, aby podejmować współdziałanie mające na celu upowszechnienie, a także silne zakorzenienie edukacji kulturowej w świadomości społecznej.

W związku z tym niezwykle nas cieszy, że już na początkowym etapie realizacji projektu pozyskujemy zróżnicowanych partnerów – reprezentantów samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, edukatorów i animatorów kultury, a także środowisk oświatowych oraz akademickich. Działania tych grup dają nadzieję na wypracowanie zasad wartościowej, długoterminowej współpracy w obszarze edukacji kulturowej województwa opolskiego.

Źródło: www.facebook.com/eduko.2016.2018
Daty wydarzeń:

1.3.2016 - 31.12.2018

Autor wpisu: Sebastian Hałka

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
województwo: opolskie
45-023, Opole, ul. Św. Wojciecha 13
eduko@muzeum.opole.pl, 77 453 66 77
www.facebook.com/eduko.2016.2018

Miejsce wydarzenia
Opolszczyzna
województwo: opolskie


Liczba odsłon: 1881
29.04.2016