Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Sopocianie 1945-1948

Celem projektu było opracowanie i przedstawienie życiorysów osób mieszkających w Sopocie w pierwszych trzech powojennych latach i znaleźć odpowiedzi na pytanie jakie obrazy, tradycje i wydarzenia miały kluczowe znaczenie w budowaniu indywidualnej i zbiorowej tożsamości powojennej uzdrowiska. Projekt miał służyć zachowaniu przede wszystkim niematerialnego (relacje ustne), ale i materialnego (relacje pisemne, archiwalia prywatne i ze zbiorów instytucji) dziedzictwa kulturowego społeczności kurortu. Z tego względu założeniem projektu było duże zaangażowanie mieszkańców i integracja różnych grup: wiekowych, społecznych. W szerszym ujęciu promowano zainteresowanie dziejami lokalnymi wśród mieszkańców, wspierano patriotyzm lokalny i proces budowania oraz wzmacniania więzi międzypokoleniowych. Celami długoletnim było stworzenie podwalin do archiwum, które gromadziłoby materiały dotyczące losów mieszkańców uzdrowiska na przestrzeni dziejów: relacje ustne i pisemny, dokumenty, fotografie, audycje radiowe i archiwalne materiały filmowe.

OPIS PROJEKTU

Prowadzony przez Muzeum Sopotu projekt naukowo-badawczy „Sopocianie 1945–1948” zajmował się udokumentowaniem losów mieszkańców kurortu w okresie tuż powojennym. Zakończenie II Wojny Światowej otworzyło nowy rozdział w dziejach Sopotu. Kurort został przyłączony do Polski. W wyniku powojennych migracji całkowicie przeobraziła się społeczność miasta. Do nielicznej grupy ludności rodzimej pochodzenia polskiego i niemieckiego dołączali przybysze z różnych regionów Polski. Normalizacja stosunków pomiędzy mieszkańcami była procesem delikatnym, przede wszystkim ze względu na powojenny chaos i różnice kulturowe. Wydaje się jednak, że wszystkich łączyło pragnienie powrotu do codziennego życia i ono stało się podstawą do stworzenia na nowo społeczności miasta. Projekt zrealizowano w okresie 15.03-08.11.2013 r. Składał się z następujących elementów: zebranie relacji ustnych i pisemnych, badania archiwalno-biblioteczne, wystawa, program edukacyjny, publikacja, film dokumentalny, strona internetowa. Twórcom zależało na aktywnym udziale mieszkańców. Do udziału w projekcie zaproszono Sopockie Centrum Seniora, Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz szkoły. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się spotkania prezentujące projekt. Aby pozyskać jak najwięcej osób do projektu przygotowano kampanię promocyjną. Zebrano łącznie relacje 164 osób. Zgromadzono ponad 300 zdjęć prywatnych oraz różne dokumenty. Przebudowano stronę www.sopocianie.muzeumsopotu.pl i stworzono wirtualną encyklopedię kurortu. W 04.2013 r. otwarto w Muzeum Sopotu wystawę. Z okazji wernisażu wydano reprint „Przewodnika po Sopocie” z 1946 r. Muzeum Sopotu i TVP S.A. Oddział w Gdańsku wyprodukowało dokument „Sopocianie. Czas nadziei”. Poświęcony lokalnej historii projekt w sposób znaczący wpłynął na budowanie i umacnianie poczucia przynależności do społeczności kurortu.

 

INNOWACYJNOŚĆ

Projekt „Sopocianie 1945 – 1948” był nowatorską próbą spojrzenia na dzieje kurortu przez pryzmat wspomnień mieszkańców. Należy zaznaczyć, że lata 1945–1948 nie były dotychczas obiektem badań historycznych. Podstawową metodą badawczą projektu była historia mówiona. Nacisk położono na zebranie jak największej liczby relacji, które zostały wykorzystane we innych elementach projektu. Trzeba podkreślić, że aby uzyskać jak najszerszy obraz losów społeczności miasta w powojennych latach stworzono szeroki projekt, łączący tradycyjne i nowoczesne narzędzia. Sięgnięto po klasyczne metody pracy badawczej historyka (źródła, kwerendy archiwalno-biblioteczne), opracowano program edukacyjny, stworzono dokument, wykorzystano współczesną technologię (opracowanie materiałów i relacji, stworzenie wirtualnej encyklopedii mieszkańców, udostępnienie materiałów filmowych i formularza kontaktowego na stronie projektu). Dzięki temu powstał interdyscyplinarny projekt adresowany do dużej grupy odbiorców.

 

ZNACZENIE

Projekt podjął temat tworzenia się powojennej społeczności miasta. Opracowanie i przedstawienie tego procesu jest niezwykle ważnym elementem budowania tożsamości lokalnej oraz poznawania i przybliżania skomplikowanych dziejów uzdrowiska. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony osób, które pamiętały poruszany okres, ale i ze strony młodszych pokoleń, zainteresowanych losami rodzin czy życiem codziennym w powojennym kurorcie. Największą wartością projektu jest zebranie relacji biograficznych mieszkańców i tym samym utrwalenie pamięć odchodzących generacji. To kapitał, który będzie procentował przez lata. W wyniku wszystkich podjętych przez Muzeum Sopotu działań zebrano bogaty materiał, który nie tylko uzupełnił luki w wiedzy o dziejach Sopotu, ale i posłuży do dalszych celów naukowo-badawczych. Projekt jest kontynuowany, a zakres chronologiczny rozszerzono o kolejne dekady.

 

WPŁYW NA WZROST AKTYWNOŚCI ŚRODOWISKA LOKALNEGO:

Podjęcie przez Muzeum Sopotu tematu powojennej historii miasta spotkało się z żywą reakcją ze strony mieszkańców. Do projektu zgłaszały się nie tylko osoby z terenu Sopotu i Pomorza, ale i z innych regionów kraju (Warszawa, Poznań), czy świata (Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Nowa Zelandia). Należy zaznaczyć, że nie zawsze byli to świadkowie historii. Część uczestników udostępniała prywatne zdjęcia i dokumenty dotyczące nieżyjących już krewnych. Tak mocny odzew świadczy o silnej potrzebie rozmowy o przeszłości. Projekt działania stały się nie tylko okazją do wspomnień, ale i dyskusji pomiędzy mieszkańcami, muzealnikami i historykami nad latami 1945-1948, okresem, kiedy na nowo tworzyło się społeczeństwo kurortu.

 

Źródło: Platforma Kultury
Daty wydarzeń:

1.1.2013 - 30.12.2013

Muzeum Sopotu
województwo: pomorskie
81-724 Sopot, Poniatowskiego 8
muzeum@muzeumsopotu.pl
www.muzeumsopotu.pl

Miejsce wydarzenia
SopotLiczba odsłon: 722
30.10.2015