Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Rzeszowskie ASY

Celem projektu Rzeszowskie ASY było zwrócenie uwagi na mieszkańców osiedli Rzeszowa oddalonych od centrum miasta. W tym celu poprzez zbudowanie mostu współpracy między osiedlowymi domami kultury, filiami Rzeszowskiego Domu Kultury (RDK), a środowiskiem akademickim Rzeszowa, umożliwiono wymianę doświadczeń o sektorze kultury i wiedzy na temat oczekiwań społeczności lokalnej. Za cel organizatorzy projektu postawili sobie także aktywizację studentów, promowanie aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów społecznych, inicjowanie nowych relacji wśród społeczności lokalnej budowanej na partnerstwach międzysektorowych, zwrócenie uwagi na wartość kultury lokalnej i edukacji kulturalnej. W dalszej części projekt przyczynił się do: wzrostu zaangażowania studentów rzeszowskich uczelni w życie miasta, pogłębił więzi społeczne, umożliwił zdefiniowanie oczekiwań mieszkańców poszczególnych osiedli i pozwolił na poszerzenie oferty zajęć.

OPIS PROJEKTU:

Działania w ramach projektu rozpoczęły się wspólnym zdefiniowaniem potrzeb i oczekiwań Rzeszowskiego Domu Kultury względem przyszłych etapów projektu. Po wspólnym ustaleniu założeń został przygotowany wniosek o dotację, zaś po jej otrzymaniu organizatorzy spotkali się ponownie i ustalili podział swoich obowiązków, a także rozpoczęli rekrutację studentów do projektu (plakaty, informacje w prasie, wywiady). Zespół przyjętych 23 osób pracował w dwóch grupach (promocyjnej i badawczej). Działania podejmowane w obszarze promocji (akcje happeningowe, wystąpienia na konferencji, przygotowanie spotu reklamowego, umieszczenia relacji fotograficznych na profilach społecznościowych) przyczyniły się do zwrócenia uwagi na obecność Rzeszowskiego Domu Kultury blisko mieszkańców miasta (RDK ma aż 16 filii, a mimo to, nie wszyscy mieszkańcy budynki dawnych domów strażaka i domów ludowych włączonych w granice administracyjne miasta utożsamiali z RDKiem). Akcje promocyjne pozostawiły trwałe skutki ponieważ zarówno spot jak i pozostałe materiały i opracowania są używane przez Rzeszowski Dom Kultury w promocji instytucji wśród mieszkańców. Grupa badawcza przeprowadziła zaś 500 ankiet wśród mieszkańców, średnio 100 ankiet na jedno osiedle. Pytano o zadowolenie z oferty kulturalnej, oczekiwania względem lokalnych domów kultury, rekomendacje na przyszłość. Przedsięwzięcie przyczyniło się do wspólnego rozwiązania problemów społeczności lokalnych, szczególnie dotyczących braków w ofercie zajęć proponowanych przez RDK. Od września 2014 roku z uwagi na dane widoczne w raporcie z badań RDK uwzględnił oczekiwania mieszkańców w swoim programie na nowy rok 2014/2015. Projekt trwał od lutego do lipca 2014 roku, zakończyło go oficjalne podsumowanie w głównej siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury na Staromieściu. Projekt w poszerzonej formule został złożony ponownie w konkursie MKiDN.

 

INNOWACYJNOŚĆ:

1. Sposobie poszukiwania uczestników projektu i oddania w ich ręce odpowiedzialnych zadań - nie przyjmowaliśmy przypadkowych osób, lecz dobrze, świadomie wyselekcjonowaną grupę studentów, z pasją i zapałem do realizacji badań i promocji.
2. Tematyce i sposobie realizacji projektu - Rzeszowskie ASY były kontynuacją projektu ASYstenci Dzielnicy realizowanego w Lublinie na podobnych zasadach przez tę samą koordynatorkę - Ewelinę Jurasz, co pokazuje, że jest to działanie ponadczasowe i możliwe do implementacji w dowolnych środowiskach.
3. Sposobie komunikacji ze społecznością lokalną - po raz pierwszy młodzi ludzi wyszli z pytaniami w bezpośredniej rozmowie do mieszkańców miasta, którzy dzięki temu poczuli się docenieni, ważni, ale też realnie posiadający wpływ na kształt i kierunek rozwoju kultury.
4. Efektach pracy - pozostał opublikowany raport z badań oraz spot reklamowy. 5. Odwadze w zdefiniowaniu swoich słabości i poszukiwania ich rozwiązań.

 

ZNACZENIE:

Znaczenie inicjatywy dla środowiska lokalnego może potwierdzić zainteresowanie mediów tematyką projektu, promowanie go w lokalnej prasie i stacjach radiowych. Uczestnicy "wytrwali" w swoich działaniach do oficjalnego podsumowania, nikogo nie zniechęcił trud jaki należało włożyć w przeprowadzenie i opracowanie raportu z badań, a także wdrożenie wspólnie zaplanowanej promocji. Projekt spotkał się z aprobatą zarówno środowiska biznesowego jak i sektora pozarządowego i samorządowych instytucji kultury. Mimo swojej innowacyjności i początkowej obawy o rezultaty tych działań, połączył wspólne siły kilku podmiotów. Dla nas najważniejszy był dialog międzypokoleniowy podjęty w środowiskach studenckim oraz samorządowych instytucji kultury, który przyniósł zmiany w postrzeganiu kultury lokalnej. Studenci zaangażowani w projekt wciąż współpracują z Estradą Rzeszowską, a jednak osoba otrzymała pracę w Rzeszowskim Domu Kultury.

 

WPŁYW NA WZROST AKTYWNOŚCI ŚRODOWISKA LOKALNEGO:
Działanie przyniosły wyraźny wzrost aktywności środowiska lokalnego ponieważ studenci prowadzący badania przeprowadzili bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami aż pięciu różnych osiedli Rzeszowa, których specyfika demograficzna jest odmienna. Projekt swoim zasięgiem pozwolił na przygotowanie, przeprowadzenie i wdrożenie kilku rozwiązań systemowych, m.in. w promocji instytucji kultury oraz uwzględnianiu głosu społecznego w budowaniu ich programu. Od teraz mieszkańcy realnie angażują się w działalność najbliższych domów kultury, a studenci myślą o kolejnych, podobnych inicjatywach lokalnych.

 

Źródło: Platforma Kultury
Daty wydarzeń:

1.1.2014 - 31.12.2014

Estrada Rzeszowska
województwo: podkarpackie
35-025 Rzeszów, Jagiellońska 24
sekretariat@estrada.rzeszow.pl
www.estrada.rzeszow.pl, www.inkubatorkultury.eu
Liczba odsłon: 590
06.10.2015