Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

W ramach Komponentu 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu. Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną. Termin składania wniosków: 1 września.

Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną – a więc wokół istotnych dla wszystkich partnerów zagadnień – samorządów, mające na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Powinny łączyć różnorodne działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz celami programu i jego priorytetami na dany rok; angażować określone grupy docelowe, a więc ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne w danym obszarze; stanowić podstawę dla dalszej współpracy. W czasie trwania projektu powinny odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów uczestniczących w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników.

Wnioskodawcy

1. Rodzaj organizacji:

 • Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
 • Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
 • Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
 • Organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne.

 

2. Partnerzy:

 • Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
 • Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
 • Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
 • Organizacje nienastawione na zysk.

 

3. Partnerstwo:

 • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 4 kwalifikujących się krajów, z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • W projekcie musi brać udział co najmniej 30% zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący,
 • W czasie trwania projektu, partnerzy muszą zorganizować co najmniej 4 wydarzenia.


Miejsce prowadzenia działań

 • Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.
 • W czasie trwania projektu muszą zostać zorganizowane co najmniej 4 wydarzenia.
 • Co najmniej 30% uczestników musi reprezentować kraje partnerstwa inne niż kraj goszczący.

 

Czas trwania projektu

 • Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 stycznia do 30 czerwca roku następującego po upływie terminu składania wniosków.
 • Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące.

 

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących: Maksymalna kwota dotacji: 150 000 €.

 

Źródło: www.europadlaobywateli.pl
Daty wydarzeń:

14.3.2016 - 1.9.2016

Europa dla obywateli
województwo: mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa
00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41
edo@iam.pl, +48 22 447 61 16
www.europadlaobywateli.pl
Liczba odsłon: 986
14.03.2016