Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Zażynki w Lisach - od tradycji do aktywności

Celem działania jest edukacja międzypokoleniowa o dziedzictwie kulturowym, historii, tradycjach i obrzędach naszego regionu oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami poprzez wspólne działania na rzecz uchronienia przed zapomnieniem dziedzictwa wielokulturowego naszego regionu.

OPIS PROJEKTU:

Działanie Zażynki w Lisach realizowane przez GFL w latach 2013-14 we współpracy z najstarszymi mieszkańcami wsi Lisy, Stowarzyszeniem „Nadzieja” w Lisach, OSP w Lisach, Szkołą Podstawową i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Baniach Mazurskich. Głównym celem projektu było kultywowanie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz integracja mieszkańców poprzez animację i edukację kulturalną. Realizacja działania przebiegała rokrocznie w trzech etapach: 1. Warsztaty „Poznajemy nasze kulturowe korzenie” spotkania osób starszych (Ukraińców i Polaków) z osobami młodymi. Podczas spotkań prowadzonych przez animatora GFL osoby starsze opowiadały o zwyczajach i tradycjach kultywowanych w ich rodzinnych domach, wsiach. Młodzi poznali dawne obyczaje, zabawy, gry, które posłużyły do wypracowania inscenizacji zażynek. 2. Przygotowania do Żażynek–we współpracy z lokalnymi partnerami przygotowane zostały miejsca, ludzie i niezbędne rekwizyty do odtworzenia dawnych zwyczajów związanych z zażynkami w kulturze polskiej i ukraińskiej. 3. Zażynki w Lisach-inscenizacja odbywa się w Lisach i ma charakter swoistej „podróży w czasie”, która przenosi uczestników i turystów na wieś sprzed kilkudziesięciu lat. Podczas inscenizacji zaprezentowane zostały dawne obrzędy i zwyczaje. Uczestnicy w sposób aktywny uczestniczą w grach, zabawach i zabawie zażynkowej, mieli jednocześnie możliwość spróbowania tradycyjnych potraw zażynkowych. Całości towarzyszą koncerty lokalnych polskich i ukraińskich zespołów ludowych. Podczas tej inicjatywy społeczność lokalna w sposób odpowiedzialny i zrównoważony wykorzystuje pasje ludzi oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, do planowania i wdrażania rozwoju społeczno-ekonomicznego opartego o produkty i usługi turystyczne. Działanie przyczyniło się do wzmocnienia więzi i integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej.

 

INNOWACYJNOŚĆ:

1. Metody pracy z seniorami polskiego i ukraińskiego pochodzenia – animacja/aktywizacja z wykorzystaniem zasobów i pamięci kulturowej członków społeczności lokalnej.

2. Pozyskiwanie szczególnej wiedzy o kulturze, która pochodzi od mieszkańców, tzw. "żywych książek" i jest wykorzystana również do tworzenia „produktów” turystycznych sprzyjających rozwojowi społeczno-ekonomicznemu wsi.

3. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego obrzęd zażynek jest odtwarzany tylko we wsi Lisy.

4. Łączy lokalną społeczność a nawet społeczność czterech powiatów, poprzez szukanie wspólnych korzeni, tradycji, obrzędów, pieśni i lokalne zespoły, wspólnych dawnych narzędzi, prac domowych i w polu, podobnych doświadczeń kulturowych oraz poprzez poznawanie i kultywowanie dawnych potraw polskich i ukraińskich.

5. Seniorzy czują się potrzebni i młodsi o 20 lat.

6. Oddziaływanie w ramach działania na wszystkie zmysły uczestnika poprzez zapach, dotyk, smak, słuch i emocje.

 

ZNACZENIE:

Lokalne znaczenie: - wspólne poznawanie historii mieszkańców wsi i okolic, - poprzez działanie uchronnie od zapomnienia historii, która została w pamięci osób które ją tworzyły i są jeszcze z nami, - zachowanie dziedzictwa kulturowego dwóch kultu tego regionu dla przyszłych pokoleń, - integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez realizację wspólnych działań i warsztatów opartych na tradycji regionu, Regionalne: - na terenie woj. warmińsko-mazurskiego obrzęd zażynek jest odtwarzany tylko w Lisach, - integracja społeczności czterech powiatów (województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego) poprzez szukanie wspólnych korzeni, tradycji, obrzędów, pieśni i lokalne zespoły, -tworzenie produktów turystycznych w oparci o dziedzictwo kulturowe, służących rozwojowi społeczno-ekonomicznemu Mazur. Krajowe: - zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego dwóch krajów: Polskiego i Ukraińskiego, - zaangażowanie dwóch kultur polskiej i ukraińskiej do działania w oparciu o ich przeszłość.

 

WPŁYW NA WZROST AKTYWNOŚCI ŚRODOWISKA LOKALNEGO:

Zażynki w Lisach stały się motywatorem dla mieszkańców Lis do angażowania się w działania twórcze a zarazem przypominające dawne losy ich samych oraz włączenia w te działania młodszego pokolenia. Współpraca GFL i społeczności Lisy rozpoczęła się już w 2011r. i polegała ona na uchronieniu przed zapomnieniem dziedzictwa kulturowego tego regionu oraz na poszukiwaniu dawnych tradycji, obrzędów, zabaw oraz produktów lokalnych związanych z Polską i Ukraińską kulturą. Po realizacji pierwszych Zażynek w Lisach w 2013r. mieszkańcy uwierzyli we własne możliwości a to pozwoliło na jeszcze większe zaangażowanie ich w życie społeczne regionu, m.in. aktywny udział mieszkańców Lis w dożynkach powiatowych i edukacja młodego pokolenia o dawnych pracach, obrzędach. Aktywność i zaangażowanie mieszkańców zaczęło się przekładać na rozwój ekonomiczny ich miejscowości. Seniorzy, którzy odgrywają główne role w inscenizacji zażynkowej mówią ze dzięki tym działaniom „czują się o 20 lat młodsi”.

 

 

Źródło: Platforma Kultury
Daty wydarzeń:

31.12.2012 godz. 23:00 - 29.12.2013 godz. 23:00

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
województwo: warmińsko-mazurskie
19-500 Gołdap, Wolności 11
gofund@wp.pl
funduszgoldap.pl
Liczba odsłon: 652
06.10.2015